Depresjon – bli kvitt negativt tankekjør & få hjelp til å få positivitet, energi & motivasjon tilbake.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet hundrevis av personer komme ut av den onde sirkelen med depresjon, negativitet og nedstemthet. Med rett hjelp er det mulig å få energi, motivasjon og livsgnist tilbake igjen. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
  • et to timers videobasert nettkurs i utbrenthet og stressmestring,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om depresjon, utbrenthet og stresshåndtering.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Behandling av depresjon: individualtilpasset tilnærming.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Mer enn bare en midlertidig dysterhet, gjør depresjon det vanskelig å fungere i hverdagen og sette pris på livet. Hobbyer og venner interesserer ikke like mye som det pleide. Man er sliten og tiltaksløs hele tiden, og bare det å komme seg gjennom dagen kan være overveldende.

Depresjon kalles på psykologispråket for en stemningslidelse, fordi den påvirker sinnstemningen i negativ grad. Videre blir depresjon som en lidelse gradert som: mild depresjon, moderat depresjon og alvorlig depresjon. Depresjon er den største årsaken til sykemeldinger i vestlige land. Hovedsymptomene ved depresjon er vedvarende nedtrykthet, engergiløshet, mangel på interesse, håpløshet, og negative tanker.

 

Utbredelse av depresjon i samfunnet.

21 % av befolkningen lider i løpet av livet av depresjon. Mellom 6-12 % av befolkningen opplever kun én depressiv episode, hvilket betyr at mange opplever flere depressive episoder. I en gitt seks-måneders periode er andelen deprimerte mellom 3-9 % av befolkningen. Depressive lidelser i samfunnet har også økt jevnt siden andre verdenskrig, og studier indikerer at depresjon oftere inntreffer i en tidligere alder enn før for mange.

 

Å deprimere er å legge lokk på.

Mange bruker begrepene ”depresjon” eller «deppa» for å beskrive tristhet, men depresjon er noe helt annet enn tristhet. Tristhet er en normal reaksjon på livets sorger og skuffelser. Depresjon skjer når psyken vår «deprimerer» (les: legger lokk på) følelsene våre.

Følelser er det som gir oss livsenergien vår, men når en depressiv reaksjon kommer er det fordi en del av hjernen har lært at noen følelser er så emosjonelt smertefulle at psyken heller foretrekker å stenge de ned fremfor å la dem å komme frem i bevisstheten og bli følt på.

Depresjon beskrives ofte som å leve i et sort hull der man er totalt motløs og energiløs. Deprimerte er ikke først og fremst triste, men livløse, tomme og apatiske. Depresjonen omfavner hele tilværelsen, og ødelegger arbeidslyst, appetitt, søvn, samt evnen til å sette pris på livet. Opplevelsen av hjelpesløshet, håpløshet og verdiløshet er intens og den deprimerte ser få lyspunkter i tilværelsen som kan snu på dette.

 

Behandling av depresjon – tilnærming tilpasset individet.

Når man er deprimert tenker man at alt er håpløst, men med hjelp er det mulig å bli bedre. Først og fremst trenger man å forstå hva depresjon faktisk er. Kunnskap om depresjonen, hva som er årsakene, hva som opprettholder den, og hvordan man kommer ut av depresjonen kan man få hjelp til.

Det eksisterer retningslinjer fra helsedirektoratet for behandlingen av depresjon. Jeg tilbyr psykoterapi/samtalebehandling som behandlingsmetode for depresjon av mild til moderat grad og har erfaring med de mest brukte og anerkjente behandlingsmetodene som blir brukt i Norge i dag. Disse inkluderer bla. kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, løsningsfokusert terapi, og metakognitiv terapi.

I praksis vil samtaleterapien ta form av en samtale i rolige former der vi sammen utforsker og kartlegger symptomene, livssituasjonen din, og relasjoner som er viktige for deg. Du vil få hjelp til å sortere tanker, komme i kontakt med følelser, samt bli bevisst antagelser, holdninger og handlingsmønstre som opprettholder depresjonen. I tillegg vil du få metoder og teknikker som kan bidra til lettelse av depresjonen.

Bestill en time via kontaktskjemaet nederst på siden hvis du ønsker hjelp og behandling for depresjonen. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologbehandling via videolink så du kan få hjelp uavhengig av bosted og helsesituasjon. Jeg har 14 års erfaring med å hjelpe folk komme ut av den depressive tilstanden.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Å overvinne depresjon er hverken lett eller raskt gjort, men det er langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Les mer

Tap og sorg.

Sorg er en naturlig reaksjon etter et dødsfall, tap eller brudd i relasjon. Noen ganger vil ikke sorgen gi slipp, da kan det være snakk om patologisk sorg. Les mer