Behandling av sosial angst

Det er fullt mulig å overvinne den sosiale angsten hvis man ønsker hjelp og forplikter seg til prosessen selv om det virker vanskelig.

Terapiformen jeg praktiserer alternerer mellom bruk av psykodynamiske, kognitive, metakognitive og atferds-/eksponeringsteknikker. Hovedfokuset er på en psykodynamisk forståelse sosial dynamikk og relasjoner, samt fokus på å forstå de intrapsykiske mekanismene som utløser og opprettholder angsten.

Det legges fokus på å forstå forskjellen mellom følelser i kroppen, angsten og hvordan regulere denne, samt forsvarmekanismer, handlingsmønstre og underliggende antagelser som gjør at angsten holdes ved like. Samtalene bærer preg av en aktiv dialog der du vil få kontinuerlig tilbakemelding og vi går spesifikt inn i nåværende situasjoner og analyserer de for at du skal forstå hvordan angsten trigges i situasjoner basert på hvordan du forholder deg til andre og deg selv. Vi vil diskutere konsepter innenfor sosial dynamikk slik at du ser hva slags følelser som trigges i ulike situasjoner og hvordan du kan forholde deg til de mer konstruktivt. Vi vil også trekke paralleller til tidligere opplevelser og relasjoner der det er hensiktsmessig for å se hvordan mønstre og forsvarsmekanismer har utviklet seg over tid som en respons til dine tidligste relasjoner. Det innebærer ikke at det blir et stort fokus på å grave i fortiden for gravingens skyld, men det gjøres for å bidra til å skape større forståelse for hvorfor ting har blitt som de har blitt. Hovedfokuset er allikevel mest på relasjoner i nåtiden.

I løpet av en terapiprosess vil vi gå gjennom:

 • Hvordan regulere angsten og finne ro i kroppen i sosiale situasjoner.
 • Hvorfor angsten oppstår i utgangspunktet og hvordan den er linket til ubevisste følelser i kroppen.
 • Hvilken funksjon forsvarsmekanismer og handlingsmønstre har og hvordan man kan endre de til mer konstruktive mønstre.
 • Hvordan man kan utfordre negative og uhensiktsmessige tanker og antagelser som utløser og holder ved like angsten, og hvordan erstatte dem med konstruktive tanker, holdninger og handlinger.
 • Nye måter å kommunisere egne følelser og måter å forholde seg til andre på
 • Hvordan man kan møte sosiale situasjoner som trigger angst snarere enn å unngå slike situasjoner.
 • Nye måter å se på sosiale situasjoner og dynamikken mellom mennesker på.
 • Årsakene til at angsten rundt mennesker har oppstått.
 • Nye måter man kan tenke om tankene og bekymringene sine på og lære seg å sortere tankene sine mer effektivt.

Vi avtaler ikke noe langt forløp på forhånd, men tar en time av gangen. Fra gang til gang er det du selv som setter agendaen. Vi tar opp problemer du har som du ønsker hjelp til, og hvilke problemer dette er bestemer du selv fra gang til gang.

Lengden på denne prosessen vil variere fra person til person. I psykoterapi er det aldri noen garanti for positiv endring, men de aller fleste opplever god fremgang i løpet av relativt kort tid (3-10 timer som regel). Resultatet av denne prosessen avhenger først og fremst av din egen motivasjon og i hvilken grad du kommer til timene med stor motstand mot å utforske følelser og tanker, samt i hvilken grad du er villig til å bruke konseptene fra timene i hverdagen.

 


 

Lær å håndtere angsten i dag.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten og redusere symptomene sine på. Boka fås på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, samt andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og skaper symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle. I tillegg vil du få teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten og få et bedre liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.

 


 

Bestill time i dag via kontaktskjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ha en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:

 


 

Les også andre artikler om sosial angst og sosial fobi ved å klikke på en av lenkene under: