Hva er sosial angst?

Den tredje vanligste psykiske lidelsen er sosial angst, også kalt sosial fobi. Dette er en frykt for sosiale situasjoner der angst eller forlegenhet kan inntreffe. Dette er som regel situasjoner der utfallet er uvisst og man samtidig tror at man kommer til å bli observert og evaluert. Felles for de med sosial angst er at de tror at angsten skyldes ytre faktorer, slik som situasjoner eller folk, snarere enn å forstå at angsten skyldes indre faktorer, slik som ubevisste følelser i dem selv.

De med sosial angst tror at angsten betyr at de er redde eller frykter noe(n), og skjønner ikke at angsten kommer innenfra som et signal om at ubevisste følelser manifesteres seg i kroppen som angst. De er mao ikke klar over egne følelser i sosiale situasjoner.

 

Bekymringer og unngåelse.

Når fryktede sosiale situasjoner oppfattes som så skremmende at man blir angstfull bare av å tenke på dem, og derfor forsøker unngå disse for enhver pris, kan man sies å ha sosial angst. Eksponering for de sosiale situasjonene resulterer nesten uten unntak i et angstanfall, noe som igjen kan føre til panikkangst.

Typisk er at situasjoner enten blir unngått eller tolerert med betydelig angst uten at vedkommende er bevisst egne følelser i situasjonen. Bevissthet om de intrapsykiske mekanismene som driver angsten reduserer ofte angsten markant.

Ofte bekymrer man seg for om man vil gjøre noe som kan føre til forlegenhet eller ydmykelse. Dette kan f.eks. være å glemme hva man skulle si, si noe feil, vise andre at man har angst, eller skjelve, svette, rødme eller stamme foran andre. Denne bekymringen kan bli så sterk og ubehagelig at personen blir passivisert og handlingslammet.

 

Bekymringer og andre folks meninger.

Felles for enhver med sosial angst er bekymringen for å bli evaluert, bedømt, latterliggjort, eller ydmyket i offentlighet. Vanlig er bekymringene for om andre vil tenke negativt om en, tro en er dum eller uintelligent, eller at andre vil tro en ikke er god nok. Tanker om at man ikke vil klare å leve opp til andres forventninger og at man ikke vil bli betraktet som kompetent nører opp under disse.

Folk med sosial angst karakteriseres derfor ved at de gir andres meninger og forventninger større betydning enn sin egen vilje og vurderingsevne. Dette bidrar i stor grad til å opprettholde den sosiale angsten. Selv om man innser at bekymringen for å bli bedømt og vurdert til en viss grad kan være overdreven og irrasjonell, bidrar ikke det til å dempe angsten så lenge man fortsetter å gi andres meninger større betydning enn sine egne vurderinger, standarder og prinsipper.

 

Generell vs. spesifikk sosial angst.

Når angsten er tilstedeværende i de fleste sosiale situasjoner kategoriseres den som en generell sosial angst. Denne angsten korrelerer med et mer komplekst symptombilde som ofte inkluderer:

 • depresjon og dystymi.
 • sosial tilbaketrekning, ensomhet og isolasjon.
 • kritisk selvbilde og lav selvfølelse.
 • negativt selvsnakk.
 • høy grad av bekymringer – spesielt for å bli negativt evaluert av andre.
 • unngåelsesadferd.
 • høy grad av selvbevissthet.

Generell sosial angst inntreffer som regel i tidligere alder enn sosial angst for en spesifikk situasjon (f.eks. frykt for å tale i forsamlinger). Generell sosial angst korrellerer også med et høyere nivå av nevrotisisme, sjenerthet i barndommen, og introversjon. De som lider at det er ofte ekstremt selvbevisste og tenker på seg selv og hvordan de fremstår kontinuerlig.

For andre er angsten knyttet til en spesifikk sosial situasjon, som f.eks. å spise på restaurant, snakke med fremmede, eller å gå på fest. Den mest vanligste formen for sosial angst er prestasjonsangst/frykten for å snakke i forsamlinger. Dette er en angstform som er mulig å overvinne med den rette hjelpen.

 

Utløsende triggere for sosial angst.

De vanligste utløsende triggerne for sosial angst er:

 • å møte nye mennesker.
 • å være sentrum for andres oppmerksomhet – f.eks å lede et møte på jobben.
 • å bli observert mens man gjør noe – som f.eks. å spise.
 • å prestere foran andre – f.eks. bryllupstale, muntlig eksamen o.l.
 • å bli kritisert eller få ros.
 • å snakke med/til autoritetsfigurer.
 • å få plutselig og uventet oppmerksomhet – som f.eks. å bli stilt et spørsmål i et møte.
 • presentasjonsrunder – å vente på sin tur mens folk presenterer seg.
 • å gå på stevnemøte/date.
 • å snakke om noe personlig kontra snakke om noe generelt.
 • å snakke i telefonen.
 • bruke offentlige toaletter.
 • uformelle sosiale settinger – som middag med kolleger.
 • formelle sosiale settinger – bryllup, konfirmasjon, etc.

Forstår man sine utløsende triggere og hvorfor akkurat de situasjonene er en trigger for angsten blir det lettere å regulere angsten og endre de dysfunksjonelle forsvarsmekanismene som opprettholder den.

 

Behandling av sosial angst.

Ofte kan det føles som at man er den eneste som sliter med sosial angst, men dette er noe veldig mange plages med. Med et ønske om å forstå hvorfor kroppen reagerer på denne måten i sosiale settinger, samt en villighet til å utforske både følelser, uhensiktsmessige handlingsmønstre, holdninger og antagelser, er det mulig å overvinne angsten.

Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor og bestill en time hvis du ønsker hjelp for sosial angst. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer via Skype o.l.

Artikler om sosial angst.

Symptomer på sosial angst

Angstsymptomene ved sosial angst er de samme som for øvrige angstlidelser. Angsten kanaliseres enten gjennom den stripete muskulaturen, glattmuskulaturen, og/eller som en kognitiv/perseptuell forstyrrelse. Les mer

Prestasjonsangst.

For mange kommer angsten tilsynelatende helt uten grunn. De er ikke redde eller bekymret sier de, men de klarer allikevel ikke forklare hvorfor kroppen reagerer med angst i en situasjon der de skal si noe til en forsamling. Les mer

Sosial angst – tips.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre. I denne artikkelen blir du kjent med konsepter og teknikker som reduserer angsten i sosiale settinger. Les mer

Behandling av sosial angst.

Det er mulig å overvinne sosial angst hvis man er motivert til prosessen. Psyko-dynamiske, kognitive, metakognitive og atferdsteknikker er effektivt ved behandlingen. Les mer

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Mest leste artikler.

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

En psykodynamisk forståelse av sosial angst.

ISTDP og psykodynamisk terapi har et annet syn på soial angst enn kognitiv psykologi. Les mer

Populært fra bloggen.

14 tips for hvordan håndtere stress & bekymringer.

38 % av oss bruker en stor del av tilværelsen på bekymringer. Få praktiske tips om hvordan bryte denne vanen samt hvordan redusere stress i hverdagen. Les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 800 000 nordmenn lider av tinnitus, noen i så stor grad at det ødelegger livskvaliteten betraktelig. Psykologisk behandling kan lindre symptomtrykket. Les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdspsykologi (CBT)?

CBT er en effektiv terapimetode som brukes i behandlingen av en rekke angstlidelser, psykosomatiske lidelser, samt depresjoner og relasjonsvansker. Les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismene våre forsvarer oss mot våre ubehagelige følelser. Ved å bli bevisst de vanligste forstår man mer av egen psyke og hvorfor andre reagerer som de gjør. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).