Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Dystymi betraktes som en kronisk mild form for depresjon, og har blitt kalt for depressiv personlighetsforstyrrelse, depressiv nevrose, samt nevrotisk depresjon. Lidelsen varer som regel lengre enn to år, men den er mindre hemmende enn klinisk depresjon. De som lider av dystymi er som regel i stand til både å arbeide og studere.

Omlag 3 % av befolkningen rammes av dystymi i løpet av livet. Det rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og oftere folk fra lavere sosioøkonomisk klasse, enslige og ugifte. Symptomene inntreffer som oftest i tenårene.

En dystymiker er en som har levd kronisk ulykkelig mesteparten av livet. Det dårlige humøret gir ikke slipp mer enn en dag eller to og tar all gleden fra tilværelsen. Av og til kan det med års mellomrom forsvinne for en måned eller to, før det dystre humøret kommer tilbake igjen.

Symptomer på dystymi er manglende arbeidskapasitet, sosial tilbaketrekning, sjenerthet, irritabilitet, konflikter med familie og venner, somatiske plager, foreldre med depresjon, avhengig av å få bekreftet selvfølelsen, overdrevne skuffelsesreaksjoner, hjelpesløshet, tendens til å skylde på andre, og en passiv-aggressiv og utilfreds holdning.

Symptomene ved dystymi minner om symptomene for klinisk depresjon, bortsett fra at de ikke er så intense. De inkluderer søvn og appetittforstyrrelser, trøtthet og redusert energi, lav selvtillit, ubesluttsomhet, konsentrasjonsvansker, og tanker om håpløshet.

75 % av dystymikere har også andre psykologiske plager som fobier, angst, spiseforstyrrelser, eller personlighetsforstyrrelser. Halvparten har også et alkoholproblem. Hos mange som utviklet dystymi i voksen alder, er dystymi konsekvensen at de ikke har kommet seg etter en tidligere depresjon.

 

Dystymi som diagnose

Symptomene for dystymi må i følge diagnosemanualen DSM-IV være tilstede i minimum to år, der man ikke kan ha vært symptomfri i mer enn to måneder. To eller flere av de seks etterfølgende symptomene må ha vart i mer enn to år for å kvalifisere for diagnosen:

1. Dårlig appetitt eller overspising.
2. Insomnia (søvnmangel) eller hypersomnia (oversoving).
3. Lavt energinivå eller trøtthet.
4. Lav selvfølelse.
5. Dårlig konsentrasjonsevne eller vansker med å ta beslutninger.
6. Følelser av håpløshet.

Som for depresjon kan ikke personen i tillegg ha maniske symptomer, da man vil diagnostiseres med en bipolar lidelser. Dystymi før fylte 21 år kalles tidlig inntreffelse, mens over fylte 21 år er en sen inntreffelse.

 

Behandling av dystymi

Bare en av fem med dystymi og andre former for depresjon søker behandling. Dette tiltross for at dystymi kan la seg kurere. Med den rette behandlingen har mange en relativt god bedring med psykologisk behandling. Tradisjonell behandling av dystymi har vært en kombinasjon antidepressiva og psykoterapi.

Hovedfokus i behandlingen er å få mer energi i kroppen ved å komme i kontakt med følelser framfor at den depressive mekanismen fortsetter å legge lokk på disse.

Forblir dystymi ubehandlet varer det som regel livet ut og kan utvikle seg til en klinisk depresjon. Dette reduserer livskvaliteten betraktelig ettersom dystymikere presterer dårligere enn andre i arbeidslivet, samt at de har problemer med å få nære relasjoner til å vare. Ettersom symptomene ikke er så alvorlige som ved klinisk depresjon, er dystymikere bedre egnet til å fungere i samfunnet.

Noen vokser opp så vant til å være lettere deprimerte og nedtrykte at de tror det er en del av dem, snarere enn at de skjønner at den depressive mekanismen er noe en kan overvinne.

Selv om dystymi er vanskelig å kurere, er prognosen god for folk som har en motivasjon til endring og ønsker å bli bedre. Men helbredelsesprosessen krever som alt annet en dedikert innsats og villighet til forandring, noe som ikke alltid er like lett når man er nedtrykt og har lite energi.

 

Psykolog på nett/online psykologhjelp.

Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor om du ønsker å avtale en oppstartstime og få hjelp til å bli kvitt dystymien. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online terapi og psykologtimer via videolink på nett.

 

Depresjon – bli kvitt negativt tankekjør & få hjelp til å få positivitet, energi & motivasjon tilbake.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet hundrevis av personer komme ut av den onde sirkelen med depresjon, negativitet og nedstemthet. Med rett hjelp er det mulig å få energi, motivasjon og livsgnist tilbake igjen. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
  • et to timers videobasert nettkurs i utbrenthet og stressmestring,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om depresjon, utbrenthet og stresshåndtering.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Selv om å overvinne depresjon hverken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Behandling av depresjon.

Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Det kan gi stor bedring å jobbe med de underliggende årsakene til utbrentheten med en psykolog. Å lære om psyken, grensesetting, og kommunikasjon gir økt energi i hverdagen. Les mer