Stressmestringskurs for bedrifter | Psykolog i Oslo

Stressmestringskurs for bedrifter

For bedrifter som ønsker å lære sine ansatte eller ledere effektive verktøy og teknikker om hvordan de kan håndtere stress, konflikthåndtering, og integritetsbasert kommunikasjon tilbyr jeg nå ulike kurspakker.

Som psykolog med spesialisering innenfor psykodynamisk psykologi tar jeg utgangspunkt i den effektive ISTDP-metoden. Ulike psykologiske konsepter og teorier med relevans for stressmestring og kommunikasjon vil bli presentert på en enkel, praktisk og lett forståelig måte spesielt vinklet for næringslivet og organisasjoner.

De ansatte vil bli presentert teknikker, verktøy og øvelser de kan implementere i arbeidslivet for å gjøre dem bevisst på stress, hva som forårsaker det og hvordan håndtere det, samt hvordan de kan bli bevisst på sin egen motivasjon og kommunikasjon på arbeidsplassen.

På kurset vil jeg lære bort:

  • Hvordan man kan kommunisere utfra en intrapsykisk forståelse slik at man unngår bebreiding, krangling, konflikter, utagering, eller passivitet.
  • Hvordan man kan bli bevisst på egne følelser, stressnivå og forsvarsmekanismer som fører til bedre kommunikasjon og relasjoner på arbeidsplassen.
  • Hvordan regulere stress og angst.
  • Hvordan lære seg å sette grenser og tydelig kommunisere hva man vil på en konstruktiv måte uten å skape konflikt.
  • Hvordan man kan håndtere tidstyver, kranglefanter, og mobbere.
  • I tillegg til andre konsepter med relevans for stresshåndtering og kommunikasjon.

Et standard kursopplegg er på to klokketimer, men mange bedrifter ønsker også å skreddersy sitt eget opplegg på feks en time eller som et dagsseminar. Noen bedrifter ønsker at kurset skal fokusere mer på stresshåndtering, mens andre ønsker mer fokus på kommunikasjon og konflikthåndtering. Ta derfor kontakt med meg enten via kontaktskjema nederst eller via telefon på 452 425 90 så får vi utarbeidet et opplegg som passer din bedrifts mål på en best mulig måte.

 


 

Ønsker du kurs for din bedrift?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt. Hva slags type kurs du er interessert i etc, samt kontaktinformasjon, så tar jeg kontakt med deg innen kort tid.

 

[contact-form 4 «Angst»]