Utbrenthet – når det ikke er noe igjen

Utbrenthet er en mental og fysisk tilstand der man over tid har utsatt kropp og psyke for så store påkjenninger at personen til slutt bryter sammen ettersom all energi har blitt brukt opp. Ca 15 % av nordmenn hevder de er utbrente.

Folk som ender opp utbrente rapporterer alle at de har vært under langvarige, stressende og intense krav i livet sitt. Hvordan man fortolker, forholder seg til, og reagerer på de ”intense kravene” kan være veldig vanskelig for personen selv og se. Ettersom man er så involvert i sin egen livssituasjon vet man ikke hvordan man skal håndtere situasjonen på en annen måte som kan minske stresset og gi energien tilbake. Mange utbrente rapporterer at de «føler seg fanget» i livet sitt og ikke aner hvordan de skal komme ut av den onde sirkelen. En fellesnevner for folk som føler seg utbrente er at man identifiserer seg veldig med jobben/omstendighetene, og ikke alltid evner å skille mellom det og privatlivet. Et trekk ved mange utbrente er at de også forsøker å være alt for alle.

Ofte er den utbrente person både idealistisk, samvittighetsfull og pliktoppfyllende, og problemene tårner seg opp da dette enten «blir utnyttet» av andre eller at ambisjonene, idealene og forventningene man har til seg selv og hva som er mulig å oppnå i livet er for urealistiske. Den utbrente føler ofte at det er et gap mellom de ressursene man har tilgjengelig og mellom ressursene man faktisk bruker. Over tid føler man at de tilgjengelig ressursene man har minsker, helt til man kommer til det punktet der all energien forsvinner og man føler seg utbrent.

 

Veien ut av utbrentheten

Det er ikke hardt fysisk arbeid i seg selv som gjør en utbrent, men et opplevd slitsomt samvær med andre mennesker som skyldes en manglende evne til å prioritere egen tid, uttrykke egne følelser, si nei til folk, sette grenser for seg selv, uttrykke sin egen vilje, og håndtere kravstore eller vanskelige mennesker.

Utbrente har ofte det til felles at de antar at stress og utmattelse er noe som kommer utenifra. Typiske utsagn fra en utbrent person er gjerne av typen: «Sjefen/kollegaene/leverandørene/kundene stresser meg sånn.» eller  «Jeg blir så stresset/sliten av alle arbeidsoppgavene som må gjøres».

Slike utsagn er en forvregning av virkeligheten ettersom stress og slitenhet er noe som kommer innenifra og ikke fra noe utenfor oss selv. Stress eller slitenhet oppstår som en følge av hvordan man håndterer egne følelser. Stress blir ikke gitt til oss direkte fra andre mennesker, selv om det kan virke sånn noen ganger. Stress kommer fra ubevisste følelser som psyken har undertrykt og som en derfor ikke er bevisst på at en har. Å bli bevisst egne følelser gjør at en reduserer stresset betraktelig ettersom kroppen ikke dekker over følelsene med angst, uro og stress.

Ofte er man fysisk sliten ettersom man har brukt mye energi og ikke har fått lagret opp energien igjen med søvn, mat, avslapning og aktiviteter som gir energi. Kroppen er ikke en maskin. Den har et visst kapasitetsnivå, og når det er overskredet trenger en å lade opp energien igjen. En person som er utbrent både ignorerer og overvurderer egen kapasitet og overskrider den slik at energinivået tappes nesten helt ut, og i tillegg er en utbrent person dårlig til å lade batteriet opp igjen. Å forholde seg til at kroppen har begrenset kapasitet og at det også trenger påfyll av energi er viktig. Å finne balansen i tilværelsen mellom bruk av energi og opplading av energi er essensielt ift å få energien tilbake.

Mange utbrente tror også at dagen har flere enn 24 timer. De planlegger gjøremål og tar på seg ansvar som om dagen skulle hatt 30 eller 40 timer. Mange utbrente uttaler at de «ikke har tid til å slappe av». Men tiden er konstant, og et menneske har fri vilje til å bestemme hvor det skal sette sine føtter til enhver tid. Å finne balansen mellom forpliktelser, jobb, fritid og familie innebærer å ta prioriteringer som noen ganger medfører at man må si nei til folk. Å si nei til andre er noe som trigger angst hos mange utbrente ettersom det trigger ubehagelige følelser. Dette henger sammen med at mange utbrente hevder at de blir manipulert eller utnyttet på jobben. Det er ikke mulig å utnytte et fritt menneske, derfor er det mer korrekt å si at man lar seg utnytte (ved at man ikke står opp for seg selv, setter grenser, og lærer seg å si nei til andre).

Et annet vanlig trekk ved mange utbrente er at de omtaler tilværelsen sin i termer som må/bør/skal. «Jeg må jobbe overtid, derfor kan jeg ikke ta meg fri.». Det er viktig å innse at som et fritt menneske er alle beslutninger et valg. Strengt tatt så velger man å jobbe overtid, det er ikke noe man gjøre. Dette kan høres ut som en grov forenkling av virkeligheten, men ved å bli bevisst på at enhver handling er et valg tar man tilbake styringen over eget liv. Det gir mer energi å formulere alle gjøremål som at det er noe en selv velger å gjøre, fremfor å beskrive tilværelsen sin som om det er andre som styrer hvor en skal sette beina sine hen.

Ta kontakt hvis du føler deg utbrent og ønsker hjelp. Gjennom samtaleterapi kan du få hjelp til å se tilværelsen i et annet perspektiv, og til få støtte, råd og teknikker for å få tilbake overskuddet og energien.

 


 

Få energi og livsglede tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere utbrenthet, angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten, få tilbake energien og redusere symptomene sine på. Boka fås på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, samt andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og skaper symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle. I tillegg vil du få teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten og få et bedre liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


 

Bestill time i dag via skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer best for deg å ha en førstetime. JEg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:

 


 

Les også andre artikler om utbrenthet ved å klikke på lenkene under: