Behandling av sosial angst

Det er fullt mulig å overvinne sosiale angst hvis man er motivert og forplikter seg til prosessen (selv i vanskelige perioder).

Terapiformen jeg praktiserer alternerer mellom bruk av psykodynamiske, kognitive, og metakognitive terapikonsepter. Hovedfokuset er en psykodynamisk forståelse sosial dynamikk og relasjoner, samt forståelsen av de intrapsykiske mekanismene som utløser og opprettholder angsten.

Jeg fokuserer på at du skal forstå angsten og hvordan regulere denne, forstå forskjellen mellom følelser, angst og forsvarmekanismer, samt i større grad forstå handlingsmønstre og underliggende antagelser som gjør at angsten holdes ved like. Samtalene bærer preg av en aktiv dialog der du vil få kontinuerlig tilbakemelding, og vi går spesifikt inn i nåværende situasjoner og analyserer de sånn at du forstår hvorfor angsten trigges i situasjoner basert på hvordan du forholder deg til andre og deg selv. Vi vil diskutere konsepter innenfor sosial dynamikk slik at du ser hva slags følelser som trigges i ulike situasjoner og hvordan du kan forholde deg til de mer konstruktivt.

Vi vil også trekke paralleller til tidligere opplevelser og relasjoner der det er hensiktsmessig for å se hvordan mønstre og forsvarsmekanismer har utviklet seg over tid som en respons til dine tidligste relasjoner. Det innebærer ikke at det blir et stort fokus på å grave i fortiden for gravingens skyld, men gjøres for å skape større forståelse for hvorfor ting har blitt som de har blitt. Hovedfokuset er allikevel mest på relasjoner i nåtiden.

 

I løpet av en terapiprosess vil vi gå gjennom:

  • Hvordan regulere angsten og finne ro i kroppen i sosiale situasjoner.
  • Hvorfor angsten oppstår i utgangspunktet og hvordan den er linket til ubevisste følelser i kroppen.
  • Hvilken funksjon forsvarsmekanismer og handlingsmønstre har og hvordan man kan endre de til mer konstruktive mønstre.
  • Hvordan man kan utfordre negative og uhensiktsmessige tanker og antagelser som utløser og holder ved like angsten, og hvordan erstatte dem med konstruktive tanker, holdninger og handlinger.
  • Nye måter å kommunisere egne følelser og måter å forholde seg til andre på
  • Hvordan man konstruktivt kan møte sosiale situasjoner som trigger angst snarere enn å unngå slike situasjoner.
  • Nye måter å se på sosiale situasjoner og dynamikken mellom mennesker på.
  • Årsakene til at angsten rundt mennesker har oppstått.
  • Nye måter man kan tenke om tankene og bekymringene sine, samt lære seg å sortere tanker effektivt.

Jeg jobber som online psykolog på nett og tilbyr behandling av sosial angst. Vi avtaler ikke et langt terapiforløp på forhånd, men tar en time av gangen. Fra gang til gang er det du selv som setter agendaen. Vi tar opp problemer du har som du ønsker hjelp til, og hvilke problemer dette er bestemmer du selv fra gang til gang.

Lengden på denne prosessen vil variere fra person til person. I psykoterapi er det aldri noen garanti for positiv endring, men de aller fleste opplever god fremgang i løpet av relativt kort tid (3-10 timer som regel). Resultatet av denne prosessen avhenger av din egen motivasjon, i hvilken grad du kommer til timene med motstand mot å utforske følelser og tanker, samt i hvilken grad du er villig til å gå ut av komfortsonen og bruke konseptene fra timene i hverdagen.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.

Nettkurset inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå og overvinne denne angsten. Dette vil gjøre deg roligere og tryggere i presentasjoner og sosiale settinger.

Kurset består av 18 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Artikler om sosial angst

Symptomer på sosial angst

Angstsymptomene ved sosial angst er de samme som for øvrige angstlidelser. Angsten kanaliseres enten gjennom den stripete muskulaturen, glattmuskulaturen, og/eller som en kognitiv/perseptuell forstyrrelse. Les mer

Prestasjonsangst.

For mange kommer angsten tilsynelatende helt uten grunn. De er ikke redde eller bekymret sier de, men de klarer allikevel ikke forklare hvorfor kroppen reagerer med angst i en situasjon der de skal si noe til en forsamling. Les mer

Sosial angst – tips.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre. I denne artikkelen blir du kjent med konsepter og teknikker som reduserer angsten i sosiale settinger. Les mer

Hva er sosial angst?

De med sosial angst tror at angsten betyr at de er redde eller frykter noe(n), og skjønner ikke at angsten kommer innenfra som et signal om at ubevisste følelser manifesteres seg i kroppen som angst. Les mer