Sosial Angst – få hjelp til å bli komfortabel og angstfri i sosiale situasjoner.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet hundrevis av personer med sosial angst og uro i sosiale settinger. Med rett hjelp er det mulig å bli kvitt angsten og unngå å grue seg til sosiale aktiviteter. Jeg tilbyr både:

 • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
 • et tre timers videobasert nettkurs i prestasjonsangst og presentasjonsangst,
 • et times langt videobasert nettkurs i panikkangst og panikkanfall,
 • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om sosial angst og angsthåndtering.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Sosial angst: kjennetegn, symptomer og behandling.

Sosial angst er en frykt for sosiale situasjoner der angst, tap av ansikt eller forlegenhet kan inntreffe. Dette er som regel situasjoner der man tenker at utfallet er uvisst og at man samtidig forventer at man kommer til å bli observert og evaluert.

Når fryktede sosiale situasjoner oppfattes som så skremmende at man blir angstfull bare av å tenke på dem, og derfor forsøker unngå disse for enhver pris, kan man sies å ha sosial angst. Eksponering for de sosiale situasjonene resulterer nesten uten unntak i et angstanfall, noe som igjen kan føre til panikkangst. Typisk er at situasjoner enten blir unngått eller tolerert med betydelig angst uten at vedkommende er bevisst egne følelser, tanker og antagelser i situasjonen.

Bevissthet og inssikt i de psykologiske mekanismene som driver angsten reduserer ofte den sosiale angsten markant. Jeg har 13 års erfaring med å hjelpe folk overvinne sosial angst. Jeg tilbyr psykologhjelp på nett, så ta kontakt via skjema nedenfor for en oppstartstime.

 

Generell vs. spesifikk sosial angst.

Sosial angst kan deles inn i to hovekategorier; generell og spesifikk sosial angst. Når angsten er tilstedeværende i de fleste sosiale situasjoner kategoriseres den som en generell sosial angst. Denne angsten korrelerer med et mer komplekst symptombilde som ofte inkluderer:

 • depresjon og dystymi.
 • sosial tilbaketrekning, ensomhet og isolasjon.
 • kritisk selvbilde og lav selvfølelse.
 • negativt selvsnakk.
 • høy grad av bekymringer – spesielt for å bli negativt evaluert av andre.
 • unngåelsesadferd.
 • høy grad av selvbevissthet.

Generell sosial angst inntreffer som regel i tidligere alder enn sosial angst for en spesifikk situasjon (f.eks. frykt for å tale i forsamlinger). Generell sosial angst korrellerer også med et høyere nivå av nevrotisisme, sjenerthet i barndommen, og introversjon. De som lider at det er ofte ekstremt selvbevisste og tenker på seg selv og hvordan de fremstår kontinuerlig.

For andre er angsten knyttet til en spesifikk sosial situasjon, som f.eks. å spise på restaurant, snakke med fremmede, holde en presentasjon, eller å gå på fest. Den mest vanligste formen for sosial angst er prestasjonsangst/frykten for å snakke i forsamlinger.

 

Utløsende triggere for sosial angst.

De vanligste utløsende triggerne for sosial angst er:

 • å møte nye mennesker.
 • å være sentrum for andres oppmerksomhet – f.eks å lede et møte på jobben.
 • å bli observert mens man gjør noe – som f.eks. å spise.
 • å prestere foran andre – f.eks. bryllupstale, muntlig eksamen o.l.
 • å bli kritisert eller få ros.
 • å snakke med/til autoritetsfigurer.
 • å få plutselig og uventet oppmerksomhet – som f.eks. å bli stilt et spørsmål i et møte.
 • presentasjonsrunder – å vente på sin tur mens folk presenterer seg.
 • å gå på stevnemøte/date.
 • å snakke om noe personlig kontra snakke om noe generelt.
 • å snakke i telefonen.
 • bruke offentlige toaletter.
 • uformelle sosiale settinger – som middag med kolleger.
 • formelle sosiale settinger – bryllup, konfirmasjon, etc.

Forstår man sine utløsende triggere og hvorfor akkurat de situasjonene er en trigger for angsten blir det lettere å regulere angsten og endre de dysfunksjonelle tankemønstrene og forsvarsmekanismene som opprettholder den.

 

Angsten kommer innenifra, ikke fra folk eller situasjoner.

Felles for mange med sosial angst er at de tror at angsten skyldes ytre faktorer, slik som situasjoner eller folk, snarere enn å forstå at angsten skyldes indre faktorer, slik som ubevisste følelser i dem selv og hvordan de tenker om situasjonen og seg selv. Men angst kommer ikke fra møtedeltakerne eller fra de andre festløvene, angsten kommer innenifra som en konsekvens av hvordan vi tenker og føler i situasjonen.

De med sosial angst tror at angsten betyr at de er redde eller frykter noe(n), slik som feks andre folks sin oppfattelse av dem, og skjønner ikke at angsten kommer innenfra som et signal om at psykologiske prosesser slik som ubevisste følelser, holdninger, projeksjoner og tankesett bidrar til å manifesteres seg i kroppen som angst. De er med andre ord ikke klar over hvordan egen psyke, forventninger og følelser bidrar til å skape den sosiale angsten.

 

Bekymringer, andre folks meninger og unngåelsesstrategier.

Ofte bekymrer man seg for om man vil gjøre noe som kan føre til forlegenhet eller ydmykelse. Dette kan f.eks. være å glemme hva man skulle si, si noe feil, vise andre at man har angst, eller skjelve, svette, rødme eller stamme foran andre. Denne bekymringen kan bli så sterk og ubehagelig at personen blir passivisert og handlingslammet.

Felles for enhver med sosial angst er bekymringen for å bli evaluert, bedømt, avvist, latterliggjort, eller ydmyket i offentlighet. Vanlig er bekymringene for om andre vil tenke negativt om en, tro en er dum eller uintelligent, eller at andre vil tro en ikke er god nok. Tanker om at man ikke vil klare å leve opp til andres forventninger og at man ikke vil bli betraktet som kompetent nører opp under disse.

Folk med sosial angst karakteriseres derfor ved at de gir andres meninger og forventninger større betydning enn sin egen vilje og vurderingsevne. Dette bidrar i stor grad til å opprettholde den sosiale angsten. Selv om man innser at bekymringen for å bli bedømt og vurdert til en viss grad kan være overdreven og irrasjonell, bidrar ikke det til å dempe angsten så lenge man fortsetter å gi andres meninger større betydning enn sine egne vurderinger, standarder og prinsipper.

Behandling av sosial angst.

Behandlingen av sosial angst tilpasses individuelt på bakgrunn av en vurdering av symptomtrykket, angstformen, personlighet, motivasjon og ønsker. Jeg har 14 års erfaring fra privatpraksis med å hjelpe folk overvinne sin sosiale angst. Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor og bestill en time hvis du ønsker hjelp. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer.

Ofte kan det føles som at man er den eneste som sliter med sosial angst, men dette er en angstform som veldig mange plages med. Med et ønske om å forstå hvorfor kroppen reagerer på denne måten i sosiale settinger, samt en villighet til å utforske både følelser, uhensiktsmessige handlingsmønstre, tanker, holdninger og antagelser, er det mulig å overvinne angsten.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.

Nettkurset inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå og overvinne denne angsten. Dette vil gjøre deg roligere og tryggere i presentasjoner og sosiale settinger.

Kurset består av 18 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om sosial angst.

Symptomer på sosial angst.

Angstsymptomene ved sosial angst er de samme som for øvrige angstlidelser. Angsten kanaliseres enten gjennom den stripete muskulaturen, glattmuskulaturen, og/eller som en kognitiv/perseptuell forstyrrelse. Les mer

Prestasjonsangst.

For mange kommer angsten tilsynelatende helt uten grunn. De er ikke redde eller bekymret sier de, men de klarer allikevel ikke forklare hvorfor kroppen reagerer med angst i en situasjon der de skal si noe til en forsamling. Les mer

Sosial angst selvhjelp – tips & teknikker.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre. I denne artikkelen blir du kjent med konsepter og teknikker som reduserer angsten i sosiale settinger. Les mer

Behandling av sosial angst.

Det er mulig å overvinne sosial angst hvis man er motivert til prosessen. Psyko-dynamiske, kognitive, metakognitive og atferdsteknikker er effektivt ved behandlingen. Les mer

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på høyt stress

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Overvinn sosial angst

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer