Symptomer på depresjon

De vanligste symptomene på depresjon er:

 • Lavt energinivå og utmattelse.
 • Mangel på interesse i aktiviteter som tidligere ga mening og glede.
 • Passivitet og tiltaksløshet.
 • Tomhet framfor kontakt med følelser.
 • Isolasjon.
 • Tanker om håpløshet, verdiløshet, og likegyldighet.
 • Søvnforstyrrelser – oversoving/undersoving.
 • Appetittforstyrrelser – overspising/underspising.
 • I noen tilfeller tanker om døden.
 • Somatiske symptomer – vondt i ryggen, nakkesmerter, mageproblemer etc.
 • Bekymringer, worst case scenario tanker og pessimisme.
 • Passiv-aggressiv væremåte – skifter mellom tilbaketrening og utagering.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Beslutningsvegring.
 • Lav selvfølelse.
 • Selvkritisk og tvilende.
 • Negativitet – om seg selv, verden og andre.
 • Vedvarende skyldfølelse.

Depresjon er veldig hemmende for den det gjelder, og livskvaliteten forringes markant for en som er deprimert. Graden av de ovennevnte symptomene varierer i stor grad fra person til person.  Under depresjonens forløp er det også vanlig at symptomene varierer i intensitet. Har flere av symptomene pågått i over to uker bør man vurdere å søke hjelp for å komme fortest mulig ut av tilstanden.

 

Depressive symptomer i praksis

Depresjon kjennetegnes hovedsaklig av et lavt energinivå, overdrevne bekymringer, pessimisme, negative tenkemåte, samt mangel på initiativ og ansvarstaking.

Den deprimerte er overdrevent pessimistisk og kritisk (mot en selv, verden og andre), og forventer mislykkethet og skuffelse i nær sagt alle situasjoner. Ofte vil de bruke sine tidligere «fiaskoer» eller mislykkede hendelser som påminnelser for å bekrefte disse antagelsene.

Når man er deprimert har man så lav selvfølelse at man sjelden hevder seg selv eller står opp for den en mener. Man forholder seg ofte passiv når vanskeligheter eller gjøremål oppstår og tviler ofte på sine beslutninger og gjennomføringsevne. Selv når de opplever suksess vil de gjerne tone ned sitt eget bidrag og innsats og tillegge det hele til flaks eller tilfeldighet.

En objektiv vurderingsevne av ens egne tanker og antagelser, egne ferdigheter og evner, og egen situasjon og andre mennesker er en beskyttelsesfaktor mot depresjon.

Bekymringer og negativ tenkemåte er opprettholdende faktorer til hvorfor man finner det vanskelig å delta i aktiviteter. Derfor er sosial isolasjon vanlig, og mange deprimerte slutter å sosialisere seg fordi de ikke forventer at de kommer til å få noen ut av det. Dette fører personen inn i en negativ spiral da økt sosial isolasjon fører til en større grad av depresjon.

Deprimerte mennesker har også en tendens til å bruke passive mestringsstrategier eller at de helt og holdent unngår å løse problemene sine. Et handlingsmønster som kalles «lært hjelpesløshet» oppstår når tidligere forsøk på å løse problemer har ført til at man mislykkes og derfor begynner man å unngå utfordringer ettersom man forventer at man ikke vil klare å gjennomføre de på en vellykket måte.

Psykoterapi kan hjelpe deg med å overvinne depresjonen og få energi og motivasjon tilbake. Ta kontakt i dag via kontakskjema nedenfor for en timeavtale.

 

Depresjon som diagnose

I følge diagnosemanualen for psykiske lidelser DSM-IV, må fem av ni av disse symptomene ha vært tilstede i minst to uker, for at man skal oppfylle de diagnostiske kriteriene for depresjon:

1. En depressiv følelsestilstand.
2. Minsket interesse i alle eller de fleste aktiviteter.
3. Vekttap eller vektøkning, eller endringer i appetitten.
4. Insomnia (søvnløshet) eller hypersomnia (oversoving).
5. Psykomotorisk agitasjon eller retardasjon.
6. Trøtthet eller tap av energi.
7. Følelser av verdiløshet og/eller overdreven skyldfølelse.
8. Minsket evne til å tenke, konsentrere, eller ta beslutninger.
9. Gjentatte tanker om døden, selvmord, selvmordsplaner eller selvmordstanker.

Depresjon karakteriseres av minst en depressiv episode, uten at man har erfart maniske episoder. Maniske tilstander kan karakteriseres ved perioder med intens energi, eufori, forvrengt tenkning og utagering.

For å få diagnosen depresjon, må de depressive symptomene være tilstede det meste av dagen, hver dag, i minst to uker. Symptomene må også være av en slik art at de forstyrrer ens sosiale og/eller arbeidsmessige funksjonsevne.

Hvis man er i stand til å oppfylle forpliktelsene sine i arbeidslivet, ovenfor familien, samt andre sosiale aktiviteter, sies det at personen har en mild form for depresjon. Hvis personen har problemer med å komme seg ut av sengen om morgenen, og ikke lenger kan utføre sine forpliktelser både profesjonelt og privat, sies det at personen har en moderat form for depresjon. Hvis personen tenker på døden, og det å dø, samt at personen ikke har kommet ut av sengen på lenge, ikke spist eller klart å ta hånd om seg selv, og/eller har atferd som kan være av grensepsykotisk karakter, sies det at personen har en alvorlig grad av depresjon.

Hvis en person har oppfylt kriteriene for depresjon i to år eller mer, sier man i følge DSM-IV at personen lider av kronisk depresjon. Enkeltstående depressive episoder er relativt sjeldne, og det er stor sannsynlighet for at hvis man har vært deprimert før, så vil sannsynligheten øke for at man senere vil oppleve andre depressive episoder.

Personer med andre psykiske symptomer kan oftere enn befolkningen forøvrig oppleve depressive symptomer. Personer med generalisert angstlidelse har oftere depressive symptomer og humørsvingninger. Depressive symptomer korrelerer også høyt med unngående-, borderline- og obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse.

 

Tristhet og sorg er ikke psykiske lidelser

Noen ganger kan depressive symptomer være tilstede uten at man får diagnosen depresjon. Det er viktig å være klar over at depressive lidelser er ikke det samme som tristhet eller sorg som utløses som følge av tap av en person som står en nær eller av sykdom og funksjonssvikt.

Hvis tap eller sorg eller en spesifikk hendelse er det som er årsaken til de depressive symptomene, samt at de varer kortere enn to måneder, vil man ikke kalle tilstanden for depresjon. I slike tilfeller er det mer riktig å snakke om en tilpasningsforstyrrelse.

Alle mennesker opplever følelser av tristhet fra tid til annen, og dette er en del av den menneskelige natur og bør ikke sykeliggjøres. Depressive symptomer blir først regnet som problematiske når de varer lengre enn to uker og de opptrer sammen med vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter og oppgaver.


Bli kvitt depresjonen og få glede og energi tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å overvinne depresjonen og få tilbake energi og motivasjon i hverdagen. De ønsker å vite hva de spesifikt kan gjøre når de merker at depresjonen kommer smygende og hvordan de kan komme ut av denne.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker og måter man på egenhånd kan håndtere depresjonen og få tilbake energien og gleden på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er full av teknikker og øvelser du kan bruke til å få energi tilbake i hverdagen og overvinne stress og angst for å få et bedre og mer avslappet liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


Bestill time i dag via skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ha en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:


 

Les også andre artikler om depresjon ved å klikke på lenkene under: