Økt søvnkvalitet reduserer angst.

En hel natts søvn stabiliserer følelsene, mens avbrutt søvn som forhindrer dypsøvn kan øke angstnivået i kroppen med så mye som 30 % i følge en nyere studie ved UC Berkeley. Dette er i tråd med flere psykodynamiske teorier om søvn og drømmer og deres betydning for det...

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 17 % av Norges befolkning sliter med tinnitus, noe som utgjør ca 800 000 personer. Mange av disse er såpass plaget at de ender opp sykemeldt og til slutt uføre. Graden av depresjon og angst blant tinnitusberammede er veldig høy. Per dags dato eksisterer det ikke...