Avhengighet – behandling og hjelp.

Det er en økende tendens i samfunnet at flere og flere pådrar seg en helseskadelig avhengighet. Kombinasjonen av at mennesket er et vanedyr, at det instinktivt søker kortvarig stimuli, samt at det ofte ikke har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser, gjør oss...

Hva er følelser?

Følelser er det som gir oss livsenergien vår. De er en fysisk aktivering i kroppen som forsøker å fortelle oss om en subjektiv sannhet. De er en del av vårt dyriske instinkt og vår «sjette sans». I motsetning til tankene våre som kun kommuniserer via språk...

Stress kan forårsake utbrenthet

Ytre stressfaktorer og vår manglende evne til å håndtere dem er den største risikofaktoren for utbrenthet. Evnen til å håndtere stressfaktorer og andres forventninger og krav beror på evnen vår til å kommunisere hva vil vil og til å sette grenser for andre. Mange...