Depresjon og selvmord

Selvmordsfare? – Ring 113 hvis du trenger øyeblikkelig hjelp!

En suicidal person ber ikke nødvendigvis om hjelp, men det betyr ikke at hjelp ikke ønsket. De fleste suicidale vil egentlig ikke dø, de vil først og fremst slippe å lide.

Man bør ta enhver suicidal atferd seriøst, ettersom det ikke bare er et varsel om at vedkommende tenker på selvmord, men at det også er et rop om hjelp.

Hvis du mistenker at noen vurderer selvmord, kan man bli bekymret for å ta opp temaet. Men å snakke åpent om suicidale tanker og følelser kan redde liv. Ta opp temaet hvis du er bekymret og søk hjelp umiddelbart!

Verdens Helseorganisasjon anslår at omtrent en million mennesker tar livet av seg hvert år. Selvmord er et desperat forsøk på å unnslippe lidelse. Blindet av selvforakt, håpløshet og isolasjon, ser ikke den suicidale noen annen måte å oppnå befrielse og lettelse på enn gjennom døden. Tiltross for ønske om at smerten skal ta slutt, har de fleste suicidale en konflikt i seg om hvorvidt de skal ta livet sitt eller ikke. De ønsker som oftest at det fantes et alternativ til selvmord, men selv klarer de ikke å se et slikt alternativ.

Nettopp pga deres ambivalens rundt døden og det å dø, gir suicidale ofte direkte eller subtile varsler og antydninger om at de tenker på å ta sitt eget liv. Den beste måten å forhindre et selvmord er å vite hva disse varselstegnene vanligvis er og involvere seg hvis man ser dem.

 

De vanligste varselstegnene er

Prating om selvmord, døden, samt å skade seg selv: ”Jeg skulle ønske at jeg aldri hadde blitt født”, ”Hvis jeg ser deg igjen…”, ”Det hadde vært bedre om jeg hadde vært død

  • Anskaffelse av dødelige gjenstander: skytevåpen, piller, kniver, barberblad, tau etc
  • Opptatthet med døden: skriver dikt eller historier om døden og voldelige hendelser
  • Mangel på håp for framtiden: hjelpesløshet, håpløshet, «føle seg fanget». Tro at tilværelsen ikke vil bli bedre
  • Selvbebreidelse og selvhat: verdiløshet, skyld, skam, samt tenke at en er en byrde
  • Plutselig fokus på økonomiske forpliktelser: skrive testamentet, ordne med forsikringer, lån og bankinnskudd
  • Ta farvel: uvanlige eller uforventede besøk til venner og familie. Ta på seg skylden eller be om unnskyldning for tidligere konflikter
  • Isolasjon: ønsker å være alene og ikke ha kontakt med venner og familie
  • Selvdestruktiv atferd: økt alkohol, medisin eller narkotikabruk. Ta unødig risiko i trafikken, i sosiale situasjoner, eller med tilfeldige sexpartnere
  • En plutselig følelse av ro: en plutselig periode som inntreffer der personen etter å ha vært veldig deprimert og tidligere suicidal blir rolig, påtatt avbalansert og glad. Dette er et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv har blitt tatt!
  • Sosial freidighet: uventede og upassende kommentarer som feks; ”du har alltid vært så fin/kjekk/snill…”, ”du har en av de fineste rumpene jeg vet om…etc.”. Dette er et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv allerede er tatt!

Det finnes en del misoppfatninger vedrørende selvmord. En av dem er at mennesker som snakker om selvmord ikke gjennomfører det. Faktum er at de aller fleste som gjennomfører selvmord eller selvmordsforsøk har kommet med noen hint eller advarsler tidligere.

De fleste suicidale mennesker er heller ikke psykotiske eller gale. De er som regel veldig opprørte, sorgtunge, deprimerte eller fortvilte, men emosjonell smerte er ikke nødvendigvis tegn på en alvorlig psykiatrisk lidelse.

En annen misoppfatning er at hvis en person er bestemt på å ta sitt eget liv, så vil man ikke gjøre noe for å kunne stoppe det. Men selv den mest deprimerte person har ambivalente følelser i forhold til døden, og vingler helt til det siste med om han eller hun ønsker å leve eller dø. Impulsen som beslutter å gjøre slutt på livet, varer ikke for evig.

En annen myte om suicidale mennesker er at de ikke er villige til å søke hjelp. Studier av selvmordsofre viser derimot at mer enn halvparten hadde søkt medisinsk hjelp de siste seks månedene før deres død.

Den siste og kanskje mest alvorlige misoppfatningen er den at å snakke om selvmord kan føre til at noen får ideer de kanskje ikke ville fått. Men man gir ikke en suicidal person tanker og ideer de ikke allerede har ved å snakke om selvmord. Det motsatte er faktisk tilfelle. Å ta opp temaet og diskutere det åpent er en av de tingene man kan gjøre som hjelper en suicidal person mest.

 

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Å overvinne depresjon er hverken lett eller raskt gjort, men det er langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Les mer

Behandling av depresjon.

Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer