Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Dystymi betraktes som en kronisk mild form for depresjon, og har blitt kalt for depressiv personlighetsforstyrrelse, depressiv nevrose, samt nevrotisk depresjon. Lidelsen varer som regel lengre enn to år, men den er mindre hemmende enn klinisk depresjon. De som lider av dystymi er som regel i stand til både å arbeide og studere.

Omlag 3 % av befolkningen rammes av dystymi i løpet av livet. Det rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og oftere folk fra lavere sosioøkonomisk klasse, enslige og ugifte. Symptomene inntreffer som oftest i tenårene.

En dystymiker er en som har levd kronisk ulykkelig mesteparten av livet. Det dårlige humøret gir ikke slipp mer enn en dag eller to og tar all gleden fra tilværelsen. Av og til kan det med års mellomrom forsvinne for en måned eller to, før det dystre humøret kommer tilbake igjen.

Symptomer på dystymi er manglende arbeidskapasitet, sosial tilbaketrekning, sjenerthet, irritabilitet, konflikter med familie og venner, somatiske plager, foreldre med depresjon, avhengig av å få bekreftet selvfølelsen, overdrevne skuffelsesreaksjoner, hjelpesløshet, tendens til å skylde på andre, og en passiv-aggressiv og utilfreds holdning.

Symptomene ved dystymi minner om symptomene for klinisk depresjon, bortsett fra at de ikke er så intense. De inkluderer søvn og appetittforstyrrelser, trøtthet og redusert energi, lav selvtillit, ubesluttsomhet, konsentrasjonsvansker, og tanker om håpløshet.

75 % av dystymikere har også andre psykologiske plager som fobier, angst, spiseforstyrrelser, eller personlighetsforstyrrelser. Halvparten har også et alkoholproblem. Hos mange som utviklet dystymi i voksen alder, er dystymi konsekvensen at de ikke har kommet seg etter en tidligere depresjon.

 

Dystymi som diagnose

Symptomene for dystymi må i følge diagnosemanualen DSM-IV være tilstede i minimum to år, der man ikke kan ha vært symptomfri i mer enn to måneder. To eller flere av de seks etterfølgende symptomene må ha vart i mer enn to år for å kvalifisere for diagnosen:

1. Dårlig appetitt eller overspising.
2. Insomnia (søvnmangel) eller hypersomnia (oversoving).
3. Lavt energinivå eller trøtthet.
4. Lav selvfølelse.
5. Dårlig konsentrasjonsevne eller vansker med å ta beslutninger.
6. Følelser av håpløshet.

Som for depresjon kan ikke personen i tillegg ha maniske symptomer, da man vil diagnostiseres med en bipolar lidelser. Dystymi før fylte 21 år kalles tidlig inntreffelse, mens over fylte 21 år er en sen inntreffelse.

 

Behandling av dystymi

Bare en av fem med dystymi og andre former for depresjon søker behandling. Dette tiltross for at dystymi kan la seg kurere. Med den rette behandlingen har mange en relativt god bedring med psykologisk behandling. Tradisjonell behandling av dystymi har vært en kombinasjon antidepressiva og psykoterapi.

Hovedfokus i behandlingen er å få mer energi i kroppen ved å komme i kontakt med følelser framfor at den depressive mekanismen fortsetter å legge lokk på disse.

Forblir dystymi ubehandlet varer det som regel livet ut og kan utvikle seg til en klinisk depresjon. Dette reduserer livskvaliteten betraktelig ettersom dystymikere presterer dårligere enn andre i arbeidslivet, samt at de har problemer med å få nære relasjoner til å vare. Ettersom symptomene ikke er så alvorlige som ved klinisk depresjon, er dystymikere bedre egnet til å fungere i samfunnet.

Noen vokser opp så vant til å være lettere deprimerte og nedtrykte at de tror det er en del av dem, snarere enn at de skjønner at den depressive mekanismen er noe en kan overvinne.

Selv om dystymi er vanskelig å kurere, er prognosen god for folk som har en motivasjon til endring og ønsker å bli bedre. Men helbredelsesprosessen krever som alt annet en dedikert innsats og villighet til forandring, noe som ikke alltid er like lett når man er nedtrykt og har lite energi.

 

Psykolog på nett og online psykologhjelp.

Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor om du ønsker å avtale en oppstartstime og få hjelp til å bli kvitt dystymien. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online terapi og psykologtimer via videolink på nett.

 

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Selv om å overvinne depresjon hverken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Behandling av depresjon.

Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Depresjon og selvmord.

Hvis du mistenker at noen vurderer selvmord, kan man bli bekymret for å ta opp temaet. Å snakke åpent om suicidale tanker og følelser kan redde liv. Ta opp temaet hvis du er bekymret og søk hjelp umiddelbart! Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).