Stressmestring – få hjelp til å redusere angstnivået & til å finne ro & balanse i tilværelsen.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet mange personer håndtere et høyt stressnivå, samt angst og utbrenthet. Med rett hjelp er det mulig å få roet ned stresset og få tilbake ro, motivasjon og overskudd. Jeg tilbyr både:

  • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
  • et to timers videobasert nettkurs i utbrenthet og stressmestring,
  • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om angst, utbrenthet og stresshåndtering.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Stressmestring: Behandling av stress

Hvis du over lengre tid har levd med mye stress, vil både kropp og sinn betale en pris for det. Hvis du ofte føler deg stresset, hektisk og overveldet, er det på tide å få kroppen tilbake i balanse. Nettopp på grunn av både de fysiske og psykiske helseplagene som stress medfører er det viktig å kjenne sin egen grense og snu en negativ trend i tide. Men eksakt hvor denne grensen går varierer fra person til person. Noen mennesker klarer å stå i mot store påkjenninger over lang tid, mens andre har en lavere stresstoleranse.

Første skritt er å ta stresset på alvor fremfor å ignorere det og fortsette som før. Dette innebærer å legge merke til når stress aktiveres i kroppen og lære seg hvordan regulere det og bli bevisst følelser som stresset undertrykker. Evnen til å håndtere og regulere emosjoner spiller en stor rolle for hvordan man håndterer stress. Man er veldig utsatt hvis man ikke vet hvordan man skal finne roen når man blir engstelig, nervøs, trist, sint eller redd.

Dernest er det et poeng å bli bevisst forsvarsmekanismer, antagelser og handlingsmønstre som både trigger stress i utgangspunktet og opprettholder det over tid.

 

Stresstoleranse

Evnen til å tolerere stress avhenger av mange faktorer inkludert kvaliteten på relasjoner, synet på seg selv, andre, livet og verden, evnen til å kjenne og regulere følelser, samt biologiske og genetiske faktorer.

Et støttende sosialt nettverk er en av de største bufferne mot hverdagens slitasje, ettersom jo mer ensomme og alene vi er og føler oss, desto mer sårbare er vi ovenfor stress.

Har man selvtillit og evner til å påvirke livets hendelser, samt være utholdende gjennom livets små og store utfordringer, blir det lettere å kontinuerlig mestre stress i vanskelige perioder. De som er sårbare for stress har en tendens til å være ukomfotabel med usikkerhet og tenker at de må kontrollere omgivelsene rundt seg for å være trygge.

Hva slags syn man har på verden kan enten forebygge eller bidra til stress. Mennesker med et lavere stressnivå har en mer optimistisk grunnholdning. De har en tendens til å like andre mennesker, nye utfordringer, ha en god humoristisk sans, ikke ta seg selv så høytidelig, samt akseptere at endring er en del av livet.

Hvis du har en tilværelse med for mye stress er den beste måten å håndtere det på å ta tak i årsakene. Psykoterapi kan hjelpe deg til å finne ut hvorfor du har havnet der du er nå, og kan hjelpe deg til å finne roen og få en balanse i livet ditt.

Bestill en time fra kontaktskjemaet nederst på siden hvis du ønsker hjelp for stress. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologtimer via videolink på nett så du kan få hjelp uavhengig av hvor du bor.

Stress, uro og kroppslig anspenthet.

Stress er kroppslig anspenthet i respons til følelser en del av hjernen forsøker holde utenfor en persons bevissthet. Stress er en angstmekanisme som aktiverer muskelspenninger fordi en person føler noe, som feks sinne, frustrasjon og tristhet, men framfor at vedkommende får kjent på disse underliggende følelsene tar en del av hjernen og dekker over dem med muskelspenninger som stress, uro og angst. Hvilke symptomer denne stressreaksjonen/angstmekanismen skaper kan du lese om her.

Stress er ikke det samme som frykt. Frykt er i utgangspunktet en adaptiv og normal fysisk respons til ytre trusler som utgjør en fare for vår overlevelse. Ved frykt vil kroppen aktivere en «fight-or-flight» reaksjon og reagere kjapt for å redde seg selv. I livstruende situasjoner kan frykt faktisk redde ens liv ved at man får tilgang til den ekstra styrken en trenger for å forsvare eget liv.

 

Antagelser som opprettholder et høyt stressnivå.

Stress blir som regel skapt ved å; 1) stritte i mot virkeligheten og ønske den var annerledes, 2) forsøke å kontrollere utfallet av en situasjon fremfor å være komfortabel med å leve i uvisshet, 3) ønske en gitt reaksjon fra andre framfor å akseptere at andre er som de er, 4) ha liten kontakt med følelser og en manglende evne til å regulere og kommunisere disse, samt 5) ikke ta ansvar for å prioritere de 24 timene tilgjengelig i døgnet.

I tillegg trigges stress av antagelser om en selv og andre, om hva man er berettiget til og kan forvente av andre, å ta på seg ansvar som ikke er sitt, samt andre antagelser. Psykoterapi kan bevisstgjøre hvilke antagelser og handlingsmønstre som opprettholder stresset. Denne bevissthetsprosessen gjør at man kan klare å gi slipp på dysfunkjonelle antagelser, handlingsmønstre og forsvarsmekanismer, og dette bidrar til større ro, indre sikkerhet og stressreduksjon.

 

Konsekvenser av et høyt og langvarig stressnivå.

Langtidseksponering for stress kan føre til alvorlige helseplager. Det henger sammen med kontinuerlig utskillelse av adrenalin og kortisol når kroppen er stresset. Kroppen kan bare være i alarmberedskap en kort periode før den begynner å slites ut. Hvis man over lengre tid er stresset vil man tære på kroppens immunforsvar, og det fører til ubalanse i nesten alle fysiologiske systemer. Kronisk stress kan øke blodtrykket, redusere immunforsvaret, øke sannsynligheten for hjerteanfall og slag, føre til mindre fruktbarhet, forårsake smerter i kroppen, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, kreft, diabetes, benskjørhet, problemer med fordøyelsen, søvnproblemer, overvekt, autoimmune sykdommer, hudsykdommer, samt fremskynde aldringsprosessen. I tillegg kan det skape endringer i nevrotransmittorene i hjernen og føre til større sårbarhet for både angstlidelser og depresjon. Stressede menn under 55 år har dobbelt så høy risiko for å dø av hjertesykdom. Samlet sett har de 30 % prosent høyere risiko for å dø tidligere enn andre menn.

Mange som har levd med et langvarig stressnivå har tært såpass på energireservene at de til slutt ender opp utbrent og med utmattelsessyndrom. Ta kontakt og få hjelp til å snu den negative trenden før det skjer. Jeg har jobbet som psykolog i år 13 år og har lang erfaring med å hjelpe folk med å komme ut av den stressende tilværelsen. Send meg en melding via kontaktskjema nederst på siden så avtaler vi en oppstartstime.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på høyt stress

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Overvinn sosial angst

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer