Symptomer på sorg

Sorg påvirker mennesker på forskjellig måte. Rett etter et tap kan det være vanskelig å akseptere hva som faktisk har skjedd, og det er ikke uvanlig å føle at man holder på å bli gal eller ha følelsen av at man befinner seg i en vond drøm. Man kan føle seg nummen og ha vanskelig med å akseptere sannheten.

 

De fem sorgstadiene

Elisabeth Kubler-Ross foretok i 1969 en studie av mennesker som hadde fått en ikke-kurerbar sykdom der hun så på hvilke emosjonelle og atferdsmessige stadier de gikk gjennom da de fikk beskjeden om diagnosen. Hun konkluderte med at sorgprosessen går igjennom fem hovedstadier. Senere har de fem stadiene hun kom opp med blitt generalisert til å anta og gjelde for sorgprosessen generelt sett, uavhengig av hvilket tap man har lidd. De fem stadiene er:

1. Benektelse – ”Dette kan ikke skje med meg”. Man aksepterer ikke den nye virkeligheten som tapet har skapt. Ofte er man i sjokk og nekter å tro det som har skjedd.
2. Sinne – ”Hvorfor skjer dette? Hvem har skylden?”. Man går fra passiviteten i den benektende fasen og over i en mer frustrert og utagerende fase. Ofte leter man etter syndebukker fremfor å håndtere egne følelser.
3. Forhandling – ”Få dette til å forsvinne, så lover jeg at jeg skal…”. Den nye virkeligheten begynner å gå opp for en, og med den kommer tristhet og sorg.
4. Depresjon – ”Jeg er for trist til å gjøre noe som helst”. Dette er det mest intensive sorgstadiet der man veksler mellom tristhet, apati, raseri, angst, depresjon, og selvbebreidelse.
5. Aksept – ”Jeg har forsonet meg med det som har skjedd”. Etter at man har prosessert alle følelsene fra tapet klarer man å akseptere og forsone seg med det som har skjedd. Takknemmelighet, tilgivelse, og kjærlighet ovenfor det tapte kan gi ny styrke og en indre ro.

Annen forskning rundt sorgprosesser viser at ikke alle som sørger går gjennom alle de fem stadiene Kubler-Ross kom fram til. Man trenger ikke å gå gjennom hvert av disse stadiene for å lindre sorgen. Mange mennesker går faktisk gjennom sorgen og mestrer denne ved å kun gå gjennom det fjerde og femte stadiet.

Selv om man går gjennom disse stadiene er det ikke sikkert at ens egen sorgprosess følger rekkefølgen i tur og orden slik modellen beskriver. Kubler-Ross mente ikke at stadiene skulle være en rigid ramme som passet til alle som sørger. Stadiene er sorgresponser til tap som mange mennesker opplever, men det finnes ingen typisk respons ovenfor et tap, likesom det heller ikke finnes et typisk tap. En sorgprosess er like individuell som våre egne liv.

 

Sorg etter dødsfall

Hvis noen du har elsket har dødd, kan man gå rundt og forvente at de vil dukke opp igjen, selv om man vet at den man elsket er borte. Dypsindig tristhet er det vanligste symptomet ved sorg. Man kan kjenne på tomhet, fortvilelse, lengsel, eller en enorm ensomhet. Det er ikke uvanlig å gråte ustoppelig eller å føle seg emosjonelt ustabil. Både symptomer på angst og symptomer på depresjon er vanlige i den tidligste sorgfasen. I noen tilfeller blir sorgen så overveldende at den kan utløse psykotiske episoder.

Ofte har man skyldfølelse eller anger for ting man ikke sa eller gjorde. Man kan også ha skyldfølelse for at man kjenner på visse følelser, f.eks. hvis man føler lettelse for at den andre døde etter en lang og smertefull sykdom. Etter et dødsfall er det også vanlig å ha skyldfølelser for at man ikke gjorde nok for å forhindre dødsfallet, selv om det ikke var noe man kunne gjøre.

Selv om ingen kan lastes for tapet, kan man føle sinne og nag. Hvis man har tapt noen som sto en nær kan sinne vendes mot en selv i form av selvbebreidelse. I tillegg kan en føle sinne mot Gud, legene, familiemedlemmer, venner, og til og med personen som døde for at denne forlot en. Angst, usikkerhet, tristhet, redsel, og problemer med å tenke klart kan vare en stund. Et dødsfall til en som sto en nær kan utløse frykt for egen dødelighet. Bekymringer knyttet til at man nå står alene og alt ansvaret man nå har skaper ofte hjelpesløshet.

Man tenker gjerne om sorg som en ren emosjonell prosess, men sorg involverer ofte fysiske problemer også. Disse inkluderer utmattelse, kvalme, nedsatt immunforsvar, vektendring, kroppslige smerter, samt søvnløshet.

 

Patologisk sorg

Noen ganger gir ikke sorgen slipp og den trigger emosjonelle responser, angst og depresjon i lang tid. Da kan det være at man trenger hjelp for å forstå hva det er som fortsatt holder disse reaksjonene og symptomene ved like slik at man kan jobbe med å gi slipp på dem og komme videre i livet. Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor om du ønsker hjelp til det.

 


 

Bli kvitt depresjonen og få glede og energi tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å overvinne depresjonen og få tilbake energi og motivasjon i hverdagen. De ønsker å vite hva de spesifikt kan gjøre når de merker at depresjonen kommer smygende og hvordan de kan komme ut av denne.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker og måter man på egenhånd kan håndtere depresjonen og få tilbake energien og gleden på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er full av teknikker og øvelser du kan bruke til å få energi tilbake i hverdagen og overvinne stress og angst for å få et bedre og mer avslappet liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.

 


 

Bestill time i dag via skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ha en oppstartstime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:


 

Les også andre artikler om tap og sorg ved å klikke på lenkene under: