Psykolog Kristian Skåksrud Nibe

Når du går i terapi hos meg skal være trygg på at jeg:

  • Vil opprettholde et høyt fokus i timene.
  • Vil være engasjert, autentisk og tilstedeværende.
  • Utvikler tillitt ved å utvise kunnskap og kompetanse.
  • Vil være en aktiv ressurs og gi feedback og tilbakemeldinger.
  • Bygger et samarbeid der vi begge to gir 100 % innsats til oppgaven.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har psykodynamisk terapi for voksne som fordypningsfelt.

Jeg har drevet privatpraksis de siste 7 årene og har erfaring med å hjelpe over tusen mennesker overvinne symptomene sine og få et bedre liv.

Jeg er spesialisert innenfor den effektive ISTDP-metoden (Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi).

Fra tidligere har jeg fem års erfaring fra Rusmiddeletaten i Oslo, samt et års erfaring fra akuttpsykiatrien på Ahus.

Jeg er 39 år gammel og kommer fra Oslo.

.


Psykolog Katrine Relander

Psykolog Katrine Relander har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern og fra privatpraktiserende psykologpraksis.

2015_10714_KR11

Spesialområdene hennes er angst og sosial angst problematikk, depresjoner, traumer og spiseforstyrrelser.

Hun har bred erfaring med arbeidsrelaterte problemstillinger som utbrenthet og stressrelaterte plager.

I tillegg har hun erfaring med problemer knyttet til lavt selvbilde og selvtillit, overdrevne bekymringer og uro, samt med par- og relasjonsproblematikk.

I tillegg til individualterapi tilbyr hun også parterapi, samt terapisamtaler på Skype for de som ikke har anledning eller mulighet til terapitimer i Oslo

Om sin egen holdning sier Katrine at: «Jeg har en proaktiv holdning i mitt terapeutiske arbeid, noe som innebærer at du under hele prosessen vil få kontinuerlig tilbakemelding som vil bidra til at du kommer nærmere de målene du ønsker for å oppnå positive endringer».