Hva er sosial angst?

Den tredje mest vanlige psykiske lidelsen er sosial angstlidelse, også kalt sosial fobi. Dette er en antatt frykt for sosiale situasjoner der angst, forlegenhet eller flauhet kan inntreffe. Felles for folk med sosial angst er at de tillegger angsten ytre forhold som situasjoner eller folk, snarere enn å forstå at angsten skyldes ubevisste følelser i dem selv.

Folk med sosial angst tror at angsten betyr at de er redde eller frykter noe(n), og de skjønner ikke at angsten kommer fra dem selv og er et signal om at ubevisste følelser manifesteres seg i kroppen som angst, ettersom de ikke er klar over egne følelser i sosiale situasjoner.

Sosial angst karakteriseres av en intens frykt/bekymring for visse sosiale situasjoner. Dette er som oftest ukjente situasjoner der utfallet er uvisst og der man samtidig vet at man kommer til å bli observert og evaluert av andre.

Disse situasjonene oppfattes som så skremmende at man blir angstfull av bare å tenke på dem. Man prøver så å unngå de angstutløsende situasjonene for enhver pris. Eksponering for situasjonene forårsaker nesten uten unntak angst, noe som igjen kan resultere i panikkanfall.

Situasjoner blir enten unngått eller utholdt med betydelig angst, uten at vedkommende blir bevisst på egne følelser i situasjonen. Videre distraherer så personen seg med bekymringer for om man vil gjøre noe som kan føre til forlegenhet eller ydmykelse, slik som å glemme hva man skulle si, si noe feil, vise andre at man har angst, skjelve, svette, rødme eller stamme foran andre. Denne bekymringen kan bli så sterk og ubehagelig at personen går passiv og blir handlingslammet.

Når angsten gjelder de fleste sosiale situasjoner snakker man om en generell sosial angst. Denne er assosiert med et mer komplekst symptombilde som ofte inkluderer depresjon, sosial tilbaketrekning, kritisk selvbilde, bekymring for negativ evaluering av andre, unngåelse, isolering, og høy grad av selvbevissthet. Folk med sosial angst er ofte ekstremt selvbevisste og tenker på seg selv og hvordan de fremstår kontinuerlig.

Generell sosial angst er også assosiert med inntreffelse i tidligere alder enn sosial angst for en spesifikk situasjon (f.eks. frykt for å tale i forsamlinger), samt et høyere nivå av nevrotisisme, sjenerthet i barndommen, og introversjon.

For andre er angsten knyttet til en spesifikk sosial situasjon, som f.eks. å spise på restaurant, snakke med fremmede, eller å gå på fest eller sosiale tilstelninger. Den mest vanlige formen for sosial angst er frykten for å snakke i forsamlinger.

Andre vanlige utløsende triggere ved sosial angst kan være å; møte nye mennesker, være sentrum for oppmerksomhet, bli observert mens man gjør noe, prestere foran andre, bli kritisert, snakke med/til autoritetsfigurer, bli ropt opp i klassen, presentasjonsrunder, gå på stevnemøte, flørte, ta telefonsamtaler, bruke offentlige toaletter, ta eksamen, spise eller drikke i offentlighet, si noe under et møte, samt være på fest eller sosiale sammenkomster.

Felles for enhver sosial angst er bekymringen for å bli evaluert, bedømt, latterliggjort, eller ydmyket i offentlighet. Karakteristisk er frykten for at andre vil tenke negativt om en, tro en er dum eller uintelligent, eller at andre tror en ikke er god nok. Ens egne tanker om at man selv ikke vil klare å leve opp til andres forventninger og at man selv ikke vil bli betraktet som kompetent nører opp under denne frykten. Folk med sosial angst karakteriseres derfor ved at de gir andres meninger og forventninger større betydning enn sin egen vilje og vurderingsevne. Dette bidrar i stor grad til å opprettholde angsten.

Selv om man på et nivå tenker at frykten av å bli bedømt og vurdert til en viss grad kan være overdreven og irrasjonell, gjør det ingenting for å dempe angsten, og dette gjelder hvert fall så lenge man fortsetter å gi andres meninger større betydning enn sine egne standarder og prinsipper.

Selv om det kan føles som at man er den eneste som har sosial angst, er det en veldig vanlig lidelse. Mange mennesker sliter med det, men med et ønske og en motivasjon om å forstå sine egne følelser, handlingsmønstre og antagelser er det mulig å overvinne angsten.

 


 

Lær å håndtere angsten i dag.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten og redusere symptomene sine på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, samt andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og skaper symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle. I tillegg vil du få teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten og få et bedre liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.

 

Les også andre artikler om sosial angst og sosial fobi ved å klikke på en av lenkene under:

 


 

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt)

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: