Parterapi på nett – Lær kommunikasjon og konflikthåndtering..

De vanligste grunnene til at par ønsker parterapi er fordi de vil ha hjelp til å kommunisere bedre med hverandre, samt at de har havnet i en konfliktfylt situasjon de ikke selv klarer å komme ut av.

Temaer som ofte tas opp i terapien er seksualitet, sjalusi, utroskap, forpliktelse, hengivenhet, barneoppdragelse, samt økonomi og jobb. I tillegg tas det ofte opp hvordan leve sammen med forskjellig verdisyn og syn på verden, samt en bevisstgjøring av forventninger, ønsker og mål med tilværelsen og parforholdet.

Mange syntes at gnisten og lidenskapen har gått ut av forholdet og er usikre på hvordan man kan få denne tent igjen. Parterapi kan også være en arena for å jobbe med de positive tingene som lek og moro, flørt, glede, fellesskap, intimitet, og veien videre etter en anstrengt periode.

I parterapien vil egen opplevelse av forholdet og hvordan dere selv bidrar bevisst og ubevisst til dynamikken mellom dere bli belyst. Dette kan være vanskelig og utfordrende for mange. Unngåelsesmekanismer og forsvarsstrategier vil bli påpekt, og man blir oppmuntret til oppriktighet og nærhet og til å uttrykke det man faktisk føler og vil.

 

Forventninger til parterapi.

Noen par har et urealistisk forhold til hva parterapi er og hva de kan forvente av det. Ofte har paret en konflikt gående og de ønsker en dommer som kan fortelle dem hvem som har rett og hvem som tar feil. Men det er ikke parterapeutens rolle å være den som skal ta avgjørelser i forholdet deres. Fokus i parterapien er å lære seg å kommunisere bedre basert på integritet og ærlighet, bli bevisst på situasjoner som skaper angst, følelser og forsvarsmekanismer, samt lære seg å regulere disse og kommunisere de på en mer konstruktiv måte. I tillegg er fokus på å lære mer funksjonelle og konstruktive måter å samhandle på, forstå den andre, og uttrykke seg selv på.

Et forhold er på mange måter en investering. Dess mer du bidrar, jo mer får du tilbake. Slik er det også med parterapi. Et forhold som over lang tid har utviklet seg i en negativ retning trenger som oftest mer enn én terapitime for å snu den dårlige trenden. Parterapi er som all annen terapi en prosess som går over tid og ikke en quick-fix.

 

Fokuset i parterapien.

Parterapi fokuserer ikke bare på problemene som eksisterer i relasjonen. I parterapien er fokuset som oftest på konstruktive aspekter slik som hvordan:

  • lære å kommunisere bedre.
  • forstå hvordan konflikter oppstår.
  • forstå hvordan løse konflikter i forholdet.
  • bli bevisst hvilke faresignaler som truer forholdet.
  • bevisstgjøre og eventuelt justere forventningene man har til den andre og til parforholdet.
  • ivareta og stimulere gjensidighet og nærhet gjennom verdier som glede, moro, intimitet, seksualitet og vennskap.
  • øke bevisstheten om og evnen til oppgjør og tilgivelse.
  • gi mulighet til å ta vare på og styrke hengivenhet og forpliktelse.

Man vil i parterapien få mulighet til å snakke sammen på en måte som man ikke får når man er hjemme. Man får også hjelp til å lytte til hverandre og forstå den andres synspunkter og meninger. Å lære seg å kommunisere konstruktivt innebærer å lære seg og formidle egne ønsker og behov på en tydelig og respektfull måte, samt å lære seg og lytte bedre til den andre.

I tillegg til hvordan bedre kommunikasjon, hvordan håndtere konflikter og krangler, samt hvordan forstå dynamikken i forholdet, fokuserer parterapi også på individuelle utfordringer som hver av partene har. Dette kan inkludere depresjon, angst, aggresjon og sinnemestring, rus og avhengighet, utbrenthet, samt egne forsvarsmekanismer mm.

 

Online parterapi.

Parterapi på nett trenger ikke være en evighetsprosess. Som regel forløper det over relativt kort tid og ofte trenger man kun noen få timer for å jobbe seg gjennom en krise. I noen tilfeller der forholdet har gått på rot over lengre tid og der motsetningene er mange, kan det hende at man trenger et lengre terapiforløp for å jobbe seg gjennom alle utfordringer og problemområder.

 

Parterapi på nett – få hjelp til kommunikasjon, forventninger, intimitet & tillitsproblemer.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet mange par som har utfordringer med krangling, mangel på kommunikasjon, sjalusi, utroskap, eller andre relasjonsvansker. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og parterapi på nett,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om emnet.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer