Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Dystymi betraktes som en kronisk mild form for depresjon, og har blitt kalt for depressiv personlighetsforstyrrelse, depressiv nevrose, samt nevrotisk depresjon. Lidelsen varer som regel lengre enn to år, men den er mindre hemmende enn klinisk depresjon. De som lider av dystymi er som regel i stand til både å arbeide og studere.

Omlag 3 % av befolkningen rammes av dystymi i løpet av livet. Det rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og oftere folk fra lavere sosioøkonomisk klasse, enslige og ugifte. Symptomene inntreffer som oftest i tenårene.

En dystymiker er en som har levd kronisk ulykkelig mesteparten av livet. Det dårlige humøret gir ikke slipp mer enn en dag eller to og tar all gleden fra tilværelsen. Av og til kan det med års mellomrom forsvinne for en måned eller to, før det dystre humøret kommer tilbake igjen.

Symptomer på dystymi er manglende arbeidskapasitet, sosial tilbaketrekning, sjenerthet, irritabilitet, konflikter med familie og venner, somatiske plager, foreldre med depresjon, avhengig av å få bekreftet selvfølelsen, overdrevne skuffelsesreaksjoner, hjelpesløshet, tendens til å skylde på andre, og en passiv-aggressiv og utilfreds holdning.

Symptomene ved dystymi minner om symptomene for klinisk depresjon, bortsett fra at de ikke er så intense. De inkluderer søvn og appetittforstyrrelser, trøtthet og redusert energi, lav selvtillit, ubesluttsomhet, konsentrasjonsvansker, og tanker om håpløshet.

75 % av dystymikere har også andre psykologiske plager som fobier, angst, spiseforstyrrelser, eller personlighetsforstyrrelser. Halvparten har også et alkoholproblem. Hos mange som utviklet dystymi i voksen alder, er dystymi konsekvensen at de ikke har kommet seg etter en tidligere depresjon.

 

Dystymi som diagnose

Symptomene for dystymi må i følge diagnosemanualen DSM-IV være tilstede i minimum to år, der man ikke kan ha vært symptomfri i mer enn to måneder. To eller flere av de seks etterfølgende symptomene må ha vart i mer enn to år for å kvalifisere for diagnosen:

1. Dårlig appetitt eller overspising.
2. Insomnia (søvnmangel) eller hypersomnia (oversoving).
3. Lavt energinivå eller trøtthet.
4. Lav selvfølelse.
5. Dårlig konsentrasjonsevne eller vansker med å ta beslutninger.
6. Følelser av håpløshet.

Som for depresjon kan ikke personen i tillegg ha maniske symptomer, da man vil diagnostiseres med en bipolar lidelser. Dystymi før fylte 21 år kalles tidlig inntreffelse, mens over fylte 21 år er en sen inntreffelse.

 

Behandling av dystymi

Bare en av fem med dystymi og andre former for depresjon søker behandling. Dette tiltross for at dystymi kan la seg kurere. Med den rette behandlingen har mange en relativt god bedring med psykologisk behandling. Tradisjonell behandling av dystymi har vært en kombinasjon antidepressiva og psykoterapi.

Hovedfokus i behandlingen er å få mer energi i kroppen ved å komme i kontakt med følelser framfor at den depressive mekanismen fortsetter å legge lokk på disse.

Forblir dystymi ubehandlet varer det som regel livet ut og kan utvikle seg til en klinisk depresjon. Dette reduserer livskvaliteten betraktelig ettersom dystymikere presterer dårligere enn andre i arbeidslivet, samt at de har problemer med å få nære relasjoner til å vare. Ettersom symptomene ikke er så alvorlige som ved klinisk depresjon, er dystymikere bedre egnet til å fungere i samfunnet.

Noen vokser opp så vant til å være lettere deprimerte og nedtrykte at de tror det er en del av dem, snarere enn at de skjønner at den depressive mekanismen er noe en kan overvinne.

Selv om dystymi er vanskelig å kurere, er prognosen god for folk som har en motivasjon til endring og ønsker å bli bedre. Men helbredelsesprosessen krever som alt annet en dedikert innsats og villighet til forandring, noe som ikke alltid er like lett når man er nedtrykt og har lite energi.

 

Psykolog på nett/online psykologhjelp.

Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor om du ønsker å avtale en oppstartstime og få hjelp til å bli kvitt dystymien. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online terapi og psykologtimer via videolink på nett.

 

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Selv om å overvinne depresjon hverken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Symptomer på depresjon.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking. Les mer

Behandling av depresjon.

Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Det kan gi stor bedring å jobbe med de underliggende årsakene til utbrentheten med en psykolog. Å lære om psyken, grensesetting, og kommunikasjon gir økt energi i hverdagen. Les mer