Om psykoterapi – myter, forventninger, lengde og resultater

Myter om psykoterapi

Mange som ønsker hjelp av en psykolog vet ikke helt hva de skal forvente seg om terapiprosessen. For mange er det første gang de går til psykolog, eller de har gått til psykolog tidligere med blandede resultater og opplevelser. Felles for alle er derimot at man er veldig frustrert over sin egen livssituasjon og sitt indre følelsesliv og vet ikke helt hvordan man skal takle det på egenhånd.

Begreper som «terapi» og «pasient» kan virke skremmende og føre til at mange vegrer seg for å begynne en terapiprosess. «Jeg er da ikke så syk at jeg trenger psykolog.» tenker mange og får dermed heller ikke opplevd fordelen det er å bli bevisst ulike sider av seg selv og sitt liv. Sannheten er at de aller fleste som går i terapi er «vanlige mennesker» som jobber eller studerer og har et nettverk av venner og familie.

Psykoterapi handler ikke om å «grave i fortiden», men om å være en aktiv deltaker for å bli bevisst følelser, angst, forsvarsmekanismer og lite konstruktive handlingsmønstre. Hovedfokuset er spesifikke situasjoner i eget liv og følelsesmessige opplevelser slik de fremstår akkurat nå, både i relasjoner til andre og i relasjonen mellom pasient og terapeut. Vi forsøker også å knytte en sammenheng mellom nåværende problemer og symptomer og hvordan de henger sammen med tidligere relasjoner og innlærte handlingsmønstre.

Man vil ikke som pasient sitte passiv og bli analysert eller diagnostisert. Snarere vil man bli oppfordret til å være en aktiv deltaker og terapitimene kan karakteriseres som en aktiv dialog framfor at man som pasient fører en monolog ovenfor terapeuten uten at man får noen tilbakemelding. Terapimetoden som psykolog Kristian Skåksrud Nibe hovedsaklig jobber etter kalles Intesive Short-Term Dynamic Therapy (ISTDP), og den er særdeles effektiv i å behandle en rekke ulike angstlidelser og depresjoner.

 

Hyppighet & lengde av terapien

Som i enhver annen aktivitet vil en ønsket utvikling avhenge av ens egen motivasjon og innsats. Hvis man er innstilt på å jobbe med seg selv og komme til bunns i sine problemer og leve på sitt ytterste kapasitetsnivå krever det også en viss innstilling i forhold til terapien. Hvis man ønsker å komme i form vil man selvsagt oppnå raskere og bedre resultater jo oftere og mer intensivt man trener, og slik er det også med psykoterapi.

Man vil bli oppmuntert til å ta sin egen utvikling seriøst og man vil bli informert om hva som er realistiske forventninger med tanke på fremgang, endring og vekst. Det er naturlig å ønske seg en bedre hverdag, men endring skjer ikke over natten. Man må forberede seg på at psykoterapi er en prosess som går over tid. Selv om noen kun ønsker å bearbeide et spesifikt problem over noen få timer vil ofte en terapiprosess som typisk forløpe mellom 10-25 timer.

Man vil bli oppmuntret til å prioritere terapien og det anbefales at man i begynnelsen har en fast tid en gang i uken. Ofte lar det seg ikke gjennomføre i praksis med en time i uken, men en time annenhver uke blir ansett som et minstekriterium i begynnelsen av prosessen for å holde momentum i terapien.

Noen ganger ønsker noen å fortsette med timer også etter at de opprinnelige symptomene er borte og de opprinnelige målene er nådd, og mange ser på det å gå i terapi en gang hver tredje uke eller en gang i måneden over lengre tid som en investering i sin egen mentale helse, livsglede og vekst.

 

Resultater & utvikling

Forskning viser at psykoterapi virker som behandlingsmetode for ulike psykiske lidelser for flertallet av de som fullfører en behandling. Ettersom mange forskjellige faktorer avgjør utfallet av psykoterapi kan man ikke garantere at terapi vil fungere for hvert enkelt individ. Noen får mer ut av terapien enn andre, og dette skyldes både faktorer ved selve behandlingsmetoden, terapeuten og pasienten selv.

Selv om de fleste som begynner i terapi er veldig motiverte til endring er det stor variajon hos pasienter med tanke på hvilken innsats man gir terapien og i hvilken grad man er villig til å jobbe med egne intrapsykiske problemer. En av de største utfordringene er å ha tillit til terapiprosessen selv i perioder der man føler at man ikke gjør fremgang. For å kontre dette blir det forventet at pasienten selv kommer til timene forberedt på hvilke utfordringeer og problemer denne ønsker å jobbe med fra time til time.

Psykoterapi er ingen quick-fix eller fokus på enkle teknikker. På mange måter kan psykoterapi sammenlignes med en utviklingsprosess der man gradvis blir mer bevisst psykologiske prosesser slik at man modnes over tid.  Dette innebærer å bli bevisst følelser som angsten dekker over og hvilke forsvarmekanismer og handlingsmønstre man benytter seg av for å unngå å komme i kontakt med egne følelser. Denne prosessen fører til at angsten gradvis gir slipp og at man føler at man vokser som menneske og får indre trygghet og mening tilbake.

 


Nå ute: Effektiv og praktisk selvhjelpsbok.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten og redusere symptomene sine. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt på e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er proppfull av teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten for å få et bedre og mer avslappet liv.

 

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.

 

 


 

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det best passer for deg å ta en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon:

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: