Emosjonelle og atferdsmessige symptomer og kjennetegn på sosial angst.

Det er helt normalt og vanlig å føle seg nervøs i noen sosiale settinger. Skal man holde en presentasjon eller dra på date kjenner man litt ekstra på sommerfugler i magen, og dette er ikke noe som trenger og sykeliggjøres. Men for mange som sliter med sosial angst har nervøsiteten og uroen for noen sosiale settinger tatt helt overhånd og forhindrer en i å leve livet fullt ut og avslappet. For mange er helt hverdagslige situasjoner forbundet med et høyt angstnivå, grubling og bekymringer, høy grad av selvbevissthet, samt forlegenhet og flauhet. Grunnene til at det har blitt sånn har jeg skrevet om i en annen artikkel.

Å være sjenert eller litt sky i noen situasjoner er helt normalt, spesielt når man fortsatt er barn. Hvor komfortabel man er i sosiale lag avhenger av personligheten, dagsformen, og livserfaringer. Men i motsetning til litt nervøsitet i noen settinger er sosial angst en tilstand som ødelegger for normale relasjoner, daglige rutiner og jobbmuligheter. Emosjonelle og atferdsmessige symptomer og kjennetegn på sosial angst inkluderer:

 • Frykt for situasjoner der man kan bli bedømt negativt.
 • Frykt for å sosialisere med fremmende.
 • Frykt for at andre vil se at man er engstelig og nervøs.
 • Frykt for fysiske symptomer som signaliserer nervøsitet, slik som rødming og stamming etc.
 • Unngåelse av situasjoner der angst kan komme, som presentasjoner, møter, eller presentasjonsrunder.
 • Unngåelse av situasjoner der man kan få oppmerksomhet eller bli stilt til veggs.
 • Overdreven analyse av sosiale situasjoner og hva man sa og gjorde.

 

De vanligste situasjonene som trigger sosial angst er:

 • å snakke i forsamlinger (holde presentasjoner, taler, å synge, andre fremføringer).
 • jobbintervju/møter/kollokviegrupper/presentasjonsrunder/foredrag i klassen.
 • situasjoner der andre er utagerende eller krevende.
 • situasjoner der andre har en emosjonell respons (gråt, glede, angst, sinne etc).
 • formelle situasjoner.
 • lukkede rom eller situasjoner der en ikke lett kan flykte (fly, buss, trikk, t-bane, bilkjøring (spesielt ved kø), heis, forelesninger, kino, konserter).
 • situasjoner med autoritetsfigurer.
 • uformelle sosiale lag (fest, middagsselskaper, på café).
 • situasjoner der man må vise hva man har skapt eller laget.
 • situasjoner der man brått blir satt på prøve av andre, blir stilt et spørsmål, eller blir bedt om å si sin mening.
 • uoversiktelige situasjoner med mange folk (kjøpesenter, festivaler, på gata).
 • situasjoner med familie og venner.
 • i intime settinger (på date, i forhold når relasjonen blir intim).

Noen får mer angst i situasjoner med fremmede, mens andre får mer angst i situasjoner der de kjenner folk litt men ønsker å bli bedre kjent med dem eller bli bedre likt av dem. Noen får angst i formelle situasjoner der de må uttrykke seg ovenfor en autoritetsperson, mens andre får angst i uformelle situasjoner der de ikke har noe manus eller prosedyre å følge.

 

Hvorfor angsten kommer i en gitt situasjon og ikke i en annen har med:

 • hvordan vi fortolker situasjonen på.
 • viktigheten vi tillegger utfallet av situasjonen. Det oppstår mer angst om vi må ha et gitt utfall i en situasjon.
 • om vi setter oss selv under andre folk og deres meninger og oppfatninger.
 • måten vi betrakter menneskene i situasjonen på. Om vi antar at folk er negative og kritiske skaper vi også indre stress.
 • hvordan vi antar at andre er og hvordan de vil reagere.
 • i hvilken grad man antar at man står fritt til å foreta frie valg i situasjonen kontra om man må oppføre seg på en viss måte.
 • hvordan man betrakter seg selv ift andre i situasjonen, dvs. status og maktforholdet man antar eksisterer.
 • tidligere opplevelser i lignende situasjon.
 • i hvilken grad man vil ha noe av andre i situasjonen, som feks aksept/applaus/bli likt etc.
 • hvilke følelser man har ovenfor andre (som man er ubevisst på).

Fysiske symptomer ved sosial angst.

De kroppslige symptomene ved sosial angst er de samme symptomene som for alle øvrige angstlidelser. Angsten kan kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter gjennom:

 1. Stripete muskulatur – musklene vi bevisst kan røre på.
 2. Glattmuskulatur – musklene i de indre organer og muskler vi ikke bevisst kontrollerer.
 3. Kognitive & perseptuelle forstyrrelser – vår mentale kapasitet.

Symptomene på sosial angst varierer individuelt.

Som det fremgår av symptomoversikten ovenfor innebærer dette at f.eks under en presentasjonsrunde vil en person kjenne ukontrollert hjertebank, en annen vil kjenne at halsen tørker inn og at det er vanskelig å svelge, en tredje vil bli varm og svette ukontrollert, en fjerde vil bekymre seg og dyrke worst-case scenarioer, en femte vil få plutselig trang til å gå på do, mens en sjette vil miste evnen til å tenke klart.

Ettersom angst skyldes ubevisste følelser endel av egoet forsøker å holde utenfor bevisstheten, vil symptomene man opplever i en sosial setting avhenge av hva slags følelser man der og da føler, intensiteten av disse, hvordan angsten kanaliseres i kroppen, samt hvor lett tilgjengelig og konstruktive forsvarsmekanismene er i situasjonen. I tillegg påvirker også andre faktorer angstsymptomer slik som biologi, personlighet, samt evnen til å regulere og kommunisere følelser.

Behandling av sosial angst.

For noen holder det med 1-5 behandlingstimer for å lære hvordan man kan regulere angsten, forstå hvordan intrapsyken fungerer, samt at man får hjelp til å komme i kontakt med ubevisste følelser. For andre er behandlingsforløpet en lengre prosess som krever tid og innsats ettersom de har en rekke dysfunksjonelle forsvarsmekanismer de ikke ser selv, at de har en motstand mot å kjenne på og uttrykke egne følelser, at de har en motstand mot å akseptere at de kan ha visse følelser i det hele tatt, samt at angsten blir så sterk i ulike situasjoner at de vegrer seg for å teste ut konsepter og nye handlingsmåter som tas opp i terapien.

Å forstå hvorfor angsten trigges, lære seg hvordan regulere ned angsten når den kommer, forstå hvordan tanker, antagelser om sosiale relasjoner og den sosiale dynamikken påvirker angstnivået, forstå hvilke dysfunksjonelle handlingsmønstre, unngåelsesstrategier og tankemønstre man benytter seg av og hvordan endre disse, samt bli bevisst hva man faktisk føler i spesifikke sosiale situasjoner og lære seg å utrrykke dette på en konstruktiv måte, er en viktig del av den terapeutiske prosessen for å overvinne sosial angst. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologhjelp. Jeg har 13 års erfaring med å hjelpe folk bli kvitt sin sosiale angst. Ta kontakt via skjema nedenfor for avtale av en oppstartstime.

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om sosial angst.

En psykodynamisk forståelse av sosial angst.

ISTDP og psykodynamisk terapi behandler sosial angst på en annen måte enn kognitiv terapi. Forstå hva som gjør ISTDP til en så effektiv behandlingsform. Les mer

Prestasjonsangst.

For mange kommer angsten tilsynelatende helt uten grunn. De er ikke redde eller bekymret sier de, men de klarer ikke forklare hvorfor kroppen reagerer med angst i en situasjon der de skal si noe til en forsamling. Les mer

Sosial angst selvhjelp – tips & teknikker.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre. I denne artikkelen blir du kjent med konsepter og teknikker som reduserer angsten i sosiale settinger. Les mer

Behandling av sosial angst.

Det er mulig å overvinne sosial angst hvis man er motivert til prosessen. Psyko-dynamiske, kognitive, metakognitive og atferdsteknikker er effektivt ved behandlingen. Les mer

Mest leste artikler.

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre depresjon.

Selv om å overvinne depresjon hverken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan du kan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer