Symptomer på utbrenthet

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. Selv om symptomene er forskjellige fra person til person, går utbrenthet ofte igjennom den samme syklusen og de samme fasene.

I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner å føle det på kroppen. Man gruer seg til å gå på jobben og man føler seg sliten. Felles for mange er at de føler at de mister mer og mer kontroll over sin egen livssituasjon, samtidig som man føler at man ikke kan få gjort noe med det. Spesielt føler man at man mister kontrollen over sin egen tid og at alt føles hektisk.

Man føler seg trøtt og sliten når man er på jobb, og også når arbeidsdagen er over. Arbeidsgleden er borte, man er fysisk sliten og orker ikke gjøre så mye som før på fritiden.

På jobben har det gjerne utviklet seg samarbeidsproblemer med kollegaer, overordnede, kunder eller klienter. Man blir mindre tålmodig og lettere irritert på folk. Man sliter med å klare å komme seg på jobb, og det tar lengre tid å sette i gang med arbeidet enn tidligere. Apati og tiltaksløshet kan ta overhånd.

Vanlige fysiske symptomer er trøtthet og utmattelse, spenninger i nakken, spenninger i muskler, ryggsmerter, hodepine, vektforandringer, mageproblemer, appetittendringer, kvalme, svimmelhet og søvnproblemer.

Mentalt viser utbrenthet seg via humørsvingninger, depresjon, angst, irritabilitet, amperhet, åndelig tomhet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer, kyniskhet, sosial isolasjon, emosjonelle svingninger, stahet, mistenksomhet og følelse av å være mindre kompetent og effektiv.

I tillegg karakteriseres utbrenthet av tretthet og utmattelse uten at hvile hjelper. Man føler seg deprimert og at selvbildet blir dårligere. Ofte føler man at man er ubrukelig og at alt er trist. Man sliter med muskelspenninger, nakkeproblemer, ryggsmerter og hodepine. Man blir oftere småsyk og forkjølelse varer lengre.

Følelsesmessig utmattelse, distansering og redusert evne til å yte og bidra er sentrale kjennetegn. Bitterhet, sinne og frustrasjon over at den innsatsen man har lagt ned på arbeidsplassen ikke har blitt verdsatt er vanlig. Man bruker mat, alkohol, medikamenter eller lignende for å føle seg bedre eller for å komme gjennom hverdagen.


Les også andre artikler om depresjon ved å klikke på lenkene under:
Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt)


Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: