Nibe’s blogg.

Her legger jeg ut innlegg og artikler innenfor psykologi, helse, kosthold, livsstil, og selvutvikling.

Avhengighet – behandling og hjelp.

Det er en økende tendens i samfunnet at flere og flere pådrar seg en helseskadelig avhengighet. Kombinasjonen av at mennesket er et vanedyr, at det instinktivt søker kortvarig stimuli, samt at det ofte ikke har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser, gjør oss...

les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismer forsvarer en person mot sine egne følelser. Dette er tankemønstre og handlingsmønstre som psyken konstruerer for å unngå smertefulle følelser eller indre emosjonell konflikt. Alle mennesker har forsvarsmekanismer, rett og slett fordi at å ta inn...

les mer

Hva er følelser?

Følelser er det som gir oss livsenergien vår. De er en fysisk aktivering i kroppen som forsøker å fortelle oss om en subjektiv sannhet. De er en del av vårt dyriske instinkt og vår "sjette sans". I motsetning til tankene våre som kun kommuniserer via språk og bilder,...

les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdsterapi (CBT)?

Kognitiv psykologi omhandler studiet av indre mentale prosesser som eksempelvis tanker, hukommelse, persepsjon, oppmerksomhet, problemløsning, og læring. Kognitiv psykologi er en av flere grener innenfor psykologifeltet. Denne retningen så sin spede begynnelse på...

les mer

Stress kan forårsake utbrenthet

Ytre stressfaktorer og vår manglende evne til å håndtere dem er den største risikofaktoren for utbrenthet. Evnen til å håndtere stressfaktorer og andres forventninger og krav beror på evnen vår til å kommunisere hva vil vil og til å sette grenser for andre. Mange...

les mer

14 tips for hvordan håndtere stress og bekymringer.

38 % av oss bruker en signifikant del av tiden vår på å bekymre oss hver dag. Disse såkalte kroniske bekymrerne bruker mesteparten av dagen med å gruble på hypotetiske worst-case scenarioer de ikke har noen kontroll over. Folk blir i snitt blir mer og mer bekymret i...

les mer

Økt søvnkvalitet reduserer angst.

En hel natts søvn stabiliserer følelsene, mens avbrutt søvn som forhindrer dypsøvn kan øke angstnivået i kroppen med så mye som 30 % i følge en nyere studie ved UC Berkeley. Dette er i tråd med flere psykodynamiske teorier om søvn og drømmer og deres betydning for det...

les mer

Sammenhengen mellom kosthold, miljøgifter og psykisk helse.

Korrelasjonen mellom konsumert mengde prosessert mat og livsstilssykdommer, autoimmune sykdommer og overvekt kan ikke avfeies uten videre. I kulturer der befolkningen spiser mat som i større grad har vært lokalt produsert uten bruk av antibiotika, kjemikalier,...

les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 17 % av Norges befolkning sliter med tinnitus, noe som utgjør ca 800 000 personer. Mange av disse er såpass plaget at de ender opp sykemeldt og til slutt uføre. Graden av depresjon og angst blant tinnitusberammede er veldig høy. Per dags dato eksisterer det ikke...

les mer

Psykolog på nett – praktisk og effektivt.

De fleste som tenker på å oppsøke psykolog og begynne på et behandlingsforløp antar at de er begrenset til tilbudet som finnes i nærområdet. Det er heldigvis ikke lenger tilfelle. De siste fem årene har man forsket på effektiviteten til psykolog på nett og online...

les mer

Populær selvhjelpsbok av Kristian S. Nibe tilgjengelig som e-bok og paperback