Årsaker til utbrenthet

Utbrenthet er en intens stressreaksjon der totalbelastningen på kropp og psyke over tid har vært såpass stor at kroppen til slutt stenger ned og energinivået tømmes helt. Hvorfor man blir utbrent skyldes en kombinasjon av både a) stressfaktorer på jobb, b) stressfaktorer på privaten, samt c) psykologiske faktorer og personlighetsfaktorer. Jeg tilbyr både nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring og psykologkonsultasjoner på nett om du ønsker hjelp for utbrentheten.

 

Stressfaktorer på jobb.

 • Konflikter med andre (kollegaer, ledelse, kunder)
 • Å måtte relatere med manipulative, upassende, kontrollerende og utagerende personer.
 • Dårlig arbeidsmiljø
 • For mye ansvar
 • For mange oppgaver og arbeidspress.
 • Liten grad av opplevd frihet.
 • Ad-hoc beslutningstaking og dårlig planlegging
 • For monotont arbeid
 • Endringer i arbeidsoppgaver og omorganiseringer
 • For få ressurser eller ansatte til å gjøre en forsvarlig jobb.
 • Urimelige krav, deadlines og forventninger – både fra en selv og andre
 • Mobbing, trakassering, fornærmelser, og mangel på respekt
 • Forsøk fra ledelsen/styret/teamet/ om å bli kvitt en
 • Degradering, utestengelse eller forbigåelse
 • Hemmeligholdelse eller psykologisk spill
 • Tilbakeholdelse av informasjon, delegering av meningsløse oppgaver, og ekskludering fra beslutningsdeltakelse
 • Uklarhet og uforutsigbarhet som følge av mangel på ledelse, inkompetanse og/eller tilbakemeldinger
 • Uoverensstemmelse mellom eget og bedriftens/familiens verdigrunnlag
 • Lite meningsfulle oppgaver

 

Stressfaktorer på privaten.

 • Konflikter og krangling med ektefelle, samboer, familie og venner
 • Ikke føle seg verdsatt, sett, og elsket
 • Mangel på godt sexliv.
 • Ensomhet
 • Brudd i relasjon, skilsmisse, tap av relasjon
 • Traumatisk opplevelse, ulykke.
 • Sykdom og funksjonshemming
 • For mange oppgaver – barn, husarbeid, familieforpliktelser
 • Økonomiske problemer
 • Rus og avhengighetsproblemer
 • Dårlig søvn, kosthold og lite mosjon.
 • Mye stillesitting og tid innendørs.
 • Støy og mangel på trygghet i omgivelsene.

 

Indre årsaker til utbrenthet

Alle kan ende opp utbrent, men allikevel har ofte de som gjør det noen fellestrekk når det gjelder personlighet, væremåte, grad av selvfølelse, hvordan man håndterer følelser, stress, og angst, samt relasjonelle egenskaper som kommunikasjonsstil og evne til grensesetting og tydelighet.

Utbrente er ofte veldig pliktoppfyllende, ambisiøse og samvittighetsfulle, men samtidig kan de også være konfliktsky, dårlig på å sette grenser og kommunisere følelser og ønsker. Denne kombinasjonen gjør ofte at de blir utnyttet eller tatt for gitt av andre. De verdsetter å bruke tiden konstruktivt og mange har Flink Pike-tendenser, men kan ofte ignorere egen kropp og energinivå og nedprioriterer tid til restitusjon og egenpleie.

Mange utbrente har også perfeksjonistiske tendenser og ønsker å gjøre ting selv for å sørge for at ting blir gjort ordentlig framfor å delegere ansvar og være fornøyd med et arbeid som et «godt nok». Å forbedre evnen til å gi slipp på kontroll og bli mer bevisst på hvilke kamper man vil ta og hva som er verdt å bruke energi på reduserer den totale stressbelastningen.

Ytre årsaker til utbrenthet fra jobben og privaten som nevnt ovenfor vil utløse følelser ovenfor andre. Dette kan være frustrasjon, irritasjon, sinne, tristhet, sorg, skyldfølelse og avsky, og disse følelsene kan angstmekanismen forsøke dekke over med angst og stress. Mange utbrente har gått og holdt følelsene inne i seg over lengre tid og svelget kameler, gått på akkord med seg selv, og ikke kommunisert overnfor andre hvordan de har det og hva de vil. Over tid vil kroppen slite seg ut ved å holde inne disse følelsene inne og det fører til at kroppens energi forsvinner mer og mer og denne tendensen bidrar til utbrenthet.

I behandlingen av utbrenthet er et av målene å jobbe med hvordan man a) forholder seg til egne følelser, b) hvordan man forholder seg til og regulerer angst, uro og stress i kroppen, samt c) hva slags holdninger, antagelser, tanker, handlingsmønstre, og forsvarsmekanismer man har og hvor konstruktive eller dysfunksjonelle disse er.

Vi mennesker trenger å føle at det vi gjør er meningsfullt og at vi blir satt pris på. Mangel på mening og takknemmelighet på arbeidsplassen/familien resulterer ofte i frustrasjon og stress og kan fort lede til likegyldighet. Når beslutninger blir tatt over hodet på en, og overordnede/kollegaer/familie behandler en med lite respekt og integritet, kan en lett havne i en posisjon kalt «lært hjelpesløshet», ettersom man over tid konkluderer med at uansett hva man gjør og hvilke bidrag man yter vil man ikke klare å endre noen ting, bli verdsatt, eller gjøre noe meningsfullt.

At man føler seg som et fritt menneske bidrar til ro, trivsel og energi. Men felles for mange utbrente er at de over lengre tid har følt seg fanget i tilværelsen. Listen over ting som MÅ gjøres har blitt så lang at det til slutt ikke er nok timer igjen i døgnet til å få gjort alt. I behandlingen av utbrenthet forsøker vi å kartlegge både stressfaktorer og hvordan man kan oppnå større grad av balanse i livet mellom jobb, familie og privatliv, samt tid til selvrealisering, restituasjon og egenpleie.

Kommunikasjon, grensesetting og prioriteringer.

Ytre stressfaktorer på jobben og privaten og manglende evne til å håndtere dem er den største risikofaktoren for utbrenthet. Evnen til å håndtere stressfaktorer og andres forventninger og krav beror på evnen vår til å kommunisere hva vil vil og til å sette grenser for andre. Mange utbrente er det man kaller konfliktsky, men man kunne like gjerne kalt det kommunikasjonssky, ettersom hovedproblemet er at de ikke gir uttrykk for deres egen vilje,  grenser, prioriteringer, verdier, og standarder. De sier ofte «ja» til å gjøre ting andre ber dem om selv om de vet at de ikke egentlig vil gjøre det. De tenker at det er bedre å «si ja» enn å «ta konflikten», men havner i trøbbel ettersom døgnet kun har 24 timer og kroppen har begrenset med energi, samt at det finnes andre ansvarsområder og ting de også har lyst til å gjøre.

Mange utbrente vet rett og slett ikke hvordan de skal kommunisere med andre og uttrykke sine egne behov og grenser. De bekymrer seg for om de vil virke for strenge eller for kjipe hvis de ikke går med på hva andre vil. Det er mulig å lære seg konstruktive måter å kommunisere på og sette grenser, og dette er ofte et fokus i behandlingen av utbrenthet. Stresset reduseres og energien kommer tilbake når man har en større evne til å kommunisere konstruktivt med tydelighet og styrke, men også med respekt og vennlighet.

Send meg en henvendelse via kontaktskjema om du ønsker hjelp for utbrenthet. Psykolog på nett Kristian Nibe tilbyr online psykologhjelp og behandling av utbrenthet.

Få tilbake energien og motivasjonen.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag.

Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrentheten, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden og få tilbake energi og motivasjon.

Kurset består av 12 videokapitler. Spilletid 1 time og 48 minutter.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Flere artikler om utbrenthet

Symptomer på utbrenthet

Vanlige symptomer på utbrenthet er trøtthet og utmattelse, angst, spenninger i nakke og muskler, ryggsmerter, hodepine, vekt og appetittforandringer, mageproblemer, kvalme og søvnproblemer. Les mer

Utbrenthet – når det ikke er noe igjen.

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at man til slutt bryter sammen ettersom all energi har blitt brukt opp. Les mer

Behandling av utbrenthet.

Få hjelp til å bli bevisst de underliggende følelsene som angsten og stresset forsøker holde unna, samt forstå hvordan den depressive mekanismen frarøver deg energien ved å legge lokk på følelser. Les mer

Symptomer på stress.

Stress er en angstreaksjon, mens utbrenthet er en depressiv mekanisme. De vanligste symptomene på stress er: Les mer