Parterapi på nett – få hjelp til kommunikasjon, forventninger, intimitet & tillitsproblemer.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet mange par som har utfordringer med krangling, mangel på kommunikasjon, sjalusi, utroskap, eller andre relasjonsvansker. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og parterapi på nett,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om emnet.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Hvordan styrke parforholdet – tips til et bedre samliv.

Selv om ethvert parforhold er unikt og har sin egen dynamikk finnes det faktorer som karakteriserer gode forhold. Å lære hovedprinsippene for hvordan gode forhold utvikles hjelper med å holde forholdet meningsfullt og kjærlig.

Noen parforhold utvikles til en fredlig sameksistens uten at partene virkelig involverer seg med hverandre. Selv om det på overflaten kan se stabilt ut, fører mangelen på involvering, lidenskap og kommunikasjon til at avstanden mellom partene øker. Når man så trenger å snakke om noe som er viktig føler man på at forståelsen og båndet mellom hverandre ikke lenger er der.

Hvis man har kjent hverandre i lang tid, kan man anta at partneren har en relativt god innsikt i hva en tenker, føler og vil. Men allikevel er ikke kjæresten din en tankeleser. Selv om denne kan ha visse ideer om hva som foregår inne i deg, er det langt bedre å uttrykke seg direkte og unngå forvirring og misforståelser. Folk forandrer seg, og det er ikke sikkert at det du ville ha for fem år siden er det samme som du vil ha nå. Å uttrykke følelser hjelper forholdet med å ri klar av vanskelige tider. Å unnlate å uttrykke seg kan føre til mistroiskhet og misforståelser.

 

Ærlig og direkte kommunikasjon fremfor «konfliktskyhet».

Noen par snakker rolig ut om tingene mens andre uttrykker uenighet på en mer temperamentsfull måte. En måte er hverken bedre eller dårligere enn den andre, men i et forhold er det viktig å ikke være redd for å utttrykke seg. Et sunt parforhold bør være et sted der man kan uttrykke egne følelser og ønsker uten at man skal være redd for den andres meninger, følelser eller reaksjoner. Ærlig og direkte kommunikasjon er en nøkkelingrediens i ethvert forhold. Når begge parter føler seg komfortable med å uttrykke følelser, behov, bekymringer og ønsker styrker det tilliten og nærheten.

Selv om det er en klisjé, så er noe av det viktigste i et forhold god kommunikasjon. Når man slutter å kommunisere på en god måte, så slutter man også å relatere med hverandre. I perioder med mye stress og endringer kan dette resultere i at man ikke lenger samarbeider og jobber mot de samme målene. Så lenge man kommuniserer på en god måte har man en større forutsetning til å jobbe seg gjennom problemer og utfordringer.

Hver og en av oss er forskjellig med tanke på hvordan vi best mottar informasjon. Noen mennesker reagerer best på visuelle stimuli, mens andre reagerer først og fremst på berørelse eller ord. Ta deg tid til å lære hvordan partneren din best mottar informasjon, og bli bevisst på hvordan du selv kommuniserer.

 

Realistiske forventninger i en hektisk hverdag.

Det finnes ikke én person som kan oppfylle alle våre behov, og hvis man forventer for mye av kjæresten fører det til et negativt press på forholdet. Å ha venner, et sosialt nettverk og interesser utenom forholdet er med på å styrke parforholdet.

I begynnelsen av et forhold virker alt nytt og spennende, og man kan bruke timesvis på å prate sammen og kose seg. Ettersom tiden går kjenner mange på at jobb, rutiner og hverdagens stressende tilværelse tar all gleden og gnisten ut av forholdet. Lange arbeidsdager, barn, pendling, og stress gjør det vanskelig å prioritere tid til hverandre. Men uten kvalitetstid begynner kommunikasjonen og forståelsen å forsvinne.

Et sunt forhold bygger på en gi-og-ta mentalitet. Hvis man forventer å få det som man vil 100 % av tiden setter man seg altfor høye og urealistiske forventninger. Gode forhold bygger på forhandlinger og kompromisser, men det kreves innsats og vilje fra begge for å sørge for en fornuftig balanse.

 

Sex og fysisk intimitet.

Fysisk intimitet er noe av det viktigste i et kjærlighetsforhold. Studier av nyfødte illustrerer viktigheten av kjærlig fysisk kontakt for en normal utvikling av hjernen. Viktigheten av fysisk kontakt for den psykiske utviklingen slutter dog ikke i tidlig barndom. Et liv uten fysisk kontakt med andre er et ensomt liv som kan gi grobunn for ulike psykiske lidelser.

Studier har vist at kjærlig berøring øker kroppens oxytosinnivå. Oxytosin er et hormon som positivt påvirker tilknytningen til andre mennesker. Sex trenger dog ikke være den eneste formen for fysisk intimitet i et forhold. Jevnlig og kjærlig fysisk kontakt som å kose, holde hender, klemme og kysse er like viktig. Viktig er også det å være sensitiv ovenfor hva partneren din liker. Fysisk berøring og tilnærmelser som den andre ikke liker kan føre til at denne blir anspent og trekker seg unna.

 

Humor, høflighet og respekt.

Mange par er ofte mer lekne i de tidlige fasene av forholdet. Denne lekne holdningen kan bli glemt etter hvert som livet går sin gang eller når gamle motsetninger kommer i veien. Å beholde den humoristiske sansen kan hjelpe forholdet gjennom tøffe tider og redusere stress.

Men for at humoren også skal verdsettes av andre er det viktig at man viser respekt og høflighet ovenfor partneren. Ofte tar man det for gitt at partneren er der og tenker denne vil akseptere enhver atferd. Men gode parforhold kjennetegnes ved at partene snakker til hverandre i en respektfull tone og at de er bevisste på viktigheten av å være vennlige og høflige mot hverandre selv i stressende situasjoner.

 

Felles mål og verdigrunnlag.

Hvis du er opptatt av «å vinne» diskusjonen eller mene at ting må være på din spesielle måte blir det vanskelig å oppnå kompromisser. Ofte kommer slike holdninger av en misoppfatning om hva kjærlighet er og hva man tenker man er berettiget til i et forhold. Det er mer sannsynlig at du vil få dine behov dekket hvis du respekterer partnerens behov og jobber mot en felles løsning når det er mulig.

For å skape et godt forhold trenger begge parter å føle at de har blitt hørt. Målet bør ikke være å vinne en diskusjon, men å løse en uenighet med respekt og kjærlighet.

 

Ikke-verbal kommunikasjon og kroppsspråk.

En stor del av kommunikasjonen vår skjer gjennom ikke-verbal kommunikasjon. Ikke-verbale signaler som øyekontakt, kroppsholdning, og tonefall kommuniserer mye mer enn selve ordene vi bruker. Noen studier hevder at så mye som 93 % av kommunikasjonen mellom to mennesker er ikke-verbal.

For at et forhold skal fungere godt må hver av partene være mottagelige for å sende og motta ikke-verbale signaler. Å lære seg å forstå kroppsspråket hos partneren gjør at man bedre forstår hva denne forsøker å si. Ved å være bevisst hvilke signaler man sender, blir man tydeligere på å sende signaler som sier noe om hva man føler og vil.

 

Akseptere at endringer er en del av et samliv.

Endringer i livet vil skje uansett selv om vi ofte kjemper i mot det faktumet. Fleksibilitet og ydmykhet er essensielle personlige egenskaper som gjør det lettere å tilpasse seg endringer i forholdet og er en forutsetning for at man klarer å utvikle seg sammen.

Et forhold innebærer både oppturer og nedturer. Man vil ikke alltid være på bølgelengde med hverandre. Noen ganger vil en av partene slite med ting som skaper stress og angst. Problemer med andre familiemedlemmer, helseplager, problemer på jobben, og økonomiske vanskeligheter setter ofte forholdet på prøver. Mennesker reagerer forskjellig under stress og da hjelper det å ha evnen til god kommunikasjon og evne til å regulere følelser for å unngå konflikter og krangling.

 

Parterapi på nett – online parterapi.

Noen ganger virker problemene i et forhold større enn det man føler at man som par kan håndtere alene. Parterapi på nett er for de som ønsker å jobbe med problemene sine og ønsker at forholdet skal komme inn på en ny og mer positiv kurs. Dette krever både tid, forpliktelse, energi og fokus fra begge for at skal bære frukter. Begge trenger å være villig til åpen og ærlig kommunikasjon og meddele hva de trenger, vil og føler. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologhjelp.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer