Fobi
- når angst tolkes som frykt

Når angst tolkes som en irrasjonell frykt og hemmer en normal hverdag blir den kalt en fobi. Hvis du f.eks unngår å dra på hytta fordi det kan være edderkopper der, eller du unngår å dra til legen når du er syk i tilfelle du må ta en sprøyte har fobien ført til innskrenkninger i din egen frihet og det kan være på tide å bli kvitt den.

 

Hva er en fobi?

En fobi er angst som tolkes som frykt for en ytre ting eller hendelse. Menneskesinnet kan i teorien utvikle en fobi mot alle tenkelige ting. De fleste fobier blir utviklet i barndommen, men de kan også utvikles i voksen alder.

Folk med en fobi har en dårlig evne til å regulere angsten og følelsene sine i kroppen. Det er et poeng å gjøre et skille mellom 1) angst som kommer kun når man blir eksponert for tingen eller situasjonen, eller 2) hvorvidt fobien har utviklet seg til å bli slik at man bekymrer seg og har angst så og si kontinuerlig gjennom dagen selv om tingen eller situasjonen ikke er tilstede.

Det er forskjell på det å sitte i klasserommet og få angst hvis en edderkopp skulle lande på pulten, kontra det å ha angst i kroppen og bekymre seg for hvorvidt en edderkopp kommer til å dukke opp tiltross for at det ikke er noen edderkopper i sikte.

For den førstnevnte eleven kan denne få god hjelp og bli kvitt fobien etter et relativt kort behandlingsforløp med eksponeringsterapi. For den sistnevnte eleven krever det et lengre forløp med psykoterapi for å hjelpe vedkommende til å bli bevisst underliggende følelser i livet som vedkommende unngår ved å dyrke bekymringer om edderkoppen. Dette kan være følelser ovenfor medelever, læreren, faget, eller andre personer, feks hjemme med foreldre eller søsken. Eleven er således ikke bevisst på hvilke følelser som angsten forsøker å dekke over ettersom «frykten for edderkopper» opptar all oppmerksomheten.

Feks tok en mann kontakt og sa han trengte hjelp for fobien for kona (og da hjelper eksponeringsterapi fint lite). Da gjelder det å bli bevisst egne følelser (ovenfor kona) som det ubevisste undertrykker med angsten.

Mange fobier blir derfor «brukt» som en slags avledningsmanøver fra det ubevisste til å distrahere en fra følelser i livet og i relasjonene sine. Følelser ovenfor andre blir unngått og holdt utenfor bevisstheten ved at man sitter i sofaen og bekymrer seg for edderkopper fremfor å håndtere følelser ovenfor spesifikke personer.

 

Frykt vs angst

Det øker sannsynligheten for å overleve når frykt trigges i kroppen i respons til ytre trusler. Frykt er en adaptiv menneskelig respons som tjener som beskyttelsesmekanisme når eksterne farer truer. Det aktiverer den automatiske ”fight-eller-flight” responsen, slik at kroppen og hjernen er våken og klar til å handle raskt for å beskytte en selv.

Men ved fobier er den ytre trusselen sterkt overdreven eller ikke-eksisterende. F.eks. er det naturlig å være redd for en glefsende pitbull som kommer løpende mot deg, men det er ikke naturlig å være redd for en liten puddel i bånd.

Folk med en fobi skiller ikke mellom angst og frykt. De tenker at angsten de kjenner i kroppen betyr at de er redde, fremfor å skjønne at angsten kommer pga ubevisste følelser som angsten undertrykker.

 

Fobier hos barn

Fobier hos barn er veldig vanlig, men er noe de fleste vokser av seg. En studie fra USA indikerer at 90 % av alle barn mellom 2-14 år har minst en spesifikk fobi. Eksempler på fobier hos barn som betraktes som normalt er:

0-2 år: høye lyder, fremmede mennesker, separasjon fra foreldre, store objekter.

3-6 år: innbilte ting som spøkelser eller monstre, mørket, å sove alene, ukjente lyder.

7-16 år: skade, sykdom, prestasjoner, døden og naturkatastrofer.

Hvis barnets frykt ikke er til hinder i dets daglige liv, er det usannsynlig at behandling er nødvendig. Men hvis man fortsatt har angst knyttet til den samme tingen når man nærmer seg slutten av tenårene kan psykoterapi eller eksponeringsterapi være til stor hjelp.

 

De fire fobikategoriene

 • Dyr og insekter – slanger, edderkopper, flyvende insekter, veps, bier, gnagere, mus, rotter, fugler, hunder, samt utstoppede dyr mm.
 • Naturfenomener – høyder, storm, uvær, lyn og torden, vann, skog, mørke, spøkelser, og tåke mm.
 • Kroppen/Medisinske fenomener – blod, oppkast, ulykker, skade, kvelning, bakterier, sykdom, sprøyter og injeksjoner, tannlege, operasjon/kirurgi eller andre medisinske prosedyrer mm.
 • Situasjonsbestemt fobi – utløst av spesifikke hendelser og situasjoner. Eksempler er frykt for lukkede rom og plasser, heiser, fly, tog, båt, bil, tunneler, klovner, broer og stiger mm. Dette er den mest vanlige fobigruppen.

Noen fobier faller ikke naturlig inn i noen av de fire kategoriene, ettersom psyken kan utvikle en fobi mot ethvert tenkelig fenomen/objekt. Angst for å snakke i forsamlinger og angst for å dø blir av noen ansett å være en fobi, mens andre anser at de formene for angst har andre og mer dypereliggende årsaker og betrakter disse som generelle angstlidelser.

 

Behandling av fobier

Hvis du lever med angst pga en fobi kan du trøste deg med at man kan overvinne fobier med den rette behandling og motivasjon. Behandlingen av fobier avhenger av selve fobien, samt omfanget og intensiteten av den.

I noen tilfeller er det tilstrekkelig med eksponeringsterapi og lære seg angstreguleringsteknikker. Mange blir ofte overrasket over hvor fort de blir vant til den tingen som de i flere år har hatt angst for. Selv om mange fortsatt kan syntes at tingen er litt ekkel, har man etterhvert klart å bli vant til den, lært seg at man har flere handlingsmuligheter, lært seg hvordan en kan beholde roen, og erfarer at tingen ikke lenger trigger angst i en.

I andre tilfeller der fobien påvirker livet til personen i omfattende grad er det et poeng å forstå hva slags følelser i tilværelsen som blir unngått og evne å se at fobien fungerer som en distraksjon mot emosjonelle aspekter ved tilværelsen. Da er psykoterapi hovedfokus i behandlingen.

Ta kontakt i dag via skjema nedenfor hvis du ønsker hjelp.

 


 

Bli kvitt angsten i dag.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å overvinne og redusere angst. Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker og måter man på egenhånd kan kontrollere angsten og redusere symptomene sine på.

Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, samt andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og skaper symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle. I tillegg vil du få teknikker og øvelser du kan bruke til å overvinne angsten og få et bedre liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


 

Bestill time i dag fra skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt)

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:


 

Les også andre artikler om fobier ved å klikke på lenkene under: