Avhengighet – behandling og hjelp.

Det er en økende tendens i samfunnet at flere og flere pådrar seg en helseskadelig avhengighet. Kombinasjonen av at mennesket er et vanedyr, at det instinktivt søker kortvarig stimuli, samt at det ofte ikke har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser, gjør oss...