Utbrenthet – når det ikke er noe igjen

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt bryter sammen ettersom all energi har blitt brukt opp. Ca 15 % av nordmenn hevder de er utbrente.

De som ender opp utbrent rapporterer at de har vært under langvarige, stressende og intense krav. Hvordan man fortolker og reagerer på de «intense kravene» kan være vanskelig for personen selv å se. Ettersom man er så involvert i egen livssituasjon vet man ikke hvordan man kan håndtere situasjonen på en annen måte som kan redusere stresset og gi energien tilbake. Mange utbrente «føler seg fanget» i livet sitt og ikke aner hvordan de skal komme ut av den onde sirkelen. En fellesnevner er at man identifiserer seg veldig med jobben/omstendighetene, og ikke evner å skille mellom det og den personen man er.

Et karaktertrekk ved mange utbrente er at de forsøker å være alt for alle. Ofte er den utbrente idealistisk, samvittighetsfull og pliktoppfyllende, og problemene tårner seg opp da dette enten «blir utnyttet» eller at ambisjonene, idealene og forventningene man har til seg selv og hva som er mulig å oppnå i livet er urealistiske. Den utbrente føler at det er et gap mellom tilgjengelige ressurser og ressursene man bruker. Over tid føler man at de tilgjengelig ressursene minsker, helt til man kommer til et punkt der all energi forsvinner og man er utbrent.

 

Veien ut av utbrenthet

Det er ikke hardt fysisk arbeid som gjør en utbrent, snarere er det et opplevd slitsomt samvær med andre mennesker som skyldes en manglende evne til å prioritere egen tid, uttrykke egne følelser, sette grenser, uttrykke egen vilje, og håndtere kravstore eller vanskelige mennesker.

Utbrente antar ofte at stress og utmattelse er noe som kommer utenfra. Typiske utsagn er gjerne av typen: «Sjefen/kollegaene/leverandørene/kundene stresser meg sånn.» eller  «Jeg blir så stresset/sliten av alle arbeidsoppgavene som må gjøres».

Slike utsagn er en forvrengning av virkeligheten ettersom stress og slitenhet er noe som kommer innenfra og ikke fra noe utenfor oss selv. Stress eller slitenhet oppstår som en følge av hvordan man håndterer egne følelser. Stress blir ikke gitt til oss direkte fra andre mennesker, selv om det kan virke sånn noen ganger. Stress kommer fra ubevisste følelser psyken har undertrykt som en derfor ikke er bevisst. Å bli bevisst følelser reduserer stresset betraktelig ettersom psyken ikke dekker over følelsene med angst, energitap, uro og stress.

Ofte er man fysisk sliten ettersom man har brukt mer energi enn man har fått lagret opp med søvn, mat, avslapning og aktiviteter som gir energi. Kroppen er ikke en maskin. Den har et visst kapasitetsnivå, og når det er overskredet trenger en å lade opp energien igjen. Utbrente både ignorerer og overvurderer egen kapasitet og overskrider den slik at energinivået tappes. I tillegg er utbrente dårlig til å lade batteriet opp igjen. Å forholde seg til at kroppen har begrenset kapasitet og at det også trenger påfyll av energi er fundamentalt for egen helse. Å finne balansen i tilværelsen mellom bruk av energi og opplading av energi er essensielt for å få energien tilbake.

Mange utbrente tror også at dagen har flere enn 24 timer. De tar på seg ansvar og oppgaver som om dagen skulle ha 30 eller 40 timer. Mange utbrente sier at de «ikke har tid til å slappe av», men tiden er konstant, og et fritt menneske i et fritt samfunn har fri vilje til å bestemme hvor det til enhver tid skal sette sine føtter. Å finne balansen mellom forpliktelser på jobb og i familien innebærer å ta prioriteringer som noen ganger innebærer å si nei til andre. Å si nei til andre trigger angst hos mange utbrente ettersom det vekker ubehagelige følelser. Derfor hevder mange utbrente at de blir manipulert eller utnyttet på jobben. Det er ikke mulig å utnytte et fritt menneske, derfor er det mer korrekt å si at man lar seg utnytte (ved at man ikke står opp for seg selv, setter grenser, og sier nei til andre).

Et annet vanlig karaktertrekk ved mange utbrente er at de omtaler tilværelsen sin i må/bør/skal/kan ikke terminologi. «Jeg må jobbe overtid, derfor kan jeg ikke ta meg fri.». Som et fritt menneske er alle beslutninger et valg. Strengt tatt så velger man å jobbe overtid, det er ikke noe man  gjøre. Dette kan høres ut som en grov forenkling av virkeligheten, men ved å bli bevisst på at enhver handling er et valg tar man tilbake styringen over eget liv. Det gir mer energi å formulere alle gjøremål som at det er noe en selv velger å gjøre, fremfor å beskrive tilværelsen sin som om det er andre som styrer hvor en skal sette beina sine.

Ta kontakt hvis du er utbrent og ønsker hjelp. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer. Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å se tilværelsen i et annet perspektiv, og få støtte, råd og teknikker til å få tilbake overskuddet og energien.

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun online psykologhjelp som psykolog på nett og er ikke lenger tilgjengelig på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Artikler om utbrenthet

Symptomer på utbrenthet

Vanlige symptomer på utbrenthet er trøtthet og utmattelse, angst, spenninger i nakke og muskler, ryggsmerter, hodepine, vekt og appetittforandringer, mageproblemer, kvalme og søvnproblemer. Les mer

Årsaker til utbrenthet.

Det kan virke som vi blir utbrent av jobben, forventninger fra andre, deadlines, av slitsomme sjefer, kollegaer, kunder, ektefelle, familie, og barn, men utbrenthet kommer av hvordan vi håndterer følelser i møte med disse. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Få hjelp til å bli bevisst de underliggende følelsene som angsten og stresset forsøker holde unna, samt forstå hvordan den depressive mekanismen frarøver deg energien ved å legge lokk på følelser. Les mer

Utbrenthet vs. stress.

Utbrenthet er når den depressive mekanismen legger lokk på egne følelser slik at kroppen mister energi. Kort oppsummert: Stress er en angstreaksjon, mens utbrenthet er en depressiv mekanisme. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).