Tap og sorg

Sorg er en naturlig reaksjon til et tap. Å miste noen eller noe man har vært glad i er særdeles smertefullt. Et slikt tap trenger ikke bare være knyttet dødsfall til noen vi står nær. En sorg kan også oppstå ved brudd i et kjærlighetsforhold, familieforhold eller venneforhold. I tillegg kan man også sørge over tap av egen eller andres helse eller funksjonsnivå, å miste jobben eller tap av finansiell stabilitet, dødsfall til et kjæledyr, tap av en høyt verdsatt drøm, eller tap av trygghetsfølelse etter en traumatisk opplevelse som voldtekt, ran, abort, ulykke eller naturkatastrofe. Alle tap knyttet til noe vi har verdsatt høyt er noe som kan utløse en sorgreaksjon.

Etter et tap er det veldig vanlig å oppleve en rekke vanskelige og overraskende følelser og reaksjoner. En sorgreaksjon kan trigge alle følelsene våre: tristhet, sinne, skyldfølelse, glede, kjærlighet og avsky. I tillegg kan reaksjonene våre og måten vi håndterer tapet og sorgen på inkludere alt fra sjokk, skyld, depresjon, apati, passivitet, utagering, takknemmelighet, hevn, likegyldighet, og rusmisbruk.

Dess større tapet er dess mer intens føles sorgen. Men selv tilsynelatende trivielle tap kan lede til en stor sorg. Det er den subjektive kjærligheten vi hadde til den eller det som gikk tapt som avgjør hvor intens sorgen blir. For eksempel kan man oppleve sorg etter man flytter hjemmefra, etter at barna flytter hjemmefra, at man selger familiehuset, at man selger sin første bil, eller at man pensjonerer seg fra en karriere man har satt stor pris på og som har betydd mye for en.

Sorg er en personlig og høyst individuell opplevelse. Hvordan man sørger avhenger av flere faktorer, inkludert ens personlighet, mestringsstil, livserfaring, tro, evne til å regulere egne følelser, samt viktigheten av tapet man har opplevd.

Å prøve og ignorere sorgen eller forhindre at den skal komme til overflaten vil bare gjøre vondt verre i det lange løp. For å oppnå lindring er det viktig å møte sin egen sorg og aktivt ta lærdom av den. Å føle seg trist, sint, skyldig, redd eller ensom er en normal reaksjon etter et tap. Å gråte betyr ikke at man er svak, men mange tenker feilaktig at de må beskytte familie og venner ved å opptre tøff og stolt på utsiden. Å vise sine sanne følelser kan hjelpe både ens familie, venner og en selv.

Å gråte er en normal reaksjon når vi føler oss trist, men det er ikke den eneste reaksjonen. De som ikke gråter så mye kan føle sorgen like sterkt som de som gråter. Folk har forskjellig måte å vise sorgen på som andre kanskje ikke skjønner, men som allikevel gir mening for den enkelte.

Noen ganger kan det virke som om noen følelser aldri vil gi slipp. Men selv om noen av følelsene kan være både skremmende og overveldende, er de en normal reaksjon når man har opplevd et tap. Å akseptere at de er en del av sorgprosessen og dermed tillate seg å føle det en føler er en nødvendig del av prosessen.

Det finnes ingen riktig måte å sørge på, men det finnes sunne måter man kan mestre smerten i sorgen på. Sorgfølelser som blir uttrykt, satt ord på og erfart kan skape en mulighet for å snu det som nå virker håpløst til en styrke og noe som kan berike ens liv.

 

Patologisk sorg

Sorgprosessen tar tid. Lindring skjer gradvis og kan verken skyndes frem eller tvinges frem på noen måte. Det eksisterer med andre ord ingen normal tidskurve for sorgprosessen. Noen mennesker begynner å føle seg bedre etter noen uker eller måneder, mens for andre kan sorgprosessen vare lengre. Det som er viktig er å være tålmodig med seg selv og tillate at prosessen forløper i sitt naturlige forløp og tempo.

Mange opplever at sorgen aldri tar slutt og at den varer over flere år. Da kan det være snakk om en patologisk sorg som skyldes ubevisste mekanismer og følelser som kroppen ikke klarer å gi slipp på. Det kan være verdt å forsøke å komme i kontakt med disse prosessene slik at man ikke går over flere år og lider. Ta kontakt via kontaktskjema nedenfor for å avtale en time om du ønsker hjelp.


 

Bli kvitt depresjonen og få glede og energi tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å overvinne depresjonen og få tilbake energi og motivasjon i hverdagen. De ønsker å vite hva de spesifikt kan gjøre når de merker at depresjonen kommer smygende og hvordan de kan komme ut av denne.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker og måter man på egenhånd kan håndtere depresjonen og få tilbake energien og gleden på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er full av teknikker og øvelser du kan bruke til å få energi tilbake i hverdagen og overvinne stress og angst for å få et bedre og mer avslappet liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


 

Bestill time i dag via kontaktskjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ha en oppstartstime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:

 


 

Les også andre artikler om tap og sorg ved å klikke på lenkene under: