Årsaker til utbrenthet

Årsakene til utbrenthet er av såkalt intrapsykisk karakter, dvs at de kommer fra psykologiske prosesser inne i oss selv. Utbrenthet skyldes hvordan vi 1) forholder oss til egne følelser, 2), angsten, uroen og stresset i kroppen og hvordan vi regulerer det, samt 3) hva slags holdninger, antagelser, tanker, handlingsmønstre, og forsvarsmekanismer vi har og hvor konstruktive eller dysfunksjonelle de er.

Det kan virke som vi blir utbrent av jobben, forventninger fra andre, deadlines, av slitsomme sjefer, kollegaer, kunder, ektefelle, familie, barn etc, men utbrentheten kommer av hvordan vi håndterer følelsene som oppstår i møte med disse. Ytre faktorer kan være en trigger til følelser i oss, men selve årsaken til at utbrenthet oppstår skyldes hvordan vi håndterer følelsene som disse ytre faktorene setter i gang.

En trenger ikke bare å jobbe i en stor eller mellomstor bedrift for å føle seg utbrent. Det er naturligvis mulig å bli utbrent som hjemmeværende husmor, selvstendig næringsdrivende, pensjonist, student og skoleelev.

Ytre triggere til utbrenthet

 • Konflikter med andre.
 • For mye ansvar.
 • For mange oppgaver.
 • For monotont arbeid.
 • Endringer i arbeidsoppgaver og omorganiseringer.
 • Urimelige krav og forventninger – både fra en selv og andre.
 • Mobbing, trakassering, fornærmelser, og mangel på respekt.
 • Forsøk fra ledelsen/styret/teamet/familien om å prøve å bli kvitt en.
 • Degradering eller forbigåelse.
 • Hemmeligholdelse eller psykologisk spill.
 • Tilbakeholdelse av informasjon, delegering av meningsløse oppgaver, og ekskludering fra beslutningsdeltakelse.
 • Uklarhet og uforutsigbarhet som følge av mangel på ledelse og/eller tilbakemeldinger.
 • Uoverensstemmelse mellom eget og bedriftens/familiens verdigrunnlag.
 • Lite meningsfulle oppgaver.

Indre årsaker til utbrenthet

Opplevelser av triggere som nevnt ovenfor vil utløse følelser i en ovenfor andre. Dette kan være følelser som frustrasjon, irritasjon, sinne, tristhet, sorg, skyldfølelse og avsky, og disse følelsene kan angstmekanismen forsøke dekke over med angst, stress og uro. Over tid vil kroppen slite seg ut ved å gå og bære på frustrasjon, sinne, tristhet, angst og stress, og denne prosessen gjør sitt til at kroppens energi forsvinner mer og mer til man ender opp utbrent.

Vi mennesker trenger å føle at det vi gjør er meningsfullt og blir satt pris på. Mangel på meningsfullhet og takknemmelighet på arbeidsplassen eller fra våre nærmeste resulterer ofte i frustrasjon og stress og kan fort lede til likegyldighet. På arbeidsplasser eller i familiesituasjoner der beslutninger blir tatt over hodet på en, og overordnede/kollegaer/familie behandler en med lite respekt og integritet, kan en lett havne i en posisjon kalt ”lært hjelpesløshet”, ettersom man over tid konkluderer med at uansett hva man gjør og hvilke bidrag man kommer med vil man ikke klare å endre noen ting, bli verdsatt eller gjøre noe meningsfullt.

Det er mulig å komme ut av denne onde sirkelen. Ta kontakt hvis du ønsker å få energi og livsgnisten tilbake.


 

Få energi og livsglede tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere utbrenthet, angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten, få tilbake energien og redusere symptomene sine på. Boka fås på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, samt andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og skaper symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle. I tillegg vil du få teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten og få et bedre liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


 

Bestill time i dag via skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer å ha en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:

 


 

Les også andre artikler om depresjon ved å klikke på lenkene under: