Stressmestring – få hjelp til å redusere angstnivået & til å finne ro & balanse i tilværelsen.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet mange personer håndtere et høyt stressnivå, samt angst og utbrenthet. Med rett hjelp er det mulig å få roet ned stresset og få tilbake ro, motivasjon og overskudd. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
  • et to timers videobasert nettkurs i utbrenthet og stressmestring,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om angst, utbrenthet og stresshåndtering.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Symptomer på helseskadelig stress.

Stress er kroppens automatiske alarmsystem som varsler om ubevisste følelser. Stress er derfor bare et annet ord for angst, uro, nervøsitet, og muskelspenninger. At noe er ubevisst betyr at man ikke er klar over hva som foregår i psyken. Så når man kjenner stress, er man med andre ord ikke klar over at man egentlig er emosjonell og undertrykker dette. Ofte kommer stress som en følge av frustrasjon, irritasjon, eller dårlig samvittighet.

I dagligtale bruker man begrepet stress til å beskrive uroen og engstelsen vi kjenner på når vi har for mye å gjøre, føler oss på etterskudd på ting, befinner oss i tidsklemma og må sette opp tempoet for «rekke alt», og når vi føler at vi ikke har kontroll på en situasjon. Det kan virke som om stress er noe som kommer utenfra oss selv; fra jobben, fra andre folk, eller fra ting som må gjøres, men dette er ytre faktorer som trigger uro og følelser i oss, og som deretter stresset/muskelspenningene forsøker holde utenfor bevisstheten vår.

I behandlingen av stress forsøker man å kartlegge stressfaktorer, bli bevisst på hvilke triggere, folk og situasjoner som utløser stresset i en, og at man jobber med stressmestring, å finne balansen i tilværelsen, grensesetting og tydelighet, samt andre psykologiske faktorer som gjør en mer robust i møte med stressorer og bidrar til større grad av selvtillitt og selvfølelse. Jeg har 13 års erfaring fra privatpraksis med å hjelpe folk redusere stresset og lære seg stressmestring. Ta kontakt via skjema nedenfor for en oppstartstime. Jeg jobber som online psykolog og tilbyr psykologhjelp på nett.

Fysiske symptomer på stress.

De fysiske symptomene på stress er de samme som for angst, og stresset/angsten kan kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter:

  1. via den stripete muskulaturen – dvs. musklene vi bevisst kan bevege.
  2. gjennom glattmuskulaturen – musklene i de indre organer.
  3. som kognitive og perseptuelle forstyrrelser – vår mentale kapasitet, konsentrasjon og oppmerksomhet.

Som beskrevet i figuren ovenfor inkluderer de fysiske symptomene; nakke og ryggsmerter, tretthet, diarré, forstoppelse, kvalme, ørhet, svimmelhet, brystsmerter, hjertebank, hodepine, tørr hals og munn, svettetokter, redusert sexlyst, samt kuldefornemmelser. Disse symptomene kan også ha andre medisinske årsaker, og hvis man mistenker at symptomene ikke er stressrelaterte bør man konsultere med en lege for å utelukke andre årsaker.

 

Kognitive, emosjonelle og atferdsmessige symptomer på stress.

Kognitive symptomer er hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, svekket beslutningskraft og tvil på egne beslutninger, fokus på bekymringer/negativitet, samt vanskeligheter med å tenke klart.

Emosjonelle symptomer inkluderer; humørsvingninger og følelsesmessig ustabilitet, trang til å gråte, irritabilitet og kort lunte, oppstemthet og manglende evne til å slappe av, samt en opplevelse av overveldelse og mangel på kontroll.

Atferdsmessige symptomer inkluderer; sosial isolasjon, appetittforandringer og vekttap/vektøkning, søvnforandringer, utsettelse av oppgaver og fraskrivelse av ansvar, impulsiv atferd, hyppigere bruk av alkohol eller andre stimuli, samt en økning av nevrotiske uvaner som neglebiting etc.

 

Stressmestring og årsaker til stress.

Situasjoner som utløser stress er hendelser som vekker følelser/emosjoner i oss og stress/angst er mekanismen som forsøker dekke over disse følelsene/emosjonene. Ergo kommer ikke stress direkte fra en situasjon/person, det skjer en psykologisk prosess inne i en som skaper dette stresset basert på hvordan man betrakter situasjonen og hvor komfortabel man er med sine følelser/emosjoner.

Mange tenker at stress kommer fra noe eksternt, som feks fra en jobb, et forhold, samfunnet, trafikken, andre folk etc. Stress kan utløses av hvilken som helst hendelse, og det avhenger av hvordan man tenker om seg selv og andre, samt i hvilken grad en klarer å regulere stress og følelser. Noen blir stresset bare det snør ute eller at bussen er fem minutter er forsinket, mens andre ikke blir det minste stresset selv om båten de sitter i kantrer. Om stress trigges avhenger av ens oppfatning av situasjonen. Noe som man selv kan oppleve som stressende kan andre oppleve som spennende. Selv antatt positive hendelser som det å gifte seg, få barn, kjøpe egen leilighet, begynne på universitetet, eller bli forfremmet på jobben stresser mange.

Noen trives med å snakke i forsamlinger, mens for andre er det en tanke verre enn døden. Noen trives best med tidsfrister og klare målsetninger, mens andre blir anspente og usikre med frister og deadlines. Noen finner glede og mening i å hjelpe familie og venner gjennom vanskelige tider, mens andre syntes at det er stressende å være mer enn fem minutter med familien.

Evnen til å akseptere usikkerhet, til å gi slipp på å kontrollere utfallet av situasjoner, til å prioritere, sette grenser og si nei til folk, ens evne til å finne balansen mellom jobb, familie og fritid, evnen til å legge merke til når stress trigges, evnen til å regulere stress, samt evnen til å akseptere og kjenne på følelser er faktorer som avgjør om en person blir stresset og en annen ikke i samme situasjon.

 

Stressregulering: Hvordan regulere stress i kroppen.

Det er viktig å legge merke til kroppen når stress aktiveres og regulere det med en gang framfor å ignorere og distrahere seg vekk fra det. Stresstoleransen har en tendens til å gradvis øke, slik at man vender seg til mer og mer stress. Til slutt blir man så vant til det at det blir en livsstil og en del av identiteten. Det fører til at man ikke legger merke til hvor negativt det påvirker en, selv når man slites mer og mer ut. En enkel og effektiv teknikk for å regulere stress finner du her.

Forskjellen på utbrenthet og stress.

Stress er når kroppen spenner seg og aktiveres med angst og uro. Dette skjer når ubevisste følelser vekkes i kroppen som angstmekanismen så forsøker dekke over med stress og angst. Utbrenthet er når den depressive mekanismen legger lokk på egne følelser slik at kroppen mister energi. Kort oppsummert: Stress er en angstreaksjon, mens utbrenthet er en depressiv mekanisme.

Ofte tror stressede mennesker at hvis de bare får alt under kontroll i livet sitt så vil stresset gi seg. Men dette er en antagelse om at stresset kommer utenfra enten fra jobben, frister, eller kollegaer, men det gjør det ikke. Stress kommer innenfra og er kroppens alarmsystem som trigges i respons til følelser, feks. at man er forbannet på andre trafikkanter fordi man kommer for sent til et møte.

Utbrenthet derimot handler om at det ikke er noe energi igjen i kroppen. Å være utbrent er å være fullstendig utmattet uten at hvile hjelper, «å føle seg tom», å være blottet for motivasjon, og at man forsøker å «holde hue over vann». Hvis for mye stress kjennes som at man drukner i ansvar, så kjennes utbrenthet ut som at man er helt tom og energiløs. Stress over lengre tid kan lede til utbrenthet.

Stress er karakterisert ved overengasjement, mens utbrenthet er karakterisert ved oppgitthet. Emosjonene for stress er nærmest overreaktive, mens de for utbrenthet har blitt sløvet ned. Stress skaper et behov for iherdighet og hyperaktivitet, mens utbrenthet skaper hjelpesløshet og håpløshet.

En annen forskjell mellom stress og utbrenthet er at mens man som regel er klar over at man stresser for mye, så er det ikke ofte man merker at man er i ferd med å bli utbrent før man er helt på felgen.

Ta kontakt i dag hvis du ønsker hjelp for stress eller utbrenthet. Bruk kontaktskjema nederst på siden for å bestille en time. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer via videolink på internett så du kan få hjelp uavhengig av hvor du bor.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på høyt stress

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Overvinn sosial angst

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer