De fleste som tenker på å oppsøke psykolog og begynne på et behandlingsforløp antar at de er begrenset til tilbudet som finnes i nærområdet. Det er heldigvis ikke lenger tilfelle.

De siste fem årene har man forsket på effektiviteten til psykolog på nett og online psykologbehandling og konkludert med at det er like effektivt som et behandlingsforløp ansikt til ansikt på kontor. Forutsatt at man har en stabil og rask nettforbindelse, og at lyd og bildekvaliteten dermed er god, får man like stort utbytte av et behandlingsforløp via nettet.

Faktisk er det mange som rapporterer at de foretrekker nettpsykolog framfor kontorpsykolog etter at de har fått muligheten til å prøve begge fordi de:

  • slipper stresset før timene ved å reise til timen.
  • sparer tid og kostnader på reisevei frem og tilbake.
  • kan fokusere på hva de ønsker å jobber med i forkant av timen i ro og mak fremfor å sitte i trafikk eller på et venteværelse.
  • kan være mer komfortabel hjemme hos seg eller i en setting de selv har valgt framfor på et kontor.
  • kan etter timen reflektere i ro og mak og «lande» i rolige omgivelser fremfor å stresse med hjemreisen og trafikk.

Send meg en forespørsel via kontaktskjemaet hvis du har noen spørsmål knyttet til behandlingsforløpet eller du ønsker å starte opp med en terapiprosess. Jeg jobber som psykolog på nett og tilbyr online psykologbehandling via videolink.