Psykolog Kristian Skåksrud Nibe

Når du går i terapi hos meg skal være trygg på at jeg:

  • Vil opprettholde et høyt fokus i timene.
  • Vil være engasjert, autentisk og tilstedeværende.
  • Utvikler tillitt ved å utvise kunnskap og kompetanse.
  • Vil være en aktiv ressurs og gi feedback og tilbakemeldinger.
  • Bygger et samarbeid der vi begge to gir 100 % innsats til oppgaven.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har psykodynamisk terapi for voksne som fordypningsfelt.

Jeg har drevet privatpraksis de siste 8 årene og har erfaring med å hjelpe over tusen mennesker overvinne symptomene sine og få et bedre liv.

Jeg er spesialisert innenfor den effektive ISTDP-metoden (Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi).

Fra tidligere har jeg fem års erfaring fra Rusmiddeletaten i Oslo, samt et års erfaring fra akuttpsykiatrien på Ahus.

Jeg er 40 år gammel og kommer fra Oslo.

.