Hva er psykoterapi?

Mange som ønsker hjelp fra en psykolog vet ikke helt hva de skal forvente av terapiprosessen. For mange er det første gang de går til psykolog, eller de har gått til psykolog tidligere med blandede resultater og erfaringer. Felles for alle er at man er frustrert over egen livssituasjon og indre følelsesliv og vet ikke helt hvordan man skal takle symptomene sine på egenhånd.

Begreper som «terapi» og «pasient» kan virke skremmende og gjøre at noen vegrer seg for å begynne en terapiprosess. «Jeg er da ikke så syk at jeg trenger psykolog.» tenker mange og får dermed ikke opplevd fordelen det er å bli bevisst ulike sider av seg selv. De aller fleste som går i terapi er «vanlige mennesker» som jobber eller studerer og har et nettverk av venner og familie. Nå tilbyr også psykolog på nett Kristian Skåksrud Nibe online terapi.

Psykoterapi handler ikke om å «grave i fortiden», men om å være en aktiv deltaker for å bli bevisst følelser, angst, forsvarsmekanismer og dysfunksjonelle handlingsmønstre i ens nåværende livssituasjon. Hovedfokuset er spesifikke situasjoner og følelsesmessige opplevelser i dagliglivet, både i relasjoner til andre og i relasjonen med terapeuten. Vi forsøker å se sammenhenger mellom nåværende problemer og symptomer og hvordan de henger sammen med tidligere relasjons- og handlingsmønstre.

Man vil ikke som klient sitte passiv og bli analysert eller diagnostisert. Snarere vil man bli oppfordret til å være en aktiv deltaker og terapitimene karakteriseres som en aktiv dialog framfor at man som klient fører en monolog ovenfor terapeuten uten at man får noen tilbakemelding. Terapimetoden som psykolog Kristian Skåksrud Nibe hovedsaklig jobber etter kalles Intensive Short-Term Dynamic Therapy (ISTDP), og er en effektiv metode i å behandle en rekke angstlidelser og depresjoner.

Hyppighet & lengde av terapien

Som i enhver aktivitet vil en ønsket utvikling avhenge av egen motivasjon og innsats. Hvis man er innstilt på å komme til bunns i sine problemer og leve på sitt ytterste funksjonsnivå krever det også en viss innstilling i forhold til terapien. Hvis man ønsker å komme i god fysisk form vil man selvsagt oppnå raskere og bedre resultater hvis man trener ofte og intensivt, og slik er det også med psykoterapi.

Man vil bli oppmuntert til å ta egen utvikling seriøst og man vil bli informert om hva som er realistiske forventninger med tanke på fremgang og endring. Endring skjer ikke over natten, og man bør være forberedt på at psykoterapi er en prosess som går over tid. Selv om noen kun ønsker å bearbeide et spesifikt problem over noen få timer vil ofte en terapiprosess typisk forløpe mellom 10-25 timer.

Man vil bli oppmuntret til å prioritere terapien og det anbefales at man i begynnelsen har en fast tid en gang i uka. Ofte lar det seg ikke gjennomføre i praksis med en time i uka, men en time annenhver uke anses som et minimum i begynnelsen av prosessen for å holde momentum i terapien.

Noen ønsker å fortsette med timer også etter at de opprinnelige symptomene er borte og de opprinnelige målene er nådd, og mange anser en terapitime en gang hver tredje uke eller en gang i måneden over en lengre periode som en investering i egen helse.

Resultater & utvikling

Forskning viser at psykoterapi virker som behandlingsmetode for ulike psykiske lidelser for flertallet av de som fullfører en behandling. Ettersom mange forskjellige faktorer avgjør utfallet av psykoterapi kan man ikke garantere at terapi vil fungere for hvert enkelt individ. Noen får mer ut av terapien enn andre, og dette skyldes faktorer ved behandlingsmetoden, terapeuten, og pasienten selv.

Selv om de fleste som begynner med terapi er motiverte til endring er det stor variajon i hvilken innsats man gir terapien og i hvilken grad man er villig til å jobbe psykologiske problemer. En av de største utfordringene er å ha tillit til terapiprosessen selv i perioder der man føler at man ikke gjør fremgang. For å kontre dette blir det forventet at klienten selv kommer til timene forberedt på hvilke utfordringer og problemer det ønskes å jobbe med.

Psykoterapi er ingen quick-fix. På mange måter kan psykoterapi sammenlignes med en utviklingsprosess der man gradvis blir bevisst psykologiske prosesser slik at man modnes over tid.  Dette innebærer å bli bevisst følelser som angsten dekker over og hvilke forsvarmekanismer og handlingsmønstre man benytter seg av for å unngå å komme i kontakt med egne følelser. Denne prosessen fører til at angsten gradvis gir slipp og at man føler at man vokser som menneske og får indre trygghet og mening tilbake.

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).