Angst – få hjelp til å leve et liv uten frykt & bekymringer.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet hundrevis av personer komme ut av den onde sirkelen med angst, frykt og uro. Med rett hjelp er det mulig å få ro i kroppen og til å leve livet uten frykt. Jeg tilbyr både:

 • samtaleterapi og psykologtimer på nett
 • et videobasert nettkurs i panikkangst & panikkanfall
 • et videobasert nettkurs i prestasjonsangst
 • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om angst

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Hva er angst – en definisjon.

Angst er en emosjon som karakteriseres ved følelser av anspenthet, bekymringer, tankekjør, samt fysiske symptomer som hjertebank, økt blodtrykk, svetting, skjelving, og svimmelhet. Folk som sliter med angst har vanligvis gjentagende tanker og bekymringer om ting de er redde for eller utfall de frykter vil inntreffe.

Angst er ikke det samme som frykt, men disse to begrepene blir brukt om hverandre i dagligtale. Angst er en overdreven, fremtidsorientert, og langvarig respons som fokuserer på en diffus eller hypotetisk trussel, mens frykt er en passende, her-og-nå orientert, og kortvarig respons til en åpenbar identifiserbar trussel.

Mange vet ikke hva angst egentlig er. De tror at angst betyr at de er redde eller at de er i fysisk fare, men det er en misforståelse. Angst og frykt er to forskjellige fenomener. Nyere forskning viser at bare ved å lære om hva angst faktisk er, hvordan skille det fra frykt, og hvordan håndtere og regulere angsten når den dukker opp, vil redusere angstsymptomene betraktelig. Jeg jobber som psykolog på nett og har 14 års erfaring fra privatpraksis ved å hjelpe folk bli kvitt angstsymptomene sine. 

 

Angst tar ulike former – de vanligste typer av angst.

Angst kan gi seg utslag i ulike former for symptomtrykk, adferdsmønstre, og tankemønstre. På denne nettsiden har jeg skrevet endel artikler og innlegg om de vanligste formene.

Generalisert angst

Sosial angst

Tvangslidelser/OCD

Panikkangst/panikkanfall

Fobier

 

Kjennetegn på at man sliter med angst.

Det er sannsynlig at man har en angstlidelse hvis man:

 • er konstant anspent, bekymrer seg, eller føler at man ”lever på stupet”.
 • merker at angsten forstyrrer med evnen til å arbeide, studere eller gjøre dagligdagse oppgaver.
 • er plaget av frykt som man vet er irrasjonell, men som man allikevel ikke klarer å gi slipp på.
 • tror at noe farlig eller katastrofalt kommer til å skje hvis ting ikke blir gjort på en spesiell måte.
 • unngår hverdagslige situasjoner eller aktiviteter fordi de gjør en engstelige.
 • opplever plutselige panikkanfall.
 • føler at fare kan inntreffe når som helst.
 • har utviklet tvangshandlinger eller tvangstanker som har blitt en del av de daglige rutinene.
 • har utviklet fobier.
 • er urolig i kroppen.
 • sover urolig om natten.
 • har vanskelig for å tenke klart pga konstant tankekjør.
 • har uforklarlige fysiske plager eller symptomer som ikke har direkte medisinsk årsak.
 • er overdrevent sjenert eller tilbaketrukket i sosiale settinger.

 

Psykologisk behandling av angst.

Psykoterapi har flere forskjellige forgreninger som har forskjellig behandlingsprotokoll for angst. De vanligste i dag er kognitiv terapi, psykodynamisk terapi (ISTDP), metakognitiv terapi, og løsningsfokusert terapi. En terapiform som fungerer for en person trenger ikke være formen som fungerer for en annen. Derfor er det et poeng å tilpasse den psykologiske behandlingen av angst til den individuelle klienten. Psykolog Kristian Nibe tilbyr en helhetlig tilnærming til behandlingen av angst der han tilpasser behandlingen til klientens personlighet, symptomtrykk og form for angst, og ønsker.

Psykodynamisk teori om angst: Angst er ubevisst kroppslig anspenthet som dekker over ubehagelige følelser.

I hjernen finnes en mekanisme som kan angripe følelsene våre med ubevisste kroppslige spenninger (les: angst). Dette skjer kort tid etter at en ubehagelig og smertefull følelse har oppstått hvis psyken vår er av den oppfatning at vi ikke vil tåle denne følelsen. Denne angstmekanismen trigges for å beskytte oss mot emosjonell smerte og forhindrer dermed at vi kjenner på «smertefulle» eller «forbudte» følelser.

En person med angst i kroppen kjenner derfor anspenthet, uro og nervøsitet fremfor å kjenne underliggende følelser som sinne, tristhet, glede og skyldfølelse. Konflikttriangelet nedenfor blir ofte brukt til å illustrere denne angstmekanismen og den illustrerer også forskjellen på følelser, angst og forsvarsmekanismer.

Det er forskjell på frykt og angst.

Det er normalt å være redd når man er i reell fysisk fare eller når man står ovenfor en ytre trussel. Frykt er kroppens naturlige reaksjon på en ytre fare som truer ens overlevelse. Ved en ekstern trussel reagerer kroppen ofte med en fight-eller-flight respons for å holde en trygg.

Frykt er med andre ord en automatisk alarm som slår seg på i kroppen når vi er i reell fysisk fare. Selv om det føles ubehagelig å være redd er ikke denne kroppslige alarmfunksjonen kun noe negativt ettersom den automatisk aktiverer kroppen og gjør den beredt til å reagere kjapt. Frykt hjelper oss med å holde oss årvåkne, fokuserte, og til å kjenne igjen farer uten at vi trenger å bruke verdifull tid i en overlevelsessituasjon på å tenke på om vi er i fare eller ikke.

 

Angst forsøker å forhindre at smertefulle følelser blir erfart.

Angst kan kjennes noenlunde likt ut som frykt, men forskjellen er at angst skyldes følelser i kroppen som en del av hjernen forsøker å holde utenfor bevisstheten. Angst er en beskyttelsesmekanisme som den ubevisste delen av hjernen setter i gang for å forhindre at følelser man i løpet av livet har erfart at er emosjonelt smertefulle blir kjent på. Å betrakte angsten som en beskyttelsesmekanisme fremfor å betrakte den som en fiende gjør en roligere når angsten setter inn. Da blir det lettere å regulere ned angsten og dernest utforske hvilke ubevisste følelser psyken forsøker å beskytte en fra.

 

Angsten kan forsøke dekke over alle slags følelser.

Hva slags følelser er så dette er lurer du sikkert på. Følelsene som angsten dekker over kan i teorien være alle følelsene vi har, som feks: sinne, tristhet, glede, og skyldfølelse etc. Vanlige eksempler er:

 • Angstsymptomer etter brudd med kjæresten – kan feks. dreie seg om Sinne pga hvordan eksen har behandlet en, Tristhet fordi man fortsatt er glad i vedkommende, eller Skyldfølelse for at forholdet tok slutt.
 • Angst når man går ut i ferie – kan feks. dreie seg om at man ikke får lov av det ubevisste til å Glede seg, at man har dårlig samvittghet (Skyldfølelse) for at man tar seg fri, eller at man bærer på Sinne ovenfor de man skal feriere med.
 • Angst når man skal holde presentasjon på jobben – kan feks dreie seg om Sinne ovenfor folk man antar bedømmer en negativt, eller Tristhet for at man ikke blir akseptert for hvem man er etc.

Ofte kan det være forvirrende å forstå hva slags følelser som er relevante når man får angst i trafikken eller når man sitter alene hjemme om kvelden. Du kan få hjelp til å forstå dette i en terapeutisk setting.

Psykologhjelp og behandling av angst.

Jeg har 13 års erfaring med å behandle angst og hjelpe folk med å få et bedre liv og en mer angstfri tilværelse. Ta kontakt i dag og bestill en time via kontaktskjemaet nedenfor om du ønsker terapi og behandling av angst. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologbehandling.

I et terapiforløp vil man lære seg hvordan man kan håndtere angstsymptomene, forstå hva som utløser angsten, få større forståelse av egen psyke, utforske egen livssituasjon og spesifikke angstutløsende situasjoner, og få innsikt i hvordan man tenker, føler og relaterer med andre, samt forsøke å komme til bunns i hvilke emosjonelle konflikter som utløser og opprettholder angstsymptomene.

Jeg jobber utifra en helhetlig tilnærmingsmodell i behandlingen av angst og har kompetanse innenfor ulike psykologiske behandlingsprotokoller. ISTDP som psykoterapimetode for angstlidelser har vist seg veldig effektiv og mange føler en markant bedring relativt tidlig i behandlingsforløpet. Kognitiv psykologi og da kognitiv adferdsterapi er også en effektiv behandlingsmetode for angst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.

Nettkurset inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå og overvinne denne angsten. Dette vil gjøre deg roligere og tryggere i presentasjoner og sosiale settinger.

Kurset består av 18 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Selvhjelp for håndtering av panikkangst.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll.

Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 videokapitler. Spilletid er 1 time og 6 minutter.

Artikler om angst.

Symptomer på angst.

Ettersom angst omfatter en rekke beslektede tilstander og symptomer, kan angstsymptomene i praksis se veldig forskjellig ut fra person til person. Det de fleste ikke vet er at angst kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter Les mer

Panikkangst.

For en som har panikkanfall kjennes angsten så overveldende ut at man tror ens siste time har kommet. Man opplever følelser, angst og tanker som om de er en og samme fenomenet, og blir dermed livredd for det som skjer i kroppen. Les mer

Behandling av angst.

Det som kurerer angsten er å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser, ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten. Les mer

Hvordan stoppe tvangstanker.

Les om hva tvangstanker er og hvorfor de kommer igjen og igjen. Med hjelp og en økt forståelse av psyken kan man bli kvitt tvangstanker. Les mer

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på høyt stress

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Overvinn sosial angst

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer