Parterapi i Oslo.

- Lær å kommunisere bedre

Mange par ønsker å kommunisere bedre med hverandre. I tillegg er det vanlig at par tar kontakt fordi de har havnet i en situasjon de ikke selv klarer å komme ut av.

Vanlige temaer er seksualitet, sjalusi, utroskap, forpliktelse, hengivenhet, barneoppdragelse, økonomi og jobb, samt forskjellige verdisyn og ønsker og mål med tilværelsen og forholdet. Mange syntes at gnisten og lidenskapen har gått ut av forholdet og er usikre på hvordan man kan få denne tent igjen. Parterapi kan også være en arena for å jobbe med de positive tingene som lek og moro, glede, fellesskap og veien videre.

I parterapien vil egen opplevelse av forholdet og hvordan dere selv bidrar bevisst og ubevisst til i dynamikken mellom dere bli belyst. Dette kan være vanskelig og utfordrende for mange. Ens egne unngåelsesmekanismer og forsvarsstrategier vil bli påpekt, og man vil bli oppmuntret til oppriktighet og nærhet og til å uttrykke det man faktisk føler og vil selv.

 

Forventninger til parterapi

Noen par har et urealistisk forhold til hva parterapi er og hva de forventer av det. Ofte har de en konflikt og ønsker en dommer som kan fortelle dem hvem som har rett og hvem som tar feil. Men det er ikke parterapeutens rolle å være den som skal bestemme i forholde deres. Fokus i parterapien er å lære seg å kommunisere bedre utifra integritet og ærlighet, bli bevisst på situasjoner som skaper angst, følelser og forsvarsmekanismer og lære seg å regulere de på en mer konstruktiv måte, samt lære mer funksjonelle måter å samhandle på og uttrykke seg selv på.

Et forhold er på mange måter en investering. Dess mer du bidrar, dess mer får du tilbake. Slik er det også med parterapi. Et forhold som over lang tid har utviklet seg i en negativ retning trenger som oftest mer enn én terapitime for å snu den dårlige trenden. Parterapi er som all annen terapi en prosess som går over tid og ikke en quick-fix.

 

Fokus i parterapi

Parterapi fokuserer ikke bare på problemene som eksisterer i relasjonen. I parterapi får man også hjelp til å:

  • lære å kommunisere bedre
  • forstå, diskutere og løse konflikter i forholdet
  • bli bevisst hvilke faresignaler som truer forholdet
  • bevisstgjøre og eventuelt justere forventningene man har til parforholdet
  • ivareta og stimulere gjensidighet og nærhet gjennom verdier som glede, moro, intimitet, seksualitet og vennskap.
  • utdype bevisstheten om og evnen til oppgjør og tilgivelse
  • gi mulighet til å ta vare på og styrke hengivenhet og forpliktelse

Man vil få mulighet til å snakke sammen på en måte som man ikke får når man er hjemme, og få hjelp til å lytte til hverandre og forstå den andres synspunkter og meninger. Å lære seg å kommunisere mer konstruktivt innebærer å lære seg og formidle ens egne ønsker og behov på en tydelig og respektfull måte, samt å lære seg og lytte bedre til den andre.

I tillegg til bedre kommunikasjon, relasjonelle konflikter, og dynamikken i forholdet, fokuserer parterapi også på individuelle problemer som hver av partene kan ha. Dette kan inkludere depresjon, angst, aggresjon og sinne, rus og avhengighet, utbrenthet, samt egne forsvarsmekanismer mm.

Parterapi kan vare i relativt kort tid og ofte trenger man kun noen få timer for å jobbe seg gjennom en krise. I noen tilfeller der forholdet har gått på rot over lengre tid og der motsetningene er mange, kan det hende at man trenger et lengre terapiforløp for å komme til bunns i alt som er usagt og uløst.

 


 

Bestill time i dag via kontaktskjema. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor dere tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for dere å ha en oppstartstime. Husk at parterapitimer er 90 minutter. Jeg vil ta kontakt i løpet av kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: