Hvordan styrke parforholdet

Selv om ethvert forhold mellom to mennesker er unikt og har sin egen dynamikk finnes det faktorer som karakteriserer gode forhold. Å lære seg hovedprinsippene for hvordan gode forhold utvikler seg hjelper forholdet med å holde seg meningsfullt og givende.

Noen parforhold utvikler seg til en fredlig sameksistens uten at partene virkelig involverer seg med hverandre. Selv om det på overflaten kan se stabilt ut, bidrar mangelen på involvering, lidenskap og kommunikasjon til at avstanden mellom partene øker. Når man da trenger å snakke om noe som er viktig for forholdet, føler man på at forståelsen og båndet mellom hverandre ikke lenger er der.

Noen par snakker rolig ut om tingene mens andre par uttrykker uenighet på en mer opphetet måte. Det går ikke å si at en måte er bedre eller dårligere enn den andre, men i et forhold er det viktig å ikke være redd for konflikt. Et sunt parforhold bør være et sted der man kan uttrykke egne følelser og ønsker uten at man skal være redd for eller få angst av den andres følelser eller reaksjoner. Ærlig og direkte kommunikasjon er en nøkkelingrediens i ethvert forhold. Når begge parter føler seg komfortable med å uttrykke sine følelser, behov, bekymringer og ønsker styrker det tilliten og nærheten i forholdet.

Det finnes ikke én person som kan oppfylle alle våre behov, og hvis man forventer for mye av en person kan det føre til et press på forholdet som ikke bidrar i positiv retning. Å ha venner, et sosialt nettverk og interesser utenom forholdet er med på å styrke parforholdet.

Fysisk intimitet er noe av det viktigste i et kjærlighetsforhold. Studier av nyfødte illustrerer viktigheten av å bli tatt på på en kjærlig måte for en normal utvikling av hjernen. Viktigheten av fysisk kontakt for den psykiske utviklingen slutter dog ikke i tidlig barndom. Et liv uten fysisk kontakt med andre er et ensomt liv som kan gi grobunn for ulike psykiske lidelser.

Studier har vist at kjærlig berøring øker kroppens oxytosinnivå. Oxytosin er et hormon som positivt påvirker tilknytningen til andre mennesker. Sex trenger dog ikke være den eneste formen for fysisk intimitet i et forhold. Jevnlig og kjærlig fysisk kontakt som å kose, holde hender, klemme og kysse er like viktig. Viktig er det også å være sensitiv ovenfor hva partneren din liker. Fysisk berøring og tilnærmelser som den andre partneren ikke liker, kan føre til at denne blir anspent og trekker seg unna.

I begynnelsen av et forhold virker alt nytt og spennende, og man kan bruke timesvis på å prate sammen og kose seg. Ettersom tiden går kjenner mange på at jobb, rutiner og hverdagens stressende tilværelse tar all gleden og gnisten ut av forholdet. Unger, lange arbeidsdager, pendling, og stress gjør det vanskelig å prioritere tid til hverandre. Men uten kvalitetstid begynner kommunikasjonen og forståelsen å forsvinne.

Par er mer lekne i de tidlige fasene av forholdet. Denne lekne holdningen kan noen ganger bli glemt etter hvert som livet går sin gang eller når gamle motsetninger kommer i veien. Å beholde ens humoristiske sans kan faktisk hjelpe en til å komme gjennom tøffe tider og redusere stress.

Selv om det høres ut som en klisjé, så er noe av det viktigste i et forhold god kommunikasjon. Når to mennesker slutter å kommunisere på en god måte, så slutter de også å relatere med hverandre. I perioder med mye stress og endringer kan dette resultere i at man ikke lenger samarbeider og jobber mot de samme målene. Så lenge man kommuniserer på en god måte har man en større forutsetning til å jobbe seg gjennom ulike problemer man har.

Hver og en av oss er forskjellig med tanke på hvordan vi best mottar informasjon. Noen mennesker reagerer best på visuelle stimuli, mens andre reagerer først og fremst på berørelse eller ord. Ta deg tid til å lære hvordan partneren din best mottar informasjon, og bli bevisst på hvordan du selv kommuniserer.

En stor del av kommunikasjonen vår skjer gjennom ikke-verbal kommunikasjon. Ikke-verbale signaler som øyekontakt, kroppsholdning, og tonefall kommuniserer mye mer enn selve ordene vi bruker. Noen studier hevder at så mye som 93 % av kommunikasjonen mellom to mennesker er ikke-verbal.

For at et forhold skal fungere godt må hver av partene være mottagelige for å sende og motta ikke-verbale signaler. Å lære seg å forstå kroppsspråket hos partneren gjør at man bedre forstår hva denne forsøker å si. Ved å selv tenke på hvilke signaler man sender, blir man tydeligere på å sende signaler som sier noe om hva man føler og vil.

Hvis man har kjent hverandre over lang tid, kan man anta at partneren har en relativt god innsikt i hva en tenker, føler og vil. Men allikevel er ikke partneren din en tankeleser. Selv om denne kan ha noen anelser om hva det er som foregår inne i deg, er det langt bedre å uttrykke seg direkte for å unngå forvirring og misforståelser. Folk forandrer seg hele tiden, og det er ikke sikkert at det du ville ha for fem år siden er det samme som du vil ha nå. En vane med å uttrykke hva man føler hjelper en med å ri av vanskelige tider. Å unnlate å uttrykke seg kan føre til økt motstand og misforståelser.

Et sunt forhold bygger på en gi-og-ta mentalitet. Hvis man forventer å få det som man vil i forholdet 100 % av tiden setter man seg altfor høye og urealistiske forventninger. Gode forhold bygger på kompromisser, men det kreves innsats og vilje fra begge sider for å sørge for at det oppstår en fornuftig balanse.

Å vite hva som er viktig for partneren din er første skritt på veien til å lage en ramme der kompromisser kan oppstå. På den andre siden er det også viktig at partneren din gjenkjenner og vet hva som er viktig for deg, og det forutsetter at du uttrykker dette tydelig.

Hvis du er opptatt av «å vinne» diskusjonen eller mene at ting må være på en spesiell måte vil det bli vanskelig å nå kompromisser. Noen ganger kan slike holdninger komme fra tidligere relasjoner der ens behov ikke ble møtt, eller det kan komme av år med opparbeidet ergrelse i forholdet som gjør at begeret til slutt renner over, eller det kommer av en misoppfatning om hva kjærlighet er. Det er mer sannsynlig at du vil få dine behov dekket hvis du respekterer partnerens behov og jobber mot en felles løsning når det er mulig.

Konflikter er (nesten) uunngåelig i et forhold, men for å skape et godt forhold trenger begge parter å føle at de har blitt hørt. Målet er ikke å vinne en krangel eller diskusjon, men å løse en uenighet med respekt og kjærlighet.

Et forhold vil innebære både oppturer og nedturer. Man vil ikke alltid være på bølgelengde med hverandre. Noen ganger vil en av partene slite med ting som skaper stress og angst. Problemer med andre familiemedlemmer, helseplager, problemer på jobben, og økonomiske vanskeligheter setter ofte forhold på prøver. Mennesker reagerer forskjellig under stress og misforståelser kan fort bli til frustrasjon og sinne.

Endring er en uunngåelig prosess i livet og vil skje uansett om vi aksepterer det eller velger å kjempe i mot. Fleksibilitet og ydmykhet er essensielle egenskaper for å tilpasse seg endringer i forholdet og er en forutsetning for at man klarer å utvikle seg sammen.

Noen ganger virker problemene i et forhold større enn det man føler at man som par kan håndtere alene. Parterapi er for de som ønsker å jobbe med problemene sine og ønsker at forholdet skal komme inn på en ny og mer positiv kurs. Dette krever både tid, forpliktelse, energi og fokus fra begge parter for at skal bære frukter. Begge trenger å være villig til åpen og ærlig kommunikasjon og meddele hva en trenger, vil og føler i forholdet. I tillegg må man være forberedt på å foreta endringer i forhold til hvordan man forholder seg til hverandre i dag.

 


 

Bestill time i dag via kontaktskjemaet. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor dere tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer å ha en oppstartstime. Husk at parterapi er 90 minutter. Jeg vil ta kontakt innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:


 

Tilbake til parterapi hovedside – klikk her