Ca 17 % av Norges befolkning sliter med tinnitus, noe som utgjør ca 800 000 personer. Mange av disse er såpass plaget at de ender opp sykemeldt og til slutt uføre. Graden av depresjon og angst blant tinnitusberammede er veldig høy.

Per dags dato eksisterer det ikke noen kur mot tinnitus. Selv om det finnes noen behandlingsmetoder som for noen kan gi lindring fokuserer de fleste tilnærmingsmåtene på hvordan man kan tolerere tinnitusen fremfor å bli «gal» av den.

Tinnitus korrelerer med graden av opplevd stress, derfor kan psykologisk behandling hjelpe mot tinnitus ved at man blir bevisst på hva som utløser stress og hvordan man kan håndtere stresset. Med større forståelse av egen psyke, inkludert egne følelsesmessige reaksjoner, hvordan angsten kanaliseres i kroppen, hvilke dysfunksjonelle forsvarsmekanismer man beror på, samt emosjonelle og relasjonelle konflikter og traumer som man ikke har bearbeidet enda, skaper man større indre trygghet og ro, noe som igjen kan redusere intensiteten av tinnitusen.

 

Hva slags psykologbehandling kan lindre tinnitus?

  • kognitiv adferdsterapi – lære handlingsmønstre og tankemønstre som hjelper en med å håndtere tinnitusen mer konstruktivt.
  • psykodynamisk terapi – hjelper en å komme til bunns i årsakene til stress, angst og depresjon. Ofte fokusererer en på relasjonelle mønstre, samt hvordan håndtere konflikt og selvhevdelse.
  • angstregulering – lære seg hvordan roe ned kroppen når angst setter inn.
  • håndtering av panikkangst og angstanfall – for å unngå angst for angsten og bekymringer som kan øke stress og tinnitus.
  • håndtering av frustrasjon og fortvilelse – med større aksept og evne til toleranse reduseres også den subjektive lidelsen.
  • avslapningsteknikker & pusteøvelser – for å roe ned stress.
  • fokus på mål & mestring – ved å fokusere på å skape arenaer der man kan skape og mestre, kontra å føle seg hjelpesløs.
  • livsstilsendring og kosthold – bevissthet rundt miljøfaktorer man kan beskytte seg mot som kan øke tinnitusplagene. Feks hvilke type mat som kan skape betennelse i kroppen, bevissthet for eksponering mot blått lys og mobilstråling, holde seg i form og unngå følgesykdommer, samt viktigheten av å komme seg ut i naturen og leve en mer naturlig livsstil.

 

Bruk kontaktskjema og send meg en henvendelse hvis dette høres interessant ut og du ønsker starte en behandlingsprosess.