Symptomer på depresjon.

De vanligste symptomene på depresjon er:

 • Lavt energinivå og utmattelse.
 • Mangel på interesse for aktiviteter som tidligere ga mening og glede.
 • Passivitet og tiltaksløshet.
 • Tomhet framfor kontakt med følelser.
 • Isolasjon.
 • Tanker om håpløshet, verdiløshet, og likegyldighet.
 • Søvnforstyrrelser – oversoving/undersoving.
 • Appetittforstyrrelser – overspising/underspising.
 • I noen tilfeller tanker om døden.
 • Somatiske symptomer – vondt i ryggen, nakkesmerter, mageproblemer etc.
 • Bekymringer, worst-case scenarioer, og pessimisme.
 • Passiv-aggressiv væremåte – skifter mellom tilbaketrening og utagering.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Beslutningsvegring.
 • Lav selvfølelse.
 • Selvkritisk og tvilende.
 • Negativitet – om seg selv, verden og andre.
 • Vedvarende skyldfølelse.

Depresjon er veldig hemmende for den det gjelder, og livskvaliteten forringes markant for den som er deprimert. Graden av de ovennevnte symptomene varierer i stor grad fra person til person. Under depresjonens forløp er det også vanlig at symptomene varierer i intensitet. Har flere av symptomene pågått i over to uker bør man vurdere å søke hjelp for å komme ut av den depressive tilstanden.

 

Depressive symptomer i praksis.

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåter, samt mangel på initiativ og ansvarstaking.

Den deprimerte er overdrevent pessimistisk og kritisk både mot en selv, verden og andre, og forventer mislykkethet og skuffelse i nær sagt alle situasjoner. Ofte vil de bruke tidligere «fiaskoer» eller mislykkede opplevelser som påminnelser som rasjonaliserer disse antagelsene.

Når man er deprimert har man så lav selvfølelse at man sjelden hevder seg selv eller står opp for det man mener. Man forholder seg ofte passiv når utfordringer eller gjøremål oppstår og tviler ofte på egne beslutninger og gjennomføringsevner. Selv når de opplever suksess vil de gjerne tone ned eget bidrag og innsats og tillegge det hele flaks eller tilfeldighet.

En objektiv vurderingsevne av egne tanker og antagelser, egne ferdigheter og evner, av egen situasjon, og av andre mennesker er en beskyttelsesfaktor mot depresjon. Denne objektive vurderingsevnen er i stor grad fraværende hos den deprimerte.

Bekymringer og negative tenkemåter er faktorer som gjør det vanskelig å delta i sosiale aktiviteter. Derfor er sosial isolasjon vanlig, og mange deprimerte slutter å sosialisere seg fordi de ikke tror de kommer til å få noe ut av det. Dette fører til en negativ spiral da økt sosial isolasjon fører til en større grad av depresjon.

Deprimerte har også en tendens til å bruke passive mestringsstrategier, eller at de helt og holdent unngår å forholde seg til problemene sine. Et handlingsmønster som kalles «lært hjelpesløshet» oppstår når tidligere forsøk på å løse problemer har vært mislykket. Derfor begynner man å unngå å ta fatt på problemene sine ettersom man forventer at man ikke vil klare å løse dem på en vellykket måte.

Sov Godt – Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Depresjon som diagnose.

I følge diagnosemanualen for psykiske lidelser DSM-IV, må fem av ni av disse symptomene ha vært tilstede i minst to uker, for at man skal oppfylle de diagnostiske kriteriene for depresjon:

1. En depressiv følelsestilstand.
2. Minsket interesse i alle eller de fleste aktiviteter.
3. Vekttap eller vektøkning, eller endringer i appetitten.
4. Insomnia (søvnløshet) eller hypersomnia (oversoving).
5. Psykomotorisk agitasjon eller retardasjon.
6. Trøtthet eller tap av energi.
7. Følelser av verdiløshet og/eller overdreven skyldfølelse.
8. Minsket evne til å tenke, konsentrere, eller ta beslutninger.
9. Gjentatte tanker om døden, selvmord, selvmordsplaner eller selvmordstanker.

Depresjon karakteriseres av minst én depressiv episode, uten at man har erfart maniske episoder i samme periode. Maniske tilstander karakteriseres av perioder med intens energi, eufori, forvrengt tenkning, og utagering.

For å få diagnosen depresjon, må de depressive symptomene være tilstede det meste av dagen, hver dag, i minst to uker. Symptomene må også være av en slik art at de forstyrrer ens sosiale og/eller arbeidsmessige funksjonsevne.

Hvis man er i stand til å oppfylle forpliktelsene sine i arbeidslivet, ovenfor familien, samt andre sosiale aktiviteter, har man en mild form for depresjon. Hvis vedkommende har problemer med å komme seg ut av sengen om morgenen, og ikke lenger kan utføre sine forpliktelser både profesjonelt og privat, har man en moderat form for depresjon. Hvis personen tenker på døden, og det å dø, samt at personen ikke har kommet ut av sengen på lenge, ikke spist eller klart å ta hånd om seg selv, og/eller har atferd som kan være av grensepsykotisk karakter, har man en alvorlig grad av depresjon.

Har man oppfylt kriteriene for depresjon i to år eller mer, har man i følge DSM-IV en kronisk depresjon. Enkeltstående depressive episoder er relativt sjeldne, og det er stor sannsynlighet for at hvis man har vært deprimert før, så vil sannsynligheten øke for at man senere vil oppleve nye depressive episoder.

Personer med andre psykiske symptomer kan oftere enn befolkningen forøvrig oppleve depressive symptomer. De med generalisert angstlidelse har oftere depressive symptomer og humørsvingninger. Depressive symptomer korrelerer også høyt med unngående-, borderline- og obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse.

 

Tristhet og sorg er ikke psykiske lidelser.

Noen ganger kan depressive symptomer være tilstedeværende uten at man får diagnosen depresjon. Dette fordi at depressive lidelser ikke er det samme som tristhet eller sorg som kommer som følge av et tap av noen som står en nær.

Hvis tap eller sorg etter en spesifikk hendelse er årsaken til de depressive symptomene, samt at de varer kortere enn to måneder, vil man ikke kalle tilstanden for depresjon.

Alle mennesker opplever følelser av tristhet fra tid til annen, og dette er en del av den menneskelige natur og bør ikke sykeliggjøres. Depressive symptomer blir først regnet som problematiske når de varer lengre enn to uker og de opptrer sammen med vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter og oppgaver.

 

Behandling av depresjon: en individualtilpasset tilnærming mest effektiv.

Helsedirektoratet har fastsatt anbefalinger for behandlingsprotokoll for depresjon av mild og moderat grad. Jeg har 13 års erfaring med å hjelpe folk med å komme ut av den depressive tilstanden og har kompetanse innenfor de vanligste psykoterapeutiske terapiene som brukes i Norge i dag. Disse inkluderer; kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, løsningsfokusert terapi, og metakognitiv terapi.

Behandlingen tar form av en vanlig samtale i rolige former der du vil få hjelp til å sortere tanker, komme i kontakt med følelser, bli bevisst antagelser, holdninger og handlingsmønstre som opprettholder depresjonen, samt at du vil få verktøy og teknikker som kan hjelpe deg ut av den depressive tilstanden. Vi vil sammen kartlegge symptomene og omfanget av lidelsen, livssituasjonen din, nåværende og tidligere relasjoner som kan ha bidratt til depresjonen, samt at du vil oppnå større forståelse og innsikt i egen psyke gjennom selvrefleksjon og psykoedukasjon. Terapien og fokuset på samtalene tilpasses i stor grad deg individuelt og din personlighet og livssituasjon.

Psykoterapi/samtaleterapi kan hjelpe deg med å overvinne depresjonen og få energi og livsgnist tilbake. Ta kontakt i dag via kontaktskjema nedenfor for en timeavtale. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online samtaleterapi og psykologhjelp via nettet.

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.

Artikler om depresjon

Hvordan overvinne depresjon – tips.

Selv om å overvinne depresjon hverken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig. Denne artikkelen gir deg tips og teknikker for hvordan komme ut av den depressive tilstanden. Les mer

Behandling av depresjon.

Å være nedtrykt fra tid til annen er et normalt aspekt ved livet, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke vil gi slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hva er dystymi?

Dystymi er en depressiv lidelse som har lignende trekk som klinisk depresjon. Dystymi har mildere symptomer enn depresjon, men til gjengjeld varer den lengre. Les mer

Tap og sorg.

Sorg er en naturlig reaksjon etter dødsfall, tap eller brudd i relasjon. Men noen ganger vil ikke sorgen gi slipp, da kan det være snakk om en patologisk sorg. Les mer