Forebyggelse og behandling av utbrenthet

Noen blir noen lettere utbrente enn andre. Følelse av utilstrekkelighet, lite erfaring, utrygghet, og mangelfull og dårlig selvfølelse kan føre til at en person blir utbrent og en annen ikke ved samme arbeidsplass.

Samtidig ønsker vi mennesker mer enn noe annet å jobbe med noe meningsfullt, bli behandlet med respekt og verdsatt. Symptomene på utbrenthet stiller en ofte til veggs med hva i livet som er viktig for en, og hva man ønsker å gjøre med resten av sitt korte liv. Symptomer på utbrenthet forekommer derfor ofte som en foranledning til en mer eksistensiell midtlivskrise eller veivalg.

Det finnes ingen medisinsk dokumentert behandling for utbrenthet. En lege vil gjerne foreta en undersøkelse for å utelukke andre sykdommer, og hvis konklusjonen er utbrenthet må man selv ta tiden til hjelp for å komme til hektene igjen.

Et endret og sunnere kosthold, trening og det å være i aktivitet, samt kvalitetstid med folk man er glad i og stoler på er forebyggende faktorer som er med på å lindre utbrenthet. Hvile og restitusjon er viktig, men samtidig må man se på sin egen livssituasjon og gjøre endringer i de aspektene ved ens eget liv som tærer på en og som gjør en sliten.

For å bli bedre må man skjønne hvorfor man ble utbrent i utgangspunktet. Sett i et større perspektiv er det viktig å vite hva en selv vil, lære å sette grenser, si i fra og klare å si nei på en tydelig men redelig måte, være klar over sin egen og andres rolle, bli klar over eget og andres verdisyn, ta pauser, ta plass, samt å lytte til kroppen.

På mikronivå er vanlige årsaker følelsen av at man har mistet kontrollen over når og hvor mye man jobber, hvilken innflytelse man har i beslutningsprosesser, hvilken innflytelse man lar andre ha over seg, hvilke oppgaver man skal ta på seg og hvilke man skal delegere bort eller si nei til. Åpenhet, både på det arbeidsmessige og det personlige plan, er et av de viktigste virkemidlene i så henseende.

Ofte kan samtaleterapi føre til bedring, da en får muligheten til å se på sider ved ens eget liv som man er blind for og ikke ser selv. Hvis en fortsetter i samme sporet som tidligere, vil man fortsette å gjøre de samme feilene, og dermed slite seg mer og mer ut.


Les også andre artikler om depresjon ved å klikke på lenkene under:
Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt)


Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: