Behandling av depresjon: individualtilpasset tilnærming.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Mer enn bare en midlertidig dysterhet, gjør depresjon det vanskelig å fungere i hverdagen og sette pris på livet. Hobbyer og venner interesserer ikke like mye som det pleide. Man er sliten og tiltaksløs hele tiden, og bare det å komme seg gjennom dagen kan være overveldende.

Depresjon kalles på psykologispråket for en stemningslidelse, fordi den påvirker sinnstemningen i negativ grad. Videre blir depresjon som en lidelse gradert som: mild depresjon, moderat depresjon og alvorlig depresjon. Depresjon er den største årsaken til sykemeldinger i vestlige land. Hovedsymptomene ved depresjon er vedvarende nedtrykthet, engergiløshet, mangel på interesse, håpløshet, og negative tanker.

 

Utbredelse av depresjon i samfunnet.

21 % av befolkningen lider i løpet av livet av depresjon. Mellom 6-12 % av befolkningen opplever kun én depressiv episode, hvilket betyr at mange opplever flere depressive episoder. I en gitt seks-måneders periode er andelen deprimerte mellom 3-9 % av befolkningen. Depressive lidelser i samfunnet har også økt jevnt siden andre verdenskrig, og studier indikerer at depresjon oftere inntreffer i en tidligere alder enn før for mange.

 

Å deprimere er å legge lokk på.

Mange bruker begrepene ”depresjon” eller «deppa» for å beskrive tristhet, men depresjon er noe helt annet enn tristhet. Tristhet er en normal reaksjon på livets sorger og skuffelser. Depresjon skjer når psyken vår «deprimerer» (les: legger lokk på) følelsene våre.

Følelser er det som gir oss livsenergien vår, men når en depressiv reaksjon kommer er det fordi en del av hjernen har lært at noen følelser er så emosjonelt smertefulle at psyken heller foretrekker å stenge de ned fremfor å la dem å komme frem i bevisstheten og bli følt på.

Depresjon beskrives ofte som å leve i et sort hull der man er totalt motløs og energiløs. Deprimerte er ikke først og fremst triste, men livløse, tomme og apatiske. Depresjonen omfavner hele tilværelsen, og ødelegger arbeidslyst, appetitt, søvn, samt evnen til å sette pris på livet. Opplevelsen av hjelpesløshet, håpløshet og verdiløshet er intens og den deprimerte ser få lyspunkter i tilværelsen som kan snu på dette.

 

Behandling av depresjon – tilnærming tilpasset individet.

Når man er deprimert tenker man at alt er håpløst, men med hjelp er det mulig å bli bedre. Først og fremst trenger man å forstå hva depresjon faktisk er. Kunnskap om depresjonen, hva som er årsakene, hva som opprettholder den, og hvordan man kommer ut av depresjonen kan man få hjelp til.

Det eksisterer retningslinjer fra helsedirektoratet for behandlingen av depresjon. Jeg tilbyr psykoterapi/samtalebehandling som behandlingsmetode for depresjon av mild til moderat grad og har erfaring med de mest brukte og anerkjente behandlingsmetodene som blir brukt i Norge i dag. Disse inkluderer bla. kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, løsningsfokusert terapi, og metakognitiv terapi.

I praksis vil samtaleterapien ta form av en samtale i rolige former der vi sammen utforsker og kartlegger symptomene, livssituasjonen din, og relasjoner som er viktige for deg. Du vil få hjelp til å sortere tanker, komme i kontakt med følelser, samt bli bevisst antagelser, holdninger og handlingsmønstre som opprettholder depresjonen. I tillegg vil du få metoder og teknikker som kan bidra til lettelse av depresjonen.

Bestill en time via kontaktskjemaet nederst på siden hvis du ønsker hjelp og behandling for depresjonen. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologbehandling via videolink så du kan få hjelp uavhengig av bosted og helsesituasjon. Jeg har 13 års erfaring med å hjelpe folk komme ut av den depressive tilstanden.

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Å overvinne depresjon er hverken lett eller raskt gjort, men det er langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Les mer

Tap og sorg.

Sorg er en naturlig reaksjon etter et dødsfall, tap eller brudd i relasjon. Noen ganger vil ikke sorgen gi slipp, da kan det være snakk om patologisk sorg. Les mer