Fobier – når angst tolkes som frykt.

Når angst opptrer som en irrasjonell frykt for et spesifikt objekt eller situasjon, samt hemmer en normal hverdag, blir den definert som en fobi. Hvis du ikke drar på hytta fordi det kan være edderkopper der, eller hvis du unngår å dra til legen i tilfelle du kommer til å se blod, har fobien ført til innskrenkninger i din egen frihet og helse og det kan være en god ide å bli kvitt den.

 

Hva er en fobi?

En fobi er angst som tolkes som frykt for en ytre ting eller situasjon. Menneskesinnet kan i teorien utvikle en fobi mot alle tenkelige ting. De fleste fobier blir utviklet i barndommen, og det er sjelden de utvikles i voksen alder. Ettersom fobier er en angstlidelse, er symptomer på fobier de samme som ved en angstlidelse.

Fobikere har en dårlig evne til å regulere angst og følelser i kroppen. Ved å lære seg enkle angstreguleringsteknikker får de fleste fobikere markant reduksjon av angsten sin.

Det er et poeng å skille mellom 1) angst som kun er tilstede når man eksponeres for objektet/situasjonen, og 2) en fobi der man bekymrer seg og tenker på objektet/situasjonen og har angst kontinuerlig selv om objektet/situasjonen ikke er tilstede. Sagt med andre ord, det er forskjell på å få angst hvis en edderkopp skulle lande på fanget på en, kontra det å ha angst i kroppen og bekymre seg for hvorvidt en edderkopp kommer til å dukke opp tiltross for at det ikke er noen edderkopper i sikte.

Den førstnevnte kan bli kvitt fobien etter et kort behandlingsforløp med eksponeringsterapi. For den sistnevnte vil det kreve et lengre forløp med psykoterapi for å bli bevisst underliggende følelser i livet som vedkommende unngår ved å dyrke bekymringer om edderkopper. Dette er som regel følelser ovenfor nære personer i hjemmett, i familien eller på jobb/skole. Teorien er at vedkommende lever livet uten bevissthet om hvilke følelser som angsten dekker over ettersom «frykten for edderkopper» opptar all oppmerksomheten.

Feks tok en mann kontakt og sa han trengte hjelp for fobien for kona (og da hjelper eksponeringsterapi fint lite). Da gjelder det å bli bevisst egne følelser (ovenfor kona) som det ubevisste undertrykker med angsten.

Mange fobier er derfor en slags avledningsmanøver fra det ubevisste, hvis funksjon er å distrahere en fra følelser i livet og i relasjonene sine. Følelser ovenfor andre blir unngått og holdt utenfor bevisstheten ved at man sitter i sofaen og bekymrer seg for edderkopper.

Noen har eksempelvis en så sterk fobi mot hunder at de knapt går ut døra hjemme, og ofte i slike tilfeller er det mest effektivt å kombinere eksponeringsterapi med fokus også på sosial angst og lære seg å bli bevisst egne følelser ovenfor andre.

 

Frykt vs. angst.

Frykt er en adaptiv respons som tjener som en beskyttelsesmekanisme når eksterne farer truer. Frykten aktiverer den automatiske ”fight-eller-flight” responsen slik at kroppen og hjernen er våken og klar til å handle raskt for å beskytte en selv.

Men ved fobier er den ytre trusselen sterkt overdreven eller ikke-eksisterende. F.eks. er det naturlig å være redd for en glefsende pitbull som kommer løpende mot deg, men det er ikke naturlig å være redd for en liten puddel i bånd.

Ved fobier har vurderingsevnen ift hva som objektivt sett er en reell trussel blitt generalisert til å gjelde en hel gruppe, framfor at en vurdering blir gjort fra situasjon til situasjon. Fobikere undervurderer også deres egen evne til å håndtere objektet/situasjonen, og dermed fryser de fast eller blir krakilske, fremfor å rasjonelt vurdere muligheter for å håndtere objektet/situasjonen.

Folk med en fobi skiller ikke mellom angst og frykt. De tenker at angsten de kjenner i kroppen betyr at de er redde, fremfor å skjønne at angsten kommer pga ubevisste følelser som angsten undertrykker.

 

Fobier hos barn

Fobier hos barn er veldig vanlig, men er noe de fleste vokser av seg. 90 % av alle barn mellom 2-14 år har hatt minst én spesifikk fobi. Eksempler på fobier hos barn som betraktes som normalt er:

 • 0-2 år: høye lyder, fremmede mennesker, separasjon fra foreldre, store objekter.
 • 3-6 år: innbilte ting som spøkelser eller monstre, mørket, å sove alene, ukjente lyder.
 • 7-16 år: skade, sykdom, prestasjoner, døden og naturkatastrofer.

Hvis barnets frykt ikke er til hinder i dets daglige liv, er det usannsynlig at behandling er nødvendig. Men hvis det fortsatt har angst knyttet til den samme tingen når det nærmer seg slutten av tenårene kan psykoterapi eller eksponeringsterapi være til stor hjelp.

 

De fire fobikategoriene

 • Dyr og insekter – slanger, edderkopper, flyvende insekter, veps, bier, mus, rotter, fugler, hunder, samt utstoppede dyr mm.
 • Naturfenomener – høyder, storm, uvær, lyn og torden, vann, skog, mørke, spøkelser, og tåke mm.
 • Kroppen/Medisinske fenomener – blod, oppkast, ulykker, skade, kvelning, bakterier, sykdom, sprøyter og injeksjoner, tannlege, operasjon/kirurgi eller andre medisinske prosedyrer mm.
 • Situasjonsbestemt fobi – utløst av spesifikke hendelser og situasjoner. Eksempler er frykt for lukkede rom og plasser, heiser, fly, tog, båt, bil, tunneler, klovner, broer og stiger mm. Dette er den mest vanlige fobigruppen

Noen fobier faller ikke naturlig inn i noen av de fire kategoriene, ettersom psyken kan utvikle en fobi mot ethvert tenkelig fenomen/objekt. Angst for å snakke i forsamlinger og angst for å dø blir av noen ansett å være en fobi, mens andre anser at de formene for angst har andre og mer dypereliggende årsaker og betrakter disse som generelle angstlidelser.

 

Behandling av fobier

Hvis du lever med angst pga en fobi bør du vite at man kan overvinne fobier med rett behandling og motivasjon. Behandlingen av fobier avhenger av selve fobien, samt omfanget og intensiteten av den.

I noen tilfeller er det tilstrekkelig med eksponeringsterapi, samt å lære seg angstreguleringsteknikker. Mange blir ofte overrasket over hvor raskt de blir vant til det objektet/situasjonen de i flere år har hatt angst for når de er i stand til å regulere angsten bedre. Selv om mange fortsatt kan syntes at objektet/situasjonen er litt ekkel, har man etterhvert klart å bli vant til det, lært seg at man har flere handlingsmuligheter, lært seg hvordan en kan beholde roen, og erfarer at det ikke lenger utløser angst.

I andre tilfeller der fobien påvirker livet til personen i negativ grad også når objektet/situasjonen ikke er tilstede er det et poeng å forstå hva slags følelser i tilværelsen som blir unngått, og evne å se at fobien fungerer som en distraksjon mot emosjonelle aspekter ved tilværelsen. Da er psykoterapi hovedfokus i behandlingen.

Ta kontakt via skjema nedenfor hvis du ønsker hjelp til å bli kvitt fobien. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online terapi og psykologbehandling via nett.

Populært fra bloggen.

14 tips for hvordan håndtere stress & bekymringer.

38 % av oss bruker en stor del av tilværelsen på bekymringer. Få praktiske tips om hvordan bryte denne vanen samt hvordan redusere stress i hverdagen. Les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 800 000 nordmenn lider av tinnitus, noen i så stor grad at det ødelegger livskvaliteten betraktelig. Psykologisk behandling kan lindre symptomtrykket. Les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdspsykologi (CBT)?

CBT er en effektiv terapimetode som brukes i behandlingen av en rekke angstlidelser, psykosomatiske lidelser, samt depresjoner og relasjonsvansker. Les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismene våre forsvarer oss mot våre ubehagelige følelser. Ved å bli bevisst de vanligste forstår man mer av egen psyke og hvorfor andre reagerer som de gjør. Les mer

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).