Hva er sosial angst?

Den tredje mest vanlige psykiske lidelsen i USA er sosial angst lidelse, også kalt sosial fobi. Dette er en markert og vedvarende frykt for sosiale situasjoner eller prestasjonssituasjoner der forlegenhet eller flauhet kan inntreffe.

Lidelsen omfatter en intens frykt for visse sosiale situasjoner. Dette er som oftest situasjoner som er ukjente og der ufallet er uvisst og der vi samtidig vet at vi kommer til å bli observert og evaluert av andre.

Disse situasjonene kan oppfattes som så skremmende at man blir så fylt av angst av bare å tenke på dem. Man prøver å unngå de angstrelaterte situasjonene til enhver pris. Eksponering for slike situasjoner forårsaker nesten uten unntak angst, noe som igjen kan resultere i situasjonelt betingede eller predisponerte panikkanfall.

Situasjoner blir enten unngått eller utholdt med betydelig stress. Frykten for at man vil gjøre noe som kan føre til forlegenhet eller ydmykelse, slik som å glemme hva man skulle si, uttale et ord feil, eller å skjelve, svette eller stamme foran andre, kan bli meget sterk, ubehagelig og hemmende for individet det gjelder.

Når frykten gjelder de fleste sosiale situasjoner snakker man om en generell sosial angst. Denne er assosiert med en mer dypereliggende angst, depresjon, sosial inhibering, frykt for negativ evaluering, unngåelse, fryktfullhet, og ekstrem selvbevissthet.

Generell sosial angst er også assosiert med inntreffelse i tidligere alder enn sosial angst av en spesifikk subtype (f.eks frykt for å tale i forsamlinger), samt et høyere nivå av nevrotisisme, sjenerthet i barndommen og introversjon.

For andre mennesker med sosial fobi, er angsten knyttet til en spesifikk sosial situasjon, slik som å spise på restaurant, snakke med fremmede mennesker eller gå på fest eller sosiale tilstelninger. Den mest vanlige sosiale fobien er frykten for å snakke i forsamlinger eller å prestere noe foran en gruppe mennesker.

Underliggende for enhver sosial angst lidelse er frykten av å bli evaluert, bedømt, latterliggjort eller ydmyket i offentlighet. Det er vanlig å være redd for at andre vil tenke stygt om en, tro en er dum eller uintelligent eller rett og slett at andre tror man selv ikke er god nok. Ens egne tanker om at man selv ikke vil klare å leve opp til forventningene og at man selv ikke vil bli betraktet som kompetent nører opp under denne frykten.

Andre utløsende hendelser for sosial angst kan være å; møte nye mennesker, være sentrum for oppmerksomhet, bli observert mens man gjør noe, snakke i forsamlinger, prestere foran andre, bli ertet eller kritisert, snakke med viktige mennesker eller autoritetsfigurer, bli ropt opp i klassen, gå på stevnemøte, ta telefonsamtaler, bruke offentlige toaletter, ta eksamen, spise eller drikke i offentlighet, si noe under et møte, samt å dra på fest eller sosiale sammenkomster etc.

Likevel, selv om man på et nivå kanskje tenker at frykten av å bli bedømt og vurdert til en viss grad kan være overdreven og irrasjonell, gjør det ingenting for å dempe de engstelige følelsene.

Selv om det kan føles som at du er den eneste som har dette problemet er sosial angst en veldig vanlig lidelse. Mange mennesker sliter med akkurat denne frykten.Les også andre artikler om sosial angst og sosial fobi ved å klikke på en av lenkene under:
Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt)


Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: