Avhengighet – behandling og hjelp.

Det er en økende tendens i samfunnet at flere og flere blir avhengige av et eller annet. Kombinasjonen av at mennesket er et vanedyr, at det instinktivt søker kortvarig stimuli, samt at det ofte ikke har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser, gjør oss sårbare...