Terapi og behandling av angst

Jeg behandler angst med psykoterapi (les: samtaleterapi). Hvis du ønsker medikamentell behandling må du ta kontakt med fastlegen din eller en psykiater som kan foreskrive psykofarmaka.

Forskning viser at psykoterapi er den mest effektive behandlingsformen for angstlidelser. Dette fordi at psykoterapi til forskjell fra kun medisinering mot angst behandler mer enn bare symptomene. Selvsagt er det mulig å kombinere begge behandlingsmåtene, og mange har god effekt av det.

Jeg tilbyr høsten 2018 og våren 2019 onlineterapi og psykologbehandling via internett slik at du kan få hjelp uavhengig av bosted og helse.

 

Psykoterapi i praksis

Det som kurerer angsten er å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser. Ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten, er det om å gjøre å komme i kontakt med den delen av det ubevisste som tillater at følelser kan bli kjent på uten at kroppen trenger å spenne seg og reagere med angstsymptomer som en respons til følelsesmessig aktivering.

Å oppnå det innebærer en bevisstgjøringsprosess ift hva slags følelser man har (spesielt de psyken har undertrykt), hvordan disse kjennes i kroppen, samt at man utforsker følelser ovenfor nære personer både i nåtid samt ovenfor tilknytningspersoner i fortiden. I tillegg bør man bli bevisst hvordan angsten kanaliseres i kroppen, hvordan man kan regulere angsten så den ikke blir for overveldende, samt at man blir bevisst sine handlingsmønstre og tankemønstre som har utviklet seg opp igjennom årene og som nå fungerer som dysfunksjonelle forsvarsmekanismer.

For mange er dette en prosess som fint lar seg gjøre i løpet av 1-5 terapitimer ettersom de er ydmyke ift til sitt ubevisste sinn, inkludert sine mørke og dyriske sider (les: politisk ukorrekte sider), og hvordan hjernen fungerer. I tillegg er de ikke defensive ift å utforske egne forsvarsmekanismer, og de har evnen til å vende seg i mot disse, samt at de tørr å kjenne på og utforske følelser som de ikke har vært klar over at psyken har undertrykt.

Andre har større motstand til hele denne prosessen. De er ikke åpne for ubevisste følelser og har en motstand mot å utforske sider ved dem selv som de kan ha lært at ikke er dannede eller høflige. Mange har motstand mot å i det hele tatt innrømme at de kan føle sinne ovenfor folk, tiltross for at følelsen sinne er noe som ethvert pattedyr naturlig har som en beskyttelsesmekanisme mot undertrykkelse og urettferdighet.

Noen har også stor motstand mot å se egne forsvarmekanismer og måter de tenker og handler på. De er ikke villige til å erkjenne at de noengang kan utvise selv den minste antatt negative menneskelige egenskap (feks. gjerrighet, fortelle usannheter etc), og det gjør at prosessen med å komme i kontakt med sitt «ekte jeg» og sine sanne følelser tar lengre tid.

For å overvinne angsten trenger man ydmykhet ift at man er villig til å akseptere at det kan finnes sider ved en selv som av og til er upassende. Man trenger en villighet til å kjenne på følelser som er mer dyriske i natur enn det man har blitt oppdratt til å være. I tillegg trenger man være åpen for at alle følelser har en konstruktiv funksjon slik at man ikke dømmer dem som noe negativt. Mange har ikke grått, vært sinte, eller delt følelser med andre på flere år, og de innser ikke i hvilken grad mennesket er et følende vesen og hvor intense følelser faktisk kan bli. Å undertrykke dette har en sammenheng med angstsymptomene de nå sliter med.

Psykoterapi bidrar med å avdekke de underliggende årsakene til både angsten og de evigvarende bekymringene. I tillegg bidrar terapi til at man lærer seg å roe ned, finne større sikkerhet i seg selv, få bedre selvtillit og selvfølelse, hvordan se på situasjoner og hendelser mer konstruktivt, hvordan se på relasjoner og forholde seg til andre mer konstruktivt, samt at man lærer seg mer effektive mestrings- og problemløsningsstrategier.

Psykoterapi gir verktøyene til hvordan vinne over angsten, samt at man lærer seg hvordan man mest effektivt kan bruke disse verktøyene, men mye av utfallet og endringen som terapien kan igangsette avhenger av intensiteten og motivasjonen av hvordan man bruker teknikkene og konseptene i hverdagen.

Lengden av terapien vil avhenge av motivasjonen til endring, motstanden mot å utforske følelser og forsvarsmekanismer, angsttypen (les: panikkangst, sosial angst, fobier, tvangslidelser etc), og hvordan angsten kanaliseres i kroppen (les: via stripete muskulatur, glattmuskulatur, eller kognitiv/perseptuell forstyrrelse). Selv om psykoterapi aldri kan garantere et positivt utfall viser psykoterapiforskning at mange angstlidelser viser god bedring etter 5-15 terapitimer.

Ofte blir forskjellige typer psykoterapi anvendt i behandlingen. Dynamisk psykoterapi ser på de bakenforliggende årsakene til at tanke- og handlingsmønstre oppsto i utgangspunktet, hvilken funksjon disse har hatt, hvordan de har utviklet seg, og hvordan de har tjent som forsvarsmekanismer mot egne følelser. Kognitiv atferdsterapi benyttes for å endre handlingsmønstre og tankesettet bak dysfunksjonelle holdninger og oppfatninger. Eksponeringsterapi blir benyttet for å desensitisere seg til ting man har en fobi mot, i den hensikt å gradvis redusere angsten som objektet trigger. I løpet av terapiforløpet er det vanlig å skifte mellom disse ulike terapiformene for å oppnå best mulig resultat.

Å bli kvitt angsten krever tid, innsats, motivasjon og forpliktelse. Det innebærer å møte angsten framfor å unngå den, og å tørre og utforske underligggende følelser, samt å konfrontere og vende seg mot destruktive forsvarsmekanismer.

En dysfunksjonell forsvarsmekanisme som de fleste med angst har er den evigvarende bekymringen, og bekymring og tvil om terapiens effekt og resultater kan føre til at man slutter midt i terapiprosessen.

Man kan selv bidra til positiv endring ved å bevisst foreta konstruktive valg utenom terapitimene. Alt fra det daglige aktivitetsnivået til kvaliteten av det sosiale livet påvirker angsten. Det samme gjør søvnkvaliteten og kostholdet. Ved å foreta et bevisst valg om å fremme avslapning, vitalitet og et positivt syn på tilværelsen reduseres spenningsnivået i kroppen.

Lær om angst, hva det er, og hvordan den påvirker psyken. For å overvinne angsten er det en forutsetning å forstå fenomenet. Kun kunnskap om angstlidelsen vil kanskje ikke kurere den, selv om en stor prosentandel blir kvitt angsten etter bare 1-2- terapitimer etter at de endelig forstår hva angst faktisk er, men det vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av terapien.

Vær bevisst på dine forhold med andre. Ensomhet og isolasjon bidrar til at angsten øker og at man får mer tid til å ligge hjemme og bekymre seg. Oppretthold bekjentskaper og forhold som gir deg energi fremfor å være med folk som tar energien din.

I tillegg hjelper det å skaffe seg en sunnere livsstil og sørge for å være fysisk aktiv. En halvtime med fysisk aktivitet om dagen minsker anspenthet og stress. Ta deg tid til å evaluere hvilke aspekter i livet som gjør deg stresset, og vær bevisst hvilke ansvarsoppgaver du tar på deg. Dette bidrar til en større grad av kontroll og forutsigbarhet i tilværelsen og er med på å redusere angsten.

Bestill online time via kontaktskjema

9 + 2 =

Endring i praksis høsten 2018.

Fra og med oktober 2018 tilbyr jeg kun online psykologhjelp (netterapi via Skype etc), dvs at jeg ikke lenger er tilgjengelig på kontoret i Solligt. 2 i Oslo.

Jeg nås lettest via kontaktskjema ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Jeg svarer deg som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Skriv kort om problemet du ønsker hjelp til, og foreslå noen tider det passer for deg å ha en førstetime.

Prisen er 1490,- kr per 45 minutters behandlingstime.

Du må være over 18 år.

Relaterte artikler om angst

Symptomer på angst.

Panikkangst.

Angst.

Fobier.

Ettersom angst omfatter en rekke beslektede tilstander og symptomer, kan angstsymptomene i praksis se veldig forskjellig ut fra person til person. Det de fleste ikke vet er at angst kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter Les mer

For en som har panikkanfall kjennes angsten så ubehagelig og overveldende at man tror ens siste time har kommet. Man opplever følelser, angst og tanker som om de er én uhåndterlig ting, og er dermed livredd for det som skjer. Les mer

Mange er ikke klar over hva angst er. De tror angst betyr at de er redde eller at de er i fysisk fare, men vet ikke at i hjernen finnes en mekanisme som angriper følelser med muskelspenninger (les: angst) få millisekunder etter at en følelse har oppstått. Les mer

En fobi er angst som tolkes som frykt for en ytre ting eller hendelse. Menneskesinnet kan i teorien utvikle en fobi mot alle tenkelige ting. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske mekanismene som forårsaker angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).