Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Bakgrunn & Metode

Basert på prinsippene til psykodynamisk teori ble ISTDP grunnlagt på 70-tallet. Hovedtanken er at endring skjer ved å gi slipp på ens forsvarsmekanismer, og dette fører til at man bedre vil kunne bli bevisst og kjenne følelser i kroppen som angsten forsøker å dekke over. Dette vil igjen føre til at symptomer letter fordi angst ikke lenger dominerer kroppen.

Folk begynner som regel i psykoterapi fordi de har symptomer (les: angst, tvangstanker, fobier, uro, fysiske plager, depresjon, etc) som plager dem, men de er ofte forvirret eller uvitende over hva det er som forårsaker symptomene de sliter med. ISTDP tar utgangspunkt i at disse symptomene er resultatet av følelser som psykens ubevisste tolker som for smertefulle og ubehagelige til at de kan komme fram i bevisstheten.

Hovedmålet med ISTDP er å overvinne ens indre ubevisste kamp med egne følelser. På grunn av følelsenes skremmende, truende, og smertefulle natur oppstår det konflikt mellom følelser og angst hos personen. Ved at denne konflikten blir bevisst kan dermed personen tolerere, akseptere og verdsette egne følelser slik at angsten ikke trenger å undertrykke disse, og det fører igjen til at lindring og vekst kan oppstå.

 

Intensiv & Dynamisk

Terapiformen kalles intensiv nettopp fordi personen blir oppmuntret og konfrontert til å møte disse skjulte og ubevisste følelsene. Disse vil pasienten bli eksponert for på den mest helhetlige måten innenfor den korteste tiden dette terapeutisk lar seg gjøre. Dette gjøres ved å utforske spesifikke episoder i personens liv der følelser, angst og symptomer oppstår, og forsøke linke disse til ens relasjoner og ens egen vilje og hva følelsene forsøker fortelle en.

Hvorfor terapiformen kalles dynamisk er fordi den bruker ubevisste prosesser som en medspiller i den indre kampen mellom følelser og forsvarsmekanismer. Måle er å erfare, akseptere og uttrykke disse blandede, motstridene og ubehagelige følelsene nettopp fordi det er det som i sin tur vil føre til endring og større indre ro og mening.

 

ISTDP – en effektiv metode

ISTDP som terapimetode har blitt studert og forsket på i mer enn fire tiår og kan vise til meget gode og vedvarende resultater. Metoden skaper endring innenfor et kort tidsperspektiv og er en anerkjent metode for endring av psykiske plager innenfor en hel rekke lidelser inkludert angstlidelser, depresjon og personlighetsforstyrrelser.

Ved å fjerne de hindringene som blokkerer ubeviste følelser kan endring skje raskt hos pasienten noe som kan sees både ved en karakterendring hos pasienten og ved at symptomene som lenge har plaget pasienten opphever.

Kontakt psykolog Kristian Skåksrud Nibe i Oslo hvis du ønsker å begynne i psykoterapi.

 


 

Nå ute: Effektiv og praktisk selvhjelpsbok.

Bestill boken på Amazon her


Mange ønsker teknikker og metoder for å håndtere og redusere angst og uro.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk proppfull av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten og redusere symptomene sine på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

 

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er proppfull av teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten for å få et bedre og mer avslappet liv.

 

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.

 


 

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ta en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon:

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt: