Når du er klient av meg skal du være trygg på at jeg:

  • Vil opprettholde et profesjonelt og høyt fokus i timene.
  • Vil være respektfull, engasjert, og tilstedeværende.
  • Utvikler tillit ved å utvise kunnskap og kompetanse.
  • Vil være en aktiv ressurs og gi feedback og tilbakemeldinger.
  • Bygger et samarbeid der vi begge to gir 100 % innsats til oppgaven.

Praktisk info.

Pris: 1500,- kr per 45 minutters time.

Tid: Mellom 08-17. Ingen kveldstimer dessverre.

Avbestilling må skje 24 timer før en timeavtale ellers blir timen fakturert.

Helgetakst: Ved forespørsel kan jeg ta lørdagstimer mellom kl 09-14. Prisen på lørdagstimer er 2000,- kr.

Aldersgrense: 18 år. Jeg tar ingen klienter som ikke er myndige dessverre.

Psykologtimer dekt av forsikring eller jobben fungerer slik at du selv betaler for timen, og så får du kvittering som du sender inn til forsikringsselskapet og så tilbakebetaler de deg. Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker kvittering; etter hver time, ved halvveis forløp, eller ved sluttført forløp. Det har aldri vært et problem at forsikringsselskapet ikke aksepterer det, men for sikkerhetsskyld kan du høre med dem på forhånd.

HPR-nummer (Helsepersonellnummer) mitt er 7323352.

Mobil: 452 425 90

E-post: post@oslo-psykologene.no

Tilnærming

Mange som ønsker hjelp fra en psykolog vet ikke helt hva de skal forvente av terapiprosessen. For mange er det første gang de går til psykolog, eller de har gått til psykolog tidligere med blandede resultater og erfaringer. Felles for alle er at man er frustrert over egen livssituasjon og indre følelsesliv og vet ikke helt hvordan man skal takle livet på egenhånd.

Begreper som «terapi» og «pasient» kan virke skremmende og gjøre at noen vegrer seg for å begynne en prosess med psykolog. «Jeg er da ikke så syk at jeg trenger psykolog.» tenker mange og får dermed ikke opplevd fordelen det er å bli bevisst ulike sider av seg selv. De aller fleste som «går til psykolog» er vanlige mennesker som jobber eller studerer og har et nettverk av venner og familie. 

Psykoterapi handler ikke om å grave i fortiden, men om å være en aktiv deltaker for å bli bevisst følelser, angst, forsvarsmekanismer og dysfunksjonelle handlingsmønstre i ens nåværende livssituasjon. Hovedfokuset er spesifikke situasjoner og følelsesmessige opplevelser i dagliglivet, både i relasjoner til andre og i relasjonen med terapeuten, men vi forsøker også å se sammenhenger mellom nåværende problemer og symptomer og hvordan de henger sammen med tidligere relasjons- og handlingsmønstre.

Man vil ikke som klient sitte passiv og bli analysert eller diagnostisert. Snarere vil man bli oppfordret til å være en aktiv deltaker og terapitimene karakteriseres som en aktiv dialog framfor at man som klient fører en monolog ovenfor terapeuten uten at man får noen tilbakemelding.

Terapimetoden som online psykolog Kristian Nibe hovedsaklig jobber etter kan karakteriseres som en vanlig samtale i rolige former der du blir oppmuntret og oppfordret til å gå spesifikt inn i problemer, tanker, følelser og relasjoner som du syntes kan være vanskelig å gjøre på egenhånd. Vi tar oss god tid til selvrefleksjon og til å forstå konteksten i livssituasjonen din slik at du får mulighet til å se problemer, relasjoner og deg selv fra ulike synsvinkler og på den den måten oppnår større innsikt og forståelse med deg selv.

Hyppighet & lengde av terapien

Som i enhver aktivitet vil en ønsket utvikling avhenge av egen motivasjon og innsats. Hvis man er innstilt på å komme til bunns i sine problemer og leve på sitt ytterste funksjonsnivå krever det også en viss innstilling i forhold til terapien. Hvis man ønsker å komme i god fysisk form vil man selvsagt oppnå raskere og bedre resultater hvis man trener ofte og intensivt, og slik er det også med psykoterapi.

Man vil bli oppmuntert til å ta egen utvikling seriøst og man vil bli informert om hva som er realistiske forventninger med tanke på fremgang og endring. Endring skjer ikke over natten, og man bør være forberedt på at psykoterapi er en prosess som går over tid. Selv om noen kun ønsker å bearbeide et spesifikt problem over noen få timer vil ofte en terapiprosess typisk forløpe mellom 10-25 timer.

Man vil bli oppmuntret til å prioritere terapien og det anbefales at man i begynnelsen har en fast tid en gang i uka. Ofte lar det seg ikke gjennomføre i praksis med en time i uka, men en time annenhver uke anses som et minimum i begynnelsen av prosessen for å holde momentum i terapien.

Noen ønsker å fortsette med timer også etter at de opprinnelige symptomene er borte og de opprinnelige målene er nådd, og mange anser en terapitime en gang hver tredje uke eller en gang i måneden over en lengre periode som en investering i egen helse.

Resultater & utvikling

Forskning viser at psykoterapi virker som behandlingsmetode for ulike psykiske lidelser for flertallet av de som fullfører en behandling. Ettersom mange forskjellige faktorer avgjør utfallet av psykoterapi kan man ikke garantere at terapi vil fungere for hvert enkelt individ. Noen får mer ut av terapien enn andre, og dette skyldes faktorer ved behandlingsmetoden, terapeuten, og pasienten selv.

Selv om de fleste som begynner med terapi er motiverte til endring er det stor variajon i hvilken innsats man gir terapien og i hvilken grad man er villig til å jobbe med sine psykologiske problemer. En av de største utfordringene er å ha tillit til terapiprosessen selv i perioder der man føler at man ikke gjør fremgang. For å kontre dette blir det forventet at klienten selv kommer til timene forberedt på hvilke utfordringer og problemer det ønskes å jobbe med.

Psykoterapi er ingen quick-fix. På mange måter kan psykoterapi sammenlignes med en utviklingsprosess der man gradvis blir bevisst psykologiske prosesser og får innsikt i en selv slik at man modnes over tid.  Denne prosessen fører til at symptomene som plaget en gradvis gir slipp og at man føler at man vokser som menneske og får indre trygghet og mening tilbake.

Psykolog på nett – praktisk og effektivt

De fleste som tenker på å oppsøke psykolog og begynne på et behandlingsforløp antar at de er begrenset til tilbudet som finnes i nærområdet. Det er heldigvis ikke lenger tilfelle.

De siste fem årene har man forsket på effektiviteten til psykolog på nett og online psykologbehandling og konkludert med at det er like effektivt som et behandlingsforløp ansikt til ansikt på kontor. Forutsatt at man har en stabil og rask nettforbindelse, og at lyd og bildekvaliteten dermed er god, får man like stort utbytte av et behandlingsforløp via nettet.

Faktisk er det mange som rapporterer at de foretrekker nettpsykolog framfor kontorpsykolog etter at de har fått muligheten til å prøve begge fordi de:

  • slipper stresset før timene ved å reise til timen.
  • sparer tid og kostnader på reisevei frem og tilbake.
  • kan fokusere på hva de ønsker å jobber med i forkant av timen i ro og mak fremfor å sitte i trafikk eller på et venteværelse.
  • kan være mer komfortabel hjemme hos seg eller i en setting de selv har valgt framfor på et kontor.
  • kan etter timen reflektere i ro og mak og «lande» i rolige omgivelser fremfor å stresse med hjemreisen og trafikk.

Send meg en forespørsel via kontaktskjemaet hvis du har noen spørsmål knyttet til behandlingsforløpet eller du ønsker å starte opp med en terapiprosess.