Symptomer på sorg.

Sorg påvirker oss individuelt og gir seg uttrykk via forskjellige symptomer og sorgstadier man går i gjennom. Rett etter et tap kan det være vanskelig å akseptere hva som faktisk har skjedd, og det er ikke uvanlig å føle at man holder på å bli gal eller ha følelsen av å befinne seg i en vond drøm. Mange føler seg nummen og har problemer med å akseptere sannheten.

De fem sorgstadiene.

Elisabeth Kubler-Ross gjennomførte i 1969 en studie av mennesker med en ikke-kurerbar sykdom og studerte hvilke emosjonelle og atferdsmessige stadier folk gikk gjennom etter at de fikk beskjed om sykdommen. Hun konkluderte med at sorgprosessen har fem stadier. Senere har de fem stadiene blitt generalisert til å gjelde for sorgprosesser uavhengig av hvilket tap man har lidd. De fem stadiene er:

 

1. Benektelse

”Dette kan ikke skje med meg”. Man aksepterer ikke den nye virkeligheten tapet har skapt. Ofte er man i sjokk og nekter å tro det som har skjedd.

 

2. Sinne

”Hvorfor skjer dette? Hvem har skylden?”. Man går fra passiviteten i den benektende fasen over i en frustrert og utagerende fase. Ofte leter man etter syndebukker fremfor å håndtere egne følelser.

 

3. Forhandling

”Få dette til å forsvinne, så lover jeg at jeg skal…”. Den nye virkeligheten begynner å gå opp for en, og med den kommer tristhet og sorg.

 

4. Depresjon

”Jeg er for trist til å gjøre noe som helst”. Dette er det mest intensive sorgstadiet der man veksler mellom tristhet, apati, raseri, angst, depresjon, og selvbebreidelse.

 

5. Aksept

”Jeg har forsonet meg med det som har skjedd”. Etter man har prosessert alle følelsene fra tapet klarer man å akseptere og forsone seg med det som har skjedd. Takknemmelighet, tilgivelse, og kjærlighet ovenfor det tapte kan gi ny styrke og en indre ro.

 

Sorgprosesser er forskjellig fra person til person.

Forskning viser at ikke alle som sørger går gjennom alle fem stadiene til Kubler-Ross. Man trenger ikke gå gjennom hvert av disse stadiene for å lindre sorgen. Mange går gjennom sorgen og lindrer denne ved å kun gå gjennom det fjerde og femte stadiet.

Selv om mange går gjennom disse stadiene er det ikke sikkert at ens egen sorgprosess følger rekkefølgen i tur og orden slik modellen beskriver. Kubler-Ross mente ikke at stadiene skulle være en rigid ramme som beskriver alle sørgende. Stadiene er sorgresponser til tap som mange mennesker opplever, men det finnes ingen optimal respons ovenfor et tap, likesom det heller ikke finnes et typisk tap. En sorgprosess er like individuell som våre egne liv.

 

Sorg etter dødsfall.

Hvis noen man har elsket har dødd, kan man ofte håpe at de vil dukke opp igjen, selv om man vet at den man elsket er borte. Dypsindig tristhet er det vanligste symptomet ved sorg etter dødsfall. Man kan kjenne på tomhet, fortvilelse, lengsel, eller en enorm ensomhet. Det er ikke uvanlig å gråte ustoppelig eller å føle seg emosjonelt ustabil. Både symptomer på angst og symptomer på depresjon er vanlige i den tidligste sorgfasen. I noen tilfeller blir sorgen så overveldende at den kan utløse psykotiske episoder.

Ofte har man skyldfølelse eller anger for ting man sa eller gjorde. Man kan også ha skyldfølelse for at man kjenner på visse følelser, f.eks. hvis man føler lettelse for at den andre døde etter en lang og smertefull sykdom. Etter et dødsfall er det også vanlig å ha skyldfølelser for at man ikke gjorde nok for å forhindre dødsfallet, selv om det ikke var noe man kunne gjøre.

Selv om ingen kan lastes for tapet, kan man føle sinne og nag. Hvis man har tapt noen som sto en nær kan sinne vendes mot en selv i form av selvbebreidelse. I tillegg kan en føle sinne mot Gud, legene, familiemedlemmer, venner, og til og med mot personen som døde for at denne forlot en. Angst, usikkerhet, tristhet, redsel, og problemer med å tenke klart kan vare en stund. Et dødsfall til en som sto en nær kan utløse frykt for egen dødelighet. Bekymringer knyttet til at man nå står alene og alt ansvaret man nå har skaper ofte hjelpesløshet.

Man tenker gjerne om sorg som en ren emosjonell prosess, men sorg involverer ofte fysiske problemer også. Disse inkluderer utmattelse, kvalme, nedsatt immunforsvar, vektendring, kroppslige smerter, samt søvnløshet.

 

Patologisk sorg

Noen ganger gir ikke sorgen slipp og den trigger emosjonelle responser, angst og depresjon i lang tid. Da kan det være at man trenger hjelp for å forstå hva det er som fortsatt holder disse reaksjonene og symptomene ved like slik at man kan jobbe med å gi slipp på dem og komme videre i livet. Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor om du ønsker hjelp til det. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologhjelp via videolink på nettet.

Populært fra bloggen.

14 tips for hvordan håndtere stress & bekymringer.

38 % av oss bruker en stor del av tilværelsen på bekymringer. Få praktiske tips om hvordan bryte denne vanen samt hvordan redusere stress i hverdagen. Les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 800 000 nordmenn lider av tinnitus, noen i så stor grad at det ødelegger livskvaliteten betraktelig. Psykologisk behandling kan lindre symptomtrykket. Les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdspsykologi (CBT)?

CBT er en effektiv terapimetode som brukes i behandlingen av en rekke angstlidelser, psykosomatiske lidelser, samt depresjoner og relasjonsvansker. Les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismene våre forsvarer oss mot våre ubehagelige følelser. Ved å bli bevisst de vanligste forstår man mer av egen psyke og hvorfor andre reagerer som de gjør. Les mer

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).