Symptomer på utbrenthet.

Utbrenthet er en intens stressreaksjon der totalbelastningen på kropp og psyke over lengre tid har vært så stor at kroppen «stenger ned» ettersom energikapasiteten har blitt tømt.

 

De vanligste symptomene på utbrenthet er:

 • Stor grad av utmattelse. Utbrenthet kalles også for utmattelsessyndrom.
 • Konstant sliten og tung i kroppen, uten at hvile hjelper.
 • Manglende evne til å hente seg inn igjen og lade batteriene selv etter en periode med hvile.
 • Vegring mot jobb og daglige gjøremål.
 • Depressive tanker, nedstemthet og følelsesmessige svingninger (lettere irritert, gråter lettere).
 • Dårlig søvnkvalitet – man sover dårlig selv om man er ekstremt sliten.
 • Fysiske plager og vondter – muskelspenninger, hodepine, dårlig appetitt og kvalme.
 • Redusert kognitiv og mental kapasitet – konsentrasjon, oppmerksomhet, lavt kognitivt tempo.
 • Økt grad av bekymringer, grubling og tankekjør.
 • Økt sosial isolasjon – blir sliten av å være med folk.
 • Redusert selvfølelse – økt grad av selvhakking, skyldfølelse og selvkritikk.

 

Utvikling og stadier av utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Man gruer seg til å gå på jobb og føler seg sliten. Felles for mange er at de mister mer og mer kontroll over egen livssituasjon, samtidig som man ikke får gjort noe med det. Spesielt opplever man at man mister kontrollen over egen tid og at alt føles hektisk.

Man er trøtt og sliten både på jobb og når man kommer hjem til ektefelle og barn. Arbeidsgleden er borte, og man er fysisk sliten og orker ikke gjøre stort på fritiden. Man begynner tilbringe mer og mer tid i sofaen foran tv’en (gjerne med en øl eller fire).

 

Kommunikasjon, grensesetting og prioriteringer.

På jobb er det gjerne samarbeidsproblemer med kollegaer, overordnede, kunder eller klienter. Man har blitt mindre tålmodig og oftere irritert på folk, inkludert sin egen familie og venner. Men ofte sliter man med å kommunisere irritasjon og uenighet med andre på en konstruktiv måte og går derfor rundt og holder mye av dette inne i seg. Dette fører til at ting forverres. Mange utbrente er det man kan kalle konfliktsky/kommunikasjonssky og forsøker å unngå konfrontasjoner eller at folk blir sinte på dem. De fleste utbrente er veldig samvittighetsfulle og forsøker å unngå at folk blir skuffet over dem, og det forsøker de iherdig unngå ved å ta på seg mer og mer arbeid samtidig som de unngår å si til folk hva de egentlig mener og vil.

Et kjennetegn ved mange utbrente at de har problemer med å si «nei» til folk eller å sette grenser for seg selv. De sliter med å foreta egne prioriteringer for de 24 timene som finnes i døgnet og tar på seg mer ansvar enn det finnes tid i døgnet til.

Dette fører til at man gradvis mister energien og begynner slite med å komme seg på jobb. Det tar lengre tid å sette i gang med arbeidet enn tidligere. Apati og tiltaksløshet tar overhånd, og resultater og effektivitet uteblir. Mange tar kontakt med fastlegen og blir sykemeldt fordi de har kommet til et punkt der de «har møtt veggen». Men ofte hjelper ikke sykemeldingen på energinivået og humøret fordi de underliggende årsakene til kroppens uro og mangel på energi ikke blir adressert. Mange av symptomene på angst og symptomene på depresjon melder seg også.

 

Fysiske og mentale symptomer ved utbrenthet.

Vanlige fysiske symptomer på utbrenthet er konstant trøtthet og utmattelse uten at hvile hjelper, angst, spenninger i nakken, spenninger i muskler, ryggsmerter, hodepine, vektforandringer, mageproblemer, appetittendringer, kvalme, svimmelhet og søvnproblemer. Man blir oftere småsyk og forkjølelser varer lengre.

Mentalt viser utbrenthet seg som humørsvingninger, depresjon, irritabilitet, amperhet og utagering, følelse av tomhet og likegyldighet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer, kyniskhet, sosial isolasjon, sosial angst, mangel på glede, emosjonelle svingninger, stahet, mistenksomhet, og selvhakkende tanker som går på at man er verdiløs og ubrukelig. Man føler seg deprimert og selvfølelsen blir dårligere. Ofte tenker man at livet ikke har noen mening og at alt er trist og tungt.

Følelsesmessig utmattelse, distansering fra andre, og redusert evne til å yte er sentrale kjennetegn. Bitterhet, sinne og frustrasjon over at den innsatsen man har lagt ned ikke har blitt verdsatt, samtidig som man holder alt dette for seg selv er vanlig. Mange begynner å misbruke alkohol og medikamenter, eller overspiser og lignende for å føle seg bedre eller for å komme gjennom hverdagen.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bestill en psykologtime på video via kontaktskjema nedenfor om du ønsker hjelp for utbrenthet. Jeg jobber som psykolog på nett og har 14 års erfaring med å hjelpe folk komme ut av den utbrente tilstanden. Med riktig hjelp og tiltak er det mulig å komme ut av en situasjon som nå føles håpløs.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Artikler om utbrenthet

Utbrenthet – når det ikke er noe igjen.

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt bryter sammen ettersom all energi har blitt brukt opp. Les mer

Årsaker til utbrenthet.

Det kan virke som vi blir utbrent av jobben, forventninger fra andre, deadlines, av slitsomme sjefer, kollegaer, kunder, ektefelle, familie, og barn, men utbrenthet kommer av hvordan vi håndterer følelser i møte med disse. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Få hjelp til å bli bevisst de underliggende følelsene som angsten og stresset forsøker holde unna, samt forstå hvordan den depressive mekanismen frarøver deg energien ved å legge lokk på følelser. Les mer

Symptomer på stress.

Stress er en angstreaksjon, mens utbrenthet er en depressiv mekanisme. De vanligste symptomene på stress er: Les mer