Panikkangst – symptomer og behandling.

Panikkangst er angst som oppleves som så intens at den emosjonelle uroen i kroppen kjennes overveldende og ukontrollerbar ut. Tanker om å miste kontrollen, bli gal, eller å dø dominerer tankestrømmen under panikkangsten/panikkanfallet.

For en som opplever et panikkanfall kjennes angsten så ekstremt ubehagelig ut og man tror ens siste time har kommet. Man sliter med å tenke klart. Det kjennes ut som om følelser, angst og tanker går i hverandre og blander seg sammen som om de er én uhåndterlig ting. Dermed blir man livredd for det som skjer i kroppen og i sinnet og det øker panikken.

Folk med regelmessig panikkangst utvikler ofte angst for angsten og bruker mye tid på å grue seg og bekymre seg for om de kommer til å få et nytt anfall. Omlag 20 % vil oppleve panikkangst i løpet av livet.

 

Innsikt i egen psyke reduserer angsten.

Panikkangst involverer tre separate prosesser i hjernen/kroppen som ikke har noe med redsel å gjøre. Panikkangst betyr ikke at du er redd, det betyr bare at du har intense følelser i kroppen du ikke er bevisst på. Les den siste setningen om igjen og la den synke inn! Det er forskjell på angst og frykt.

Det å vite at det er tre forskjellige psykologiske prosesser som skjer samtidig under et panikkanfall gjør det lettere å gjenvinne kontroll og regulere angsten. Disse tre prosessene kan illustreres i det som kalles konflikttriangelet. Konflikttriangelet beskriver hva som skjer intrapsykisk i en person til enhver tid.

De to første prosessene i konflikttriangelet – følelsene og angsten.

Den første prosessen som igangsettes i psyken, er en underliggende følelse som utløses av noe personen sanset, tenkte eller oppfattet i miljøet/relasjonene sine. Denne følelsen er som regel: sinne, tristhet, glede, skyldfølelse, eller avsky. Følelser innebærer en fysisk aktivering i kroppen til forskjell fra tanker som er et mentalt fenomen.

Den andre prosessen i psyken vår/konflikttriangelet oppstår et brøkdels sekund etter at følelsen i kroppen har blitt aktivert. Dette er angsten (les: panikken, muskelspenningen, uroen) som forsøker dekke over de underliggende følelsene.

At man har panikk er en indikasjon på at de underliggende følelsene man ikke er bevisst på er veldig intense. For eksempel går følelsen sinne langs en skala fra lettere brydd til irritert, til sint, til forbannet, og hele veien til rasende. Intensiteten på følelsen korrellerer ofte med hvor mye angst som må til for å dekke over følelsen.

 

Den ubevisste angstmekanismen.

Hvis man av det ubevisste sinnet ikke får tilgang til å kjenne på følelsene sine er dette fordi psyken i løpet av livet har lært seg at følelser kan forårsake et så sterkt emosjonelt ubehag at man ønsker å unngå dette for enhver pris. Man vil derfor begynne å kjenne angst istedenfor følelsene sine fordi den ubevisste angstmekanismen forsøker å beskytte en ved å overstyre følelsene med angst. Dette innebærer at en person som er lettere brydd vil kjenne uro eller nervøsitet, mens en person som er forbannet eller rasende vil oppleve sterk angst eller panikk.

Hvis man ikke er klar over denne angstmekanismen og hvordan den fungerer tror man at man er redd når man får panikk, og skjønner ikke at man egentlig er sint, glad, trist, eller føler skyld, ettersom man tross alt ikke kjenner følelsen, alt man kjenner der og da er angsten/panikken.

Det er en stor hjelp å vite at angst ikke betyr redsel, men at man har en følelse i kroppen man ikke er bevisst på. Det gjør at man kan unngå å bli redd for angsten når den kommer, men være rolig til sinns selv om kroppen er anspent og urolig.

Klarer man under angstanfallet å utforske hva slags følelse som kan ha blitt aktivert i kroppen, gitt (livs)situasjonen en er i og/eller hva som har skjedd i ens relasjoner, vil det føre til enda større ro og selvinnsikt.

 

Forsvarsmekanismer – den tredje og siste intrapsykiske prosessen.

Den tredje psykologiske prosessen i konflikttriangelet, som inntreffer et brøkdels sekund etter at angsten har aktivert kroppen, er at forsvarsmekanismene våre aktiveres for å forsvare oss mot følelsene våre. Dette innebærer typisk at tankene øker i intensitet og hastighet. Typiske tanker under et panikkanfall handler om at man skal dø, miste kontrollen, eller at man holder på å bli gal. Ingen av disse tankene er derimot reelle i den forstand at man ikke kan spå i fremtiden.

Kroppen vår er skapt for å håndtere angst. Angsten er når alt kommer til alt bare den ordløse anspentheten i kroppen som dekker over følelsene våre. Denne ordløse aktiveringen betyr ikke tanken: «Jeg holder på å miste kontrollen». En tanke som den bidrar bare til å skape passivitet og fortvilelse og at man dermed unngår å bli bevisst underliggende følelser.

Katastrofetanker kalles for en forsvarsmekanisme ettersom de forsvarer den panikkslagne personen fra å bli kjent med underliggende følelser. Katastrofetanker bidrar til at vedkommende er opptatt i sitt eget sinn med å tenke at han holder på å miste kontrollen framfor å utforske egne følelser.

Mye bedre er det vært om man lærer seg å regulere angsten, utforske følelsene i kroppen, samt ta kontroll over tankestrømmen og oppmerksomhetsevnen. Dette er noe jeg som psykolog på nett kan hjelpe med.

 

Vanlige forsvarsmekanismer ved panikkangst.

En vanlig forsvarmekanisme hos de fleste med panikkangst er trangen til å komme seg unna situasjonen som trigger angsten. De fysiske symptomene under et panikkanfall er ofte så sterke at det kjennes ut som at man har et hjerteinfarkt eller at man kommer til å miste kontrollen. Derfor utløses ofte bekymringer om at man vil få et nytt panikkanfall senere, noe som også kalles angst for angsten. Spesielt frykter man et nytt anfall der hjelpen ikke er tilgjengelig og der det er vanskelig å gjemme seg bort eller unngå situasjonen uten å tape ansikt.

Derfor har mange panikkangst når de skal holde presentasjoner, ha presentasjonsrunder eller møter på jobben, i tunneler, på fly/tog/buss/heis/i bilen, på kino/konserter/teater/forelesninger, eller når de er alene hjemme eller alene på tur i skogen. Alle disse situasjonene kjennetegnes ved at forsvarsmekanismen «unngåelse» ikke uten videre lar seg benyttes av, og derfor øker også angsten i intensitet ettersom egoet ikke vet hvordan det skal løse en situasjon det vanligvis ville løst ved å unngå situasjonen.

 

Panikkangstens forløp og varighet.

De som søker hjelp for panikkangst sier ofte at panikken inntreffer «plutselig og uten forvarsel». Men dette er som regel ikke riktig. Ofte har vedkommende vært urolig, nervøs, bekymret og engstelig i en periode før panikken kom. Dessverre har vedkommende som regel ignorert dette og i stedet bekymret seg for noe eller distrahert seg på annet vis fremfor å regulere angsten og forstå hvilke følelser som brygger under overflaten før angsten slo ut i full panikk.

Ofte rapporteres det at panikken «varte hele helgen», men ved nærmere utforskning viser det seg at panikken ikke har vært like intens hele tiden men at vedkommende snarere har vært rådvill og redd for hva som skjer med kroppen.

Manglende kunnskap om hvordan man kan regulere angsten har ført til at man har blitt redd for angsten. Med kunnskap om hvordan man effektivt kan regulere angsten unngår man at angsten oppleves som overveldende.

Når man får regulert ned angsten og kroppen etterhvert blir roligere blir det som regel lettere å utforske underliggende følelser og erstatte destruktive forsvarsmekanismer som opprettholder angsten med mer konstruktive reaksjonsmåter.

Panikkangst når som regel klimaks innen ti minutter etter at anfallet har begynt, og det er sjelden at de varer lengre enn en halvtime. Vedrørende folks største mareritt, nemlig presentasjonsrunder på jobben, gir angsten seg som regel med en gang man har fått harket frem navnet sitt, og mange ønsker hjelp fordi de ikke forstår hvorfor kroppen reagerer så voldsomt på en så tilsynelatende enkel ting som det å si navnet sitt eller å snakke i en forsamling.

 

Behandling av panikkangst.

For å overvinne panikkangst er det en forutsetning at man lærer seg å lytte til kroppen når den begynner å bli urolig eller stresset. Framfor å ignorere kroppen er det et poeng å forsøke og utforske hva slags følelser som har blitt trigget inne i en.

Å ignorere følelser, tolke angst som redsel, distraksjoner av ymse slag (les: alkohol, internett, mobiltelefon etc), overdrevne bekymringer og dyrking av worst-case scenarioer, manglende evne til å regulere angsten, manglende kunnskap om hva angst er, vegring for å dele følelser med andre, at man dømmer angsten og tenker at det betyr at man er svak, samt at man kommer inn i et mønster der man lar seg skremme av angsten slik at man utvikler det man kaller «angst for angsten», er kjennetegn på så og si alle som lider av panikkangst. De gode nyhetene er at det er mulig å gjøre noe med dette om man er motivert.

Jeg jobber som psykolog på nett så ta kontakt via kontaktskjema om du ønsker hjelp for panikkangsten.

Relaterte artikler om angst.

Symptomer på angst.

Hva er angst?

Behandling av angst.

Behandling av OCD.

Ettersom angst omfatter en rekke beslektede tilstander og symptomer, kan angstsymptomene i praksis se veldig forskjellig ut fra person til person. Det de fleste ikke vet er at angst kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter Les mer

Mange er ikke klar over hva angst  er. De tror angst betyr at de er redde eller at de er i fysisk fare, men vet ikke at i hjernen finnes en mekanisme som angriper følelser med muskelspenninger (les: angst) få millisekunder etter at en følelse har oppstått. Les mer

Det som kurerer angsten er å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser, ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten. Les mer

OCD, dvs. tvangstanker og tvangshandlinger, kan være vrient å overvinne, men både ISTDP og kognitiv adferdsterapi har vist seg å være effektive behandlingsmetoder mot lidelsen. Les mer

Populært fra bloggen.

14 tips for hvordan håndtere stress & bekymringer.

38 % av oss bruker en stor del av tilværelsen på bekymringer. Få praktiske tips om hvordan bryte denne vanen samt hvordan redusere stress i hverdagen. Les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 800 000 nordmenn lider av tinnitus, noen i så stor grad at det ødelegger livskvaliteten betraktelig. Psykologisk behandling kan lindre symptomtrykket. Les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdspsykologi (CBT)?

CBT er en effektiv terapimetode som brukes i behandlingen av en rekke angstlidelser, psykosomatiske lidelser, samt depresjoner og relasjonsvansker. Les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismene våre forsvarer oss mot våre ubehagelige følelser. Ved å bli bevisst de vanligste forstår man mer av egen psyke og hvorfor andre reagerer som de gjør. Les mer

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).