Hvordan stoppe tvangstanker.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet mange komme ut av den onde sirkelen med tvangstanker og tvangshandlinger. Med rett hjelp er det mulig å bli kvitt OCD plagene.

Jeg tilbyr psykologtimer på nett for behandling av OCD/tvangslidelse.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser. Jeg har kort ventetid.

Nyhet April 2024: Et videobasert nettkurs i OCD/tvangslidelse har nettopp blitt publisert. Se mer info lenger ned på siden.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Bli kvitt tvangstankene & tvangshandlingene.

Dette kurset baserer seg på siste forskning og behandlingsmetode for OCD/Tvangslidelse. Det blir på en pedagogisk og psykoedukativ måte presentert kognitive, metakognitive, ERP (Exposure & Response Prevention) baserte, og psykodynamiske konsepter, øvelser og teknikker som vil hjelpe deg til å overvinne OCD’en.

Kurset består av 13 videokapitler. Spilletid er 2 timer og 27 minutter.

Hvordan stoppe tvangstanker.

Svaret er at man ikke kan stoppe en tanke fra å dette ned i hodet på en, men at man i stor grad kan påvirke hva man gjør med tanken etter at den har dukket opp. Man kan lære seg måter å forholde seg til tanker på som kan bidra til å gjøre en mindre urolig, angstfull og skremt når visse tanker dukker opp.

At man ikke kan stoppe en tanke fra å dette ned i hodet på en kan illustreres med konseptet om at man ikke kan skru av tankene sine. Man kan ikke si til hjernen at man ønsker å ha det helt stille og tankefritt inne i hodet. Tankestrømmen er kontinuerlig og uavbrutt, og en ny tanke kommer til oss i løpet av få sekunder selv om vi gir slipp på en tanke og kun fokuserer på stillheten i sinnet.

Det faktum at man ikke kan skru av tankestrømmen betyr rent logisk at man selv ikke er oppfinneren av alle tankene som kommer til en. For hvis man var oppfinneren av alle tankene burde man også logisk kunne klare å skru av tankestrømmen og få det til å bli helt stille inne i topplokket.

Man kan derimot heller si at man er observatøren av alle tankene som kommer snarere enn at man er oppfinneren av alle tankene. I psykologiverden blir dette kalt å observere tankestrømmen, og psykiatriske tester kan måle denne evnen til å observere tankestrømmen. Dette målet kaller man for Ego Styrke eller Observasjon av Egoet/Tankestrømmen. Man måler da i hvilken grad man er identifisert og oppslukt av tankestrømmen, eller hvorvidt man har evnen til å ha en distanse til tankestrømmen og ikke bli emosjonelt dratt med av tankene og kjøpe alle tankene som sanne eller som en spådom om fremtiden.

 

Motstand mot tankestrømmen opprettholder invaderende tanker.

Mange OCD’ere har som mål å forhindre at visse tanker helt og holdent detter ned i hodet på en og det er en av grunnene til at de blir fanget i tvangstanker. Det skjer fordi at psyken vår fungerer på den måten at hvis man forsøker å unngå og tenke en tanke ender man som regel opp med å tenke på den oftere. Forsøker man f.eks å unngå og tenke på en rosa elefant legger man fort merke til at hjernen ender opp med å tenke på den nesten hele tiden.

Har man motstand mot en tanke vil denne gjenta seg. Hvis man syntes at tanken er så ubehagelig fordi man ikke ønsker å akseptere konsekvensen av tanken så vil denne tanken komme igjen og igjen.

En måte å unngå motstand mot tanken er å være enig med tanken fremfor å argumentere mot den. Å være enig med tanken og overdrive utfallet eller konsekvensen av tanken i sitt stille sinn med humor gjør at tanken virker mer absurd og latterlig fremfor at man blir skremt av den. Man kan jobbe med å akseptere utfallet eller resultatet av tvangstanken som skremmer en og se om aksept og overdrivelse med humor gjør at man får større distanse til tanken fremfor at man blir dratt inn i dragsuget av denne tanken.

 

Aksept av tanken og regulering av angst og følelser.

Selv om man ikke kontrollerer hvilke tanker som entrer tankestrømmen kan man lære å bli komfortabel med både følelser og angst som følger med uønskede tanker. For tvangsnevrotikere oppleves følelser og angst ofte så ubehagelig at det er lettere å fokusere på tvangssymptomene i stedet, men med hjelp og trening er det mulig å lære seg å tolerere angst og følelser i større grad slik at tankene ikke oppleves som så ubehagelige.

Å lære hvordan man regulerer angst er viktig med tanke på å bryte den negative OCD feedback loopen med tvangstanker og tvangshandlinger. Angstreguleringsteknikker som fokuserer på å roe ned tempoet i kroppen, kontrollere pusten rolig med magen, samt å observere angsten og utfordre den, bidrar til å gjøre kroppen mindre engstelig, og når kroppen er roligere blir også tankene i hodet roligere.

En teknikk for å håndtere tvangstanker er å ikke gjøre noe spesifikt med dem annet enn å akseptere dem som de er. Med andre ord at man lar tankene komme og passere snarere enn å ha motstand mot dem eller å gi tankene noen mening. Å observere tankene fremfor å identifisere seg med dem er en måte å klare det på. Forsøk å ikke gi tankene mening ved å kjøpe dem som sanne eller som fakta. Forsøk å ikke handle eller agere på grunn av dem mens du er i en tvangspreget tilstand. Ikke prøv å sloss med dem inne i hodet eller skyve dem unna fordi du er frustrert over dem. Forsøk å la tanken være og fokuser heller på å regulere angsten og tillat psyken å gi deg en ny tanke uten at du prøver bevisst å tenke på noe annet.

Når du klarer å akseptere tankene og hverken har en motstand mot dem eller en tiltrekning til dem vil psyken snart endre fokus og begynne tenke på noe annet. Lær å sitte med følelsen og angsten i kroppen og fokuser på å regulere denne mens du ikke gjør noe med tankene mens de kommer og går.

 

Ikke hakke på seg selv fordi en tanke kommer.

Mange OCD’ere blir veldig frustrert og fortvilet fordi visse tanker kommer til dem igjen og igjen. «Hvorfor må jeg tenke slike tanker? Jeg er en dårlig person sånn tenker sånn.» Mye tid går med på å føle seg skyldig og skamfull fordi man har tenkt noe.

Du er ikke tankene dine. Vi har flere tusen tanker hver dag som kommer og går. Mange av tankene våre er av voldelig, seksuell eller tabubelagt karakter. Dette er fordi mye av tankestrømmen påvirkes og blir til via påvirkningen fra pattedyrshjernen og reptilhjernen vår. Man kan derfor ikke ta på seg skylda for alle de rare tankene som kommer til en. Det er ens handlinger som først og fremst definerer en, ikke alle de rare tankene som detter ned i hodet vårt støtt og stadig.

Mange OCD’ere identifiserer seg i stor grad med tankene sine og setter likhetstegn mellom tankene sine og seg selv. Å forstå at man ikke er oppfinneren av ens egne tanker, men bare observatøren av dem, er et viktig skritt på veien mot å ikke la seg skremme av tankene sine og utvikle et besettende forhold til dem. Hvis du antar at du er oppfinneren av samtlige tanker ender du fort opp med å identifisere deg såpass med alle tankene dine at du hakker på deg selv og blir frustrert for at du tenker en gitt tanke.

 

En metafor for tankestrømmen og oppmerksomhetsevnen.

Å befinne seg på en togstasjon blir ofte brukt som metafor på hvordan en konstruktivt kan forholde seg til egne tanker. Man kan betrakte tanker som tog som både ankommer perrongen og som forlater perrongen igjen når det er dags for det. Du bestemmer selv om du ønsker å stige ombord noen av togene eller om du bare skal stå på perrongen og se de komme og gå, akkurat som du bestemmer hvorvidt du ønsker å gi en tanke oppmerksomhet eller la den passere. Dette fordi at oppmerksomhetsevnen er noe du kan styre selv.

Selv om du velger å gå om bord et tog kan du fortsatt velge å gå av det igjen, akkurat som du kan gi oppmerksomhet til en tanke og så bestemme deg for å gi slipp på den og fokusere på neste tanke når den kommer. Eller du kan bestemme deg for å forbli på stasjonen hele dagen og observere tog komme og gå uten å gå om bord noen av dem.

Artikler om angst.

Symptomer på angst.

Ettersom angst omfatter en rekke beslektede tilstander og symptomer, kan angstsymptomene i praksis se veldig forskjellig ut fra person til person. Det de fleste ikke vet er at angst kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter Les mer

Panikkangst.

For en som har panikkanfall kjennes angsten så overveldende ut at man tror ens siste time har kommet. Man opplever følelser, angst og tanker som om de er en og samme fenomenet, og blir dermed livredd for det som skjer i kroppen. Les mer

Behandling av angst.

Det som kurerer angsten er å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser, ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten. Les mer

OCD: Symptomer & definisjon.

Les om hva tvangslidelse/OCD, tvangstanker og tvangshandlinger er. Med hjelp og en økt forståelse av psyken kan man bli kvitt tvangslidelse. Les mer