Det er en økende tendens i samfunnet at flere og flere pådrar seg en helseskadelig avhengighet. Kombinasjonen av at mennesket er et vanedyr, at det instinktivt søker kortvarig stimuli, samt at det ofte ikke har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser, gjør oss sårbare for avhengighet når tilbudet av spennende og tilfredsstillende kortsiktige stimuli som også er usunne og skadelige stimuli på lang sikt øker.

Et eksempel på dette er pornoavhengighet. Dette er en avhengighet som har eksplodert i omfang. Porno gir en kortvarig spenning og tilfredsstillelse, mens det på lang sikt er skadelig for ens relasjoner, selvfølelse og tilknytning. I behandlingen av en slik psykisk avhengighet fokuseres det en del på å erkjenne hva konsekvensen av avhengigheten er og hva man går glipp av som en følge av den.

Ofte tenker man på avhengighet som en fysisk avhengighet, dvs at man er avhengig av et fysisk stimuli som alkohol, piller, medikamenter, rus, narkotika, etc. Men kanskje enda vanligere er den psykiske avhengigheten som avhengighet av porno, sex, gambling, spill, internett, sosial medier, mobiltelefonen, etc.

I behandlingen av avhengighet jobber vi med å komme til bunns i årsakene til avhengigheten, sekundærgevinster som avhengigheten kan bidra med, bevisstgjøring av konsekvenser og hvilke alternativer og muligheter som finnes i stedet, angstregulering og bevisstgjøring av følelser, bevisstgjøring av hvordan avhengigheten kan fungere som en forsvarsmekanisme og hva den forsvarer en mot, etc.

Ta kontakt via kontaktskjema hvis du ønsker å begynne en prosess for å jobbe med å bli kvitt en avhengighet som plager deg. Som psykolog på nett tilbyr jeg behandling og hjelp via online videokonsultasjoner.