Forebyggelse og behandling av utbrenthet.

Man trenger en helhetlig tilnærming i behandlingen av utbrenthet ettersom utbrenthet kommer som en følge av totalbelastningen på jobb og i privatlivet. I tillegg har utbrente ofte fellestrekk med personlighetstrekk og handlingsmønstre som det kan være konstruktivt å addressere i en terapeutisk setting.

 

Innledende behandlingsfase.

Merker man symptomer på utbrenthet er det anbefalt å kontakte fastlegen først for å få utredet og utelukket om symptomene skyldes fysiologiske årsaker som feks hypotyreose eller diabetes. I den medisinske utredningen kan fastlegen også henvsie til videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Neste skritt blir som oftest å vurdere en sykemelding om fastlegen vurderer det som hensiktsmessig. Konkluderes det med at symptomene skyldes utbrenthet//utmattelsessyndrom kan man enten bli henvist til offentlig psykolog eller bli bedt om å kontakte privatpraktiserende psykolog på egenhånd. Fastlegen vil som regel anbefale en peiode med hvile og restitusjon for å komme til hektene igjen og eventuelt foreskrive resept på antidepressiva om symptomene også omfatter depresjon.

 

Psykologisk behandling av utbrenthet: Psykoterapi/samtaleterapi.

Nyere psykologisk forskning på utbrenthet anbefaler en behandlingsprotokoll som fokuserer på:

A) En kartlegging og vurdering av graden av utbrenthet og symptomtrykket man opplever.

B) Bevisstgjøring av stressfaktorer, tidsbruk, og belastninger.

C) Bevisstgjøring av handlingsmønstre, stressmestringsstrategier, samt emosjonelle og  relasjonelle reaksjonsmønstre.

D) En restitusjonsstrategi for ro, hvile og tid til avslapning.

E) En strategi for å bedre søvnkvaliteten, kostholdet, samt å redusere miljøfaktorer/vaner som opprettholder stresset.

F) Indre endringsarbeid: fokus på følelseslivet, relasjoner, hvordan redusere tankekjør og bekymringer, etc.

G) Indre endringsarbeid: Fokus på livskvalitet, verdigrunnlag, og å finne balanse i livet mellom jobb, privatliv, egenpleie og restitusjon.

Det kan gi stor bedring å jobbe med de underliggende årsakene til utbrentheten gjennom samtaleterapi/psykoterapi med en psykolog. Da vil du få hjelp til å forstå psyken, bli bevisst stressfaktorer både på jobben og privat, bli bevisst de underliggende følelsene som angsten og stresset forsøker holde unna, forstå hvordan den depressive mekanismen frarøver en energien ved å legge lokk på følelser, samt forstå hvilke underliggende antagelser, tanker, handlingsmønstre og forsvarsmekanismer som opprettholder utbrentheten. I tillegg vil du få hjelp til å bli bevisst egne prioriteringer, intensjoner, valg og beslutninger. Du vil også få hjelp til å bli flinkere til å kommunisere med folk rundt deg, slik at det blir lettere for deg å sette grenser og uttrykke viljen din uten å få dårlig samvittighet.

 

Egeninnsats og egenpleie.

I hvilken grad samtaleterapi vil hjelpe deg ut av uføret avhenger av din egen motivasjon og vilje til endring, graden av utbrenthet og ditt nåværende energinivå, graden av angst i kroppen, evne og villighet til å kjenne på følelser, villigheten til å utforske relasjonene dine og hvordan de emosjonelt påvirker deg, samt graden av motstand du har mot å lære om egne forsvarsmekanismer og dysfunksjonelle handlingsmønstre.

Å gjennomføre tiltak når energinivået er lavt kan være en utfordring. Man trenger tålmodighet og egenpleie, noe som kan være vanskelig når man er helt utmattet og utbrent. Derfor kan en prosess med en psykolog være nyttig for da har man en støttespiller som kan veilede og motivere selv når det kjennes tungt ut. Selv om samtaleterapi/psykoterapi aldri kan garantere en positiv endring opplever mange at de får stort utbytte av en relativ kort terapiprosess (5-15 timer).

 

Et ønske om å utforske relasjoner, eget følelsesliv og eget verdigrunnlag.

Noen blir noen lettere utbrente enn andre. Liten kontakt med egne følelser, personlighetsstil, kommunikasjonsstil, et høyt angst og stressnivå, samt tanker om utilstrekkelighet og dårlig selvfølelse kan føre til at en person blir utbrent og en annen ikke ved samme arbeidsplass.

Vi mennesker ønsker mer enn noe annet å jobbe med noe meningsfullt, bli behandlet med respekt, og bli verdsatt for innsatsen vi gjør. Utbrentheten stiller en ofte til veggs med hva som er viktig for en i livet, og hva man ønsker å utrette og stå for resten av sitt korte liv. Symptomer på utbrenthet forekommer derfor ofte som en foranledning til en mer eksistensiell midtlivskrise der man får anledning til å bli bevisst eget verdigrunnlag.

For å bli bedre må man skjønne hvorfor man ble utbrent i utgangspunktet. Sett i et større perspektiv er det viktig å bli bevisst på hva en selv vil, lære seg å sette grenser, lære seg å si i fra og hevde sin rett, klare å si nei på en tydelig men redelig måte, være klar over sin egen og andres rolle, bli klar over eget og andres ansvar, lære seg å prioritere, verdsette tiden sin og finne balanse i hverdagen, samt å ta pauser og lytte til kroppen.

Et sunnere kosthold, trening og fysisk aktivitet, kvalitetstid med folk man er glad i, samt å pleie interesser som gir energi er forebyggende faktorer mot utbrenthet. Nok søvn, hvile og restitusjon er veldig viktig, og samtidig må man se på egen livssituasjon og gjøre endringer innenfor de områdene som tærer på og gjør en sliten.

Ofte fører psykoterapi/samtaleterapi til bedring da en får mulighet til å se sider ved tilværelsen man er blind for selv. Ta kontakt via kontaktskjemaet nederst på siden for å avtale en time. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer. Jeg har 13 års erfaring med å hjelpe folk komme ut av utbrenthet.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Artikler om utbrenthet

Symptomer på utbrenthet

Vanlige symptomer på utbrenthet er trøtthet og utmattelse, angst, spenninger i nakke og muskler, ryggsmerter, hodepine, vekt og appetittforandringer, mageproblemer, kvalme og søvnproblemer. Les mer

Årsaker til utbrenthet.

Det kan virke som vi blir utbrent av jobben, forventninger fra andre, deadlines, av slitsomme sjefer, kollegaer, kunder, ektefelle, familie, og barn, men utbrenthet kommer av hvordan vi håndterer følelser i møte med disse. Les mer

Utbrenthet – når det ikke er noe igjen.

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt bryter sammen ettersom all energi har blitt brukt opp. Les mer

Symptomer på stress

Vanlige symptomer på stress er de samme som symptomene på angst. Lær deg å kjenne igjen de viktigste symptomene. Les mer