Psykolog på nett med over 14 års erfaring

 • Privat praksis med kort ventetid
 • Psykologtime på video
 • Både samtaleterapi og selvutvikling

Få hjelp for livsutfordringer, relasjonsvansker, utbrenthet, stressmestring, depresjon, sosial angst, prestasjonsangst, panikkangst, OCD, og andre psykologiske utfordringer.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Jeg har drevet privatpraksis i 14 år og har bred erfaring med mange psykologiske utfordringer

 • Mellom 2009-2019 drev jeg praksis i Oslo, men har siden drevet psykologpraksis på nett.
 • Utdannet psykolog ved UiO med psykodynamisk terapi som fordypning.
 • 3-årig etterutdanning med ISTDP (Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi).
 • Erfaring med kognitiv terapi, metakognitiv terapi, og løsningsfokusert terapi.
 • 5 års erfaring fra rusmiddeletaten, samt et års erfaring fra akuttpsykiatrien.
 • Sertifisert PREP-samlivskursholder.
 • Jeg er 46 år gammel og bor i Fredrikstad.

Angstplager & panikk

Det er hjelp å få for angstlidelser. Mange sliter i åresvis med angst før de søker hjelp, men både psykodynamisk terapi og kognitiv terapi har vist seg effektive i å behandle angst. Rundt halvparten av de som lider av mild angst opplever markant bedring etter få terapitimer når de først forstår hva angst er og hvordan de kan regulere den i kroppen.  Les mer

Stressmestring

Hvis du over lengre tid har levd med mye stress, vil både kropp og sinn betale en pris for det. Hvis du ofte føler deg stresset, hektisk og overveldet, er det på tide å få kroppen tilbake i balanse. Nettopp på grunn av både de fysiske og psykiske helseplagene som et høyt stressnivå medfører er det viktig å kjenne sin egen grense og snu en negativ trend i tide. Ved å få hjelp til stressmestring og å lære seg å kjenne igjen stressfaktorene kan man oppnå økt ro og balanse i tilværelsen. Les mer

Depresjon

Depresjon er noe helt annet enn tristhet. Tristhet er en normal reaksjon på livets sorger og skuffelser. Depresjon skjer når psyken vår «deprimerer» (les: legger lokk på) følelsene våre. Følelser er det som gir oss livsenergien vår, men en del av hjernen har lært at noen følelser er så emosjonelt smertefulle at psyken heller foretrekker å stenge de ned fremfor å la dem å komme frem i bevisstheten.

Det er hjelp å få for å komme ut av den depressive spiralen. Mange opplever stor bedring og en reduksjon av nedtrykthet og tomhet etter et terapiforløp. Les mer

Sosial Angst

Sosial angst er en frykt for sosiale situasjoner der angst, tap av ansikt eller forlegenhet kan inntreffe. Dette er som regel situasjoner der man tenker at utfallet er uvisst og at man samtidig forventer at man kommer til å bli observert og evaluert. Når fryktede sosiale situasjoner oppfattes som så skremmende at man blir angstfull bare av å tenke på dem, og derfor forsøker unngå disse for enhver pris, kan man sies å ha sosial angst. Eksponering for de sosiale situasjonene resulterer nesten uten unntak i et angstanfall, noe som igjen kan føre til panikkangst. Typisk er at situasjoner enten blir unngått eller tolerert med betydelig angst uten at vedkommende er bevisst egne følelser, tanker og antagelser i situasjonen.

Sosial angst er en av de psykologiske lidelsene som gir best resultater og økt livsglede etter behandling med psykoterapi. Ta kontakt for å komme i gang med et terapiforløp og få hjelp til å komme ut av den begrensende tilværelsen. Les mer

Selvutvikling

De fleste som tar kontakt er godt fungerende personer med jobb og familie som rett og slett bare ønsker en sparringspartner som kan komme med innspill og feedback om livssituasjonen, forholdet, jobbutfordringer og relasjoner med andre.

I samtalene tar vi opp dine utfordringer og jeg vil være en aktiv samtalepartner som bidrar til å se ting på en annen måte som du kanskje ikke har tenkt på som kan gi deg innsikt og inspirasjon til endring.

Tvangslidelse/OCD

Tvangslidelser/OCD oppleves som veldig hemmende og skambelagt av de som er berørt. Den kategoriseres som en angstlidelse, men har flere fellestrekk med lidelser i autisme og psykosespekteret. Det kan være en vrien lidelse å bli kvitt, men med egenmotivasjon og den rette hjelpen er det mulig å bli bedre.

Ta kontakt for å komme i gang med et terapiforløp og få hjelp med tvangstankene og tangshandlingene. Les mer

Relasjonsvansker

Veldig mange sliter med hvordan de skal håndtere ulike mennesker i livene sine. Enten det gjelder egen familie, venner, kollegaer eller kjærester, opplever mange at de tappes for energi eller blir stresset rundt andre. Ofte havner man i konflikt med folk eller havner i relasjonelle mønstre man selv ser er lite hensiktsmessige men vanskelig å gjøre noe med. Mange er ofre for narsissister eller manipulative folk som de syntes det er vanskelig å håndtere. Les mer

Utbrenthet

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt «møter veggen» ettersom all energi har blitt brukt opp. De som ender opp utbrent rapporterer at de har vært under stressende og intense krav både på jobb og privat over en lang periode. Man føler seg utmattet selv etter hvile, trenger lengre tid på å hente seg inn igjen etter fysiske anstrengelser, og sliter mentalt med konsentrasjon, oppmerksomhet, og dårlig søvnkvalitet.

Heldigvis har psykologisk behandling vist seg effektivt i å behandle utbrenthet og til å hjelpe folk til å få energi og motivasjon tilbake. Ta kontakt for å starte en prosess for å komme ut av den negative spiralen. Les mer

Livskriser & valg

Ofte tar man kontakt med psykolog fordi man står i en fortvilet situasjon og ikke vet hvilke veier man skal ta i livet. Ofte kan det være til hjelp å ha en sparringspartner i slike perioder som kan komme med innspill og hjelpe til med å se situasjoner fra andre vinkler eller tenke på problemstillinger på en annen måte enn man selv klarer.

Nettkurs

Nytt fra i år er 5 nettkurs jeg har laget innenfor vanlige psykologiske utfordringer:

 • OCD & Tvangslidelse

 • Presentasjonsangst

 • Utbrenthet & Stressmestring

 • Panikkangst & Panikkanfall

 • Søvn & Bedre Søvnkvalitet

Dette er videobaserte nettkurs med 1-3 timers spilletid. Her vil du få tips og teknikker, en større forståelse for psyken, og måter du på egenhånd kan jobbe med de ulike utfordringene på. Alle nettkurs har en 30 dagers fornøydhetsgaranti. Du får kurstilgang nå og tilgang til kurset har du i uoverskuelig fremtid. Kurstilgangen utløper ikke.

Bli kvitt tvangstankene & tvangshandlingene.

Dette kurset baserer seg på siste forskning og behandlingsmetode for OCD/Tvangslidelse. Det blir på en pedagogisk og psykoedukativ måte presentert kognitive, metakognitive, ERP (Exposure & Response Prevention) baserte, og psykodynamiske konsepter, øvelser og teknikker som vil hjelpe deg til å overvinne OCD’en.

Kurset består av 13 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 27 minutter.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.

Nettkurset inneholder tips, teknikker og metoder som hjelper deg til å forstå og overvinne denne angsten. Dette vil gjøre deg roligere og tryggere i presentasjoner og sosiale settinger.

Kurset består av 18 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Selvhjelp for håndtering av panikkangst.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll.

Du vil få tips, teknikker og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer for å roe ned angsten.

Kurset består av 10 videokapitler. Spilletid er 1 time og 6 minutter.

Få god søvn med psykologiske & praktiske tiltak.

Dette nettkurset gir deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Du vil få vitenskapelig baserte tips, teknikker og øvelser som øker søvnkvaliteten. Bedre søvn vil bedre både fysisk og psykisk helse.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 videokapitler. Spilletid er 1 time og 7 minutter.

30 Dagers Fornøydhetsgaranti

Ved kjøp av nettkurs får du 30 dager på deg til å ta i bruk nettkurset der du når som helst kan sende meg en mail å si at du vil ha pengene tilbake. Du trenger ikke oppgi noen grunn. Enten du er misfornøyd med kvaliteten på kurset eller ikke syntes at det ga verdi for pengene eller av andre grunner.

Er du fornøyd med kurset beholder du bare kurset. Kurstilgangen utløper ikke.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på høyt stress

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Overvinn sosial angst

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer