Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Basert på psykodynamiske prinsipper ble ISTDP grunnlagt på 70-tallet. Hovedtanken er at ubevisste følelser blir holdt utenfor en persons bevissthet av angst og dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Psykologisk lindring skjer ved å gi slipp på forsvarsmekanismene og bli bevisst de ubevisste følelsene som angsten forsøker å dekke over. Dette vil igjen føre til at symptomer letter fordi angst ikke lenger gjør kroppen anspent.

Folk begynner i psykoterapi fordi de har symptomer (les: angst, tvangstanker, fobier, uro, stress, fysiske plager, depresjon, utbrenthet etc) som plager dem, men de er ofte forvirret eller uvitende over hva det er som forårsaker symptomene de sliter med. ISTDP tar utgangspunkt i at disse symptomene er resultatet av følelser som psykens ubevisste tolker som for smertefulle og ubehagelige til at de kan komme fram i bevisstheten.

Hovedmålet med ISTDP er å overvinne ens indre ubevisste kamp mot egne følelser. På grunn av følelsenes skremmende og emosjonelt smertefulle natur oppstår det konflikt mellom følelser og angst. Ved at denne konflikten blir bevisst kan en person lettere tolerere, akseptere og verdsette egne følelser slik at angsten ikke trenger å undertrykke disse, og det fører igjen til at lindring og vekst kan oppstå.

Intensiv & Dynamisk

Terapiformen kalles intensiv nettopp fordi personen blir oppmuntret og utfordret til å møte disse ubevisste følelsene. Disse vil pasienten bli eksponert for på den mest helhetlige måten innenfor den korteste tiden dette terapeutisk lar seg gjøre. Dette gjøres ved å utforske spesifikke episoder i personens liv der følelser, angst og symptomer oppstår, og forsøke linke disse til ens relasjoner, ens egen vilje, og hva følelsene forsøker fortelle en.

Hvorfor terapiformen kalles dynamisk er fordi den bruker ubevisste prosesser som en medspiller i den indre kampen mellom følelser og forsvarsmekanismer. Målet er å erfare, akseptere og uttrykke disse blandede, motstridene og ubehagelige følelsene nettopp fordi det er det som i sin tur vil føre til lindring av symptomer.

ISTDP – en effektiv metode

ISTDP som terapimetode har blitt studert og forsket på i mer enn fire tiår og kan vise til meget gode og vedvarende resultater. Metoden skaper bedring innenfor et relativt kort tidsperspektiv og er en anerkjent terapimetode for behandling av psykiske plager innenfor en hel rekke lidelser inkludert angstlidelser, depresjon og personlighetsforstyrrelser.

Ved å fjerne de hindringene som blokkerer ubevisste følelser kan endring skje raskt, noe som kan ses både ved en karakterendring hos klienten og ved at symptomene som lenge har plaget klienten opphever.

Ta kontakt og bestill en time hvis du ønsker hjelp for symptomene du sliter med. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr onlineterapi og psykologtimer via nettet, enten via Skype eller Whereby.

Send henvendelse via kontaktskjema.

Kun psykologtimer på nett.

Jeg tilbyr nå kun timer på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Nettkurs i Utbrenthet & Stressmestring

Selvhjelp for behandling av utbrenthet.

Dette nettkurset i Utbrenthet & Stressmestring baserer seg på siste forskning og behandlingsprotokoll for utbrenthet som anbefales i dag. Du vil få metoder, teknikker og konsepter for å restituere deg og bli frisk fra utbrenthet, og det presenteres tiltak du kan iverksette for å komme ut av den utbrente tilstanden slik at du kan få energi, livsglede og motivasjonen tilbake.

Kurset består av 12 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 48 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 18 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Sov Godt - Nettkurs for bedre søvn.

God søvn skaper god fysisk og psykisk helse.

Jeg har laget et nettkurs som vil gi deg verktøyene du trenger for å forbedre søvnkvaliteten din. Jeg vil presentere både praktiske ting du kan gjøre, samt psykologiske aspekter du kan jobbe med og reflektere over.

Å ta en beslutning om å forplikte deg til å jobbe bevisst med søvnkvaliteten er noe av det beste du kan gjøre for deg selv.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 7 minutter. Inkludert er også PDF-fil av alle 19 lysbildene som presenteres i nettkurset.

Nettkurs i Panikkangst & Panikkanfall.

Selvhjelp for håndtering av panikk.

I dette nettkurset vil du lære hvordan du kan forstå og håndtere panikkangst/panikkanfall og gjenvinne indre ro og kontroll. Du vil få teknikker, konsepter og metoder som du kan bruke i endringsarbeidet med å overvinne denne angsten. Du vil lære hvordan du regulerer angsten og hva du kan gjøre når angstanfallet kommer.

Kurset består av 10 kapitler med tilhørende video. Total spilletid er 1 time og 6 minutter.

Klar Tale - Nettkurs i prestasjonsangst.

Bli trygg og selvsikker i presentasjoner.

Om man kaller det presentasjonsangst, prestasjonsangst, taleangst, taleskrekk, sosial angst, eller frykt for å snakke i forsamlinger, så er årsaken til hvorfor dette inntreffer og hvordan man kan jobbe med å bli kvitt det noe du vil lære i dette nettkurset.  Denne kunnskapen og innsikten vil bidra til å gjøre deg roligere og tryggere i presentasjonssettinger, møter og sosiale settinger.

Jeg har laget et nettkurs som inneholder teknikker, konsepter og metoder som hjelper deg til å forstå, håndtere og overvinne denne angsten.

Kurset er delt inn i 18 kapitler med tilhørende videopresentasjon. Total spilletid er 2 timer og 54 minutter.