Utbrenthet – når det ikke er noe igjen.

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt «møter veggen» ettersom all energi har blitt brukt opp. De som ender opp utbrent rapporterer at de har vært under stressende og intense krav både på jobb og privat over en lang periode. Man føler seg utmattet selv etter hvile, trenger lengre tid på å hente seg inn igjen etter fysiske anstrengelser, og sliter mentalt med konsentrasjon, oppmerksomhet, og dårlig søvnkvalitet.

Ettersom man er så involvert i egen livssituasjon vet man ikke hvordan man kan håndtere livssituasjonen på en annen måte som kan redusere stresset og utmattelsen og gi energien tilbake. Mange utbrente «føler seg fanget» i livet sitt og ikke aner hvordan de skal komme ut av den onde sirkelen. En fellesnevner er at man identifiserer seg veldig med jobben/omstendighetene, og ikke evner å skille mellom det og den personen man er.

Rundt 10-15 % av nordmenn er til enhver tid utbrente, og det kan sies å være den Norske folkesykdommen. Dessverre har ikke utbrenthet oppnådd status som offisiell diagnose, så mange ender opp sykemeldte med diagnosen utmattelsessyndrom eller depresjon.

 

Utbrenthet – hvordan det defineres i helsevesenet.

I diagnosemanuelen ICD som benyttes i norsk helsevesen defineres utbrenthet som: a) en følelse av energitomhet eller matthet, b) økt mental avstand eller negativisme/kynisme ift jobben, samt c) redusert effektivitet/ytelse på jobben.

I kartleggingen av utbrenthet ser man på om symptomene på utmattelse har vart lengre enn to uker som en følge av stressfaktorer som har vart minst et halvt års tid. Videre om de fysiske og psykiske symptomene har ført til en påtagelig mangel på psykisk energi, redusert ytelse, mindre utholdenhet og lengre tid på å hente seg inn igjen. Ofte vil man ikke føle seg uthvilt selv etter en periode med hvile, samt at man sliter med konsentrasjonen, oppmerksomheten, mental kapasitet, nedsatt evne til å fullføre arbeid innenfor normal tidsfrist, søvnproblemer, fysiske symptomer som smerter, verk, eller kroppslig svakhet, samt følelsesmessige svingninger. Mange utbrente føler deg deprimerte og sliter med depressive tanker.

I kartleggingen vurderes også om symptomene skyldes direkte fysiologiske (bi)effekter av medisiner, rusmidler, eller somatisk sykdom eller skade som feks hypotyreose, diabetes, eller infeksjonssykdom.

 

Vanlige personlighetstrekk hos utbrente.

Alle kan komme til det punktet der man føler seg utbrent og utmattet, likevel ser man at noen personlighetstrekk ofte går igjen med folk som tar kontakt med psykolog eller helsevesen og ønsker hjelp for utbrenthet. Et trekk ved mange utbrente er at de forsøker å være alt for alle. Ofte er den utbrente idealistisk, samvittighetsfull og pliktoppfyllende, og problemene tårner seg opp da dette enten «blir utnyttet» eller at ambisjonene, idealene og forventningene man har til seg selv og hva som er mulig å oppnå i livet er urealistiske. Den utbrente føler at det er et gap mellom tilgjengelige ressurser og ressursene man bruker. Over tid føler man at de tilgjengelig ressursene minsker, helt til man kommer til et punkt der all energi forsvinner og man føler seg utbrent.

Ofte er graden av engasjement og ambisjoner veldig høy. Isolert sett er dette gode personlighetstrekk, men ofte har utbrente påtatt seg ansvar som går utover deres eget ansvar og har sagt ja til oppgaver som ofte er andres ansvar. Utbrente ønsker gjerne å gjøre ting selv og viser ofte manglende villighet til å delegere eller til å si seg fornøyd med jobben når det er godt nok gjort. De ønsker at ting skal være helt riktig og perfekt og har ofte vanskelig med å gi slipp på kontroll eller levere fra seg et arbeid som er «greit nok». Det er viktig å være flink og gjøre ting best mulig, og igjen så er dette isolert sett gode personlighetstrekk, men man kommer ofte i skvis ettersom døgnet ikke får mer enn 24 timer og ansvarsområderene gjerne blir flere med årene.

Mange utbrente er også det man vil kalle for konfliktsky, og ønsker å være godt likt og ikke skape motsetninger på arbeidsplassen. Dette kan ofte bli utnyttet av sjefer og kollegaer som da gjerne vil at en gjør flere oppgaver. Kombinert med «flink pike» tendenser kan dette føre til at man går på akkord med seg selv og gradvis prioriterer mer og mer jobb, fremfor å finne en god balanse mellom jobb, privatliv og restitusjon.

 

Veien ut av utbrenthet

De som ender opp sykemeldte av utmattelsessyndrom/utbrenthet oppgir at det er kombinasjonen av stressende faktorer på privaten og på jobb som over tid har tappet dem for krefter og energi. Veldig ofte er det ikke hardt fysisk arbeid som gjør en utbrent, snarere er det et opplevd slitsomt samvær med andre mennesker, en manglende evne til å prioritere egen tid, uttrykke egne følelser, sette grenser, uttrykke egen vilje, håndtere kravstore eller vanskelige mennesker, samt mangel på mening og kjærlige relasjoner som bidrar til utbrenthet.

Ofte er man fysisk sliten ettersom man har brukt mer energi enn man har fått lagret opp med søvn, mat, avslapning og aktiviteter som gir energi. Kroppen er ikke en maskin. Den har et visst kapasitetsnivå, og når det er overskredet trenger en å lade opp energien igjen. Utbrente både ignorerer og overvurderer egen kapasitet og overskrider den slik at energinivået tappes. I tillegg er utbrente dårlig til å lade batteriet opp igjen og de holder et høyere tempo enn det kroppen er laget for over tid. Å forholde seg til at kroppen har begrenset kapasitet og at det også trenger påfyll av energi er fundamentalt for egen helse. Å finne balansen i tilværelsen mellom bruk av energi og opplading av energi er essensielt for å få energien tilbake.

 

Behandling av utbrenthet.

Behandlingen av utbrenthet skjer mest effektivt gjennom en helhetlig tilnærming der man fokuserer både på a) kartlegging av livssituasjon og på en vurdering av nåværende og aktuelle stressfaktorer, b) en strategi for tilrettelegging og restitusjon, c) utarbeide en endringsprosess der vi jobber med psykologiske, mentale og emosjonelle faktorer, samt d) en bevisstgjøring av praktiske tiltak for å redusere stressfaktorer og for å øke energinivået.

Ta kontakt hvis du føler deg utbrent og ønsker hjelp. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer. Jeg har 13 års erfaring fra privat praksis med å behandle utbrenthet. Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å se tilværelsen i et annet perspektiv, og få støtte, råd og teknikker til å få tilbake overskuddet og energien.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om utbrenthet

Symptomer på utbrenthet

Vanlige symptomer på utbrenthet er trøtthet og utmattelse, angst, spenninger i nakke og muskler, ryggsmerter, hodepine, vekt og appetittforandringer, mageproblemer, kvalme og søvnproblemer. Les mer

Årsaker til utbrenthet.

Det kan virke som vi blir utbrent av jobben, forventninger fra andre, deadlines, av slitsomme sjefer, kollegaer, kunder, ektefelle, familie, og barn, men utbrenthet kommer av hvordan vi håndterer følelser i møte med disse. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Få hjelp til å bli bevisst de underliggende følelsene som angsten og stresset forsøker holde unna, samt forstå hvordan den depressive mekanismen frarøver deg energien ved å legge lokk på følelser. Les mer

Symptomer på stress.

Stress er en angstreaksjon, mens utbrenthet er en depressiv mekanisme. De vanligste symptomene på stress er: Les mer