Selvmordsfare?

Ring 113 hvis du trenger øyeblikkelig hjelp!

En suicidal person trenger ikke nødvendigvis be om hjelp, men det betyr ikke at hjelp ikke ønsket. De fleste mennesker som er suicidale vil ikke først og fremst dø, de vil først og fremst slippe å lide.

Man må ta enhver suicidal atferd eller antydning seriøst. Det er ikke bare et varseltegn om at vedkommende tenker på selvmord, men det er også et rop om hjelp.

Hvis du mistenker at en venn eller et familiemedlem vurderer selvmord, kan en være redd for å selv ta opp temaet. Men å snakke åpent om suicidale tanker og følelser kan redde liv. Ta ordet hvis du er bekymret og søk hjelp umiddelbart!

Verdens Helseorganisasjon anslår at omtrent en million mennesker tar livet av seg hvert år. Selvmord er et desperat forsøk på å unnslippe en lidelse som har blitt utålelige. Blindet av følelser av selvforakt, håpløshet og isolasjon, ser ikke en suicidal person noen annen måte å oppnå befrielse og lettelse på enn gjennom døden. Men tiltross for deres ønske om at smerten skal gi seg, har de fleste suicidale mennesker en dyp konflikt gående inne i seg om hvorvidt de skal gjøre det slutt eller ikke. De ønsker som oftest at det fantes et alternativ til selvmord, men selv klarer de ikke å se et slikt alternativ.

Nettopp pga deres ambivalens rundt døden og det å dø, gir suicidale mennesker ofte direkte eller subtile varsler eller antydninger om at de tenker tanken på å ta sitt eget liv. Den beste måten å forhindre et selvmord på er å vite hva disse varselstegnene vanligvis er og involvere seg hvis man ser dem.

 

De vanligste varselstegnene er:

• Snakk om selvmord, døden og å skade seg selv. ”Jeg skulle ønske at jeg aldri hadde blitt født”, ”Hvis jeg ser deg igjen…”, ”Det hadde vært bedre om jeg hadde vært død”.
• Anskaffelse av dødelige gjenstander – slik som skytevåpen, piller, kniver, tau etc.
• Opptatthet med døden – F.eks. skrive dikt eller historier om døden og voldelige hendelser.
• Mangel av håp for framtiden – følelser av hjelpesløshet, håpløshet og å føle seg fanget. Tro på at ting ikke vil bli bedre eller forandre seg.
• Selvbebreidelse og selvhat – følelse av verdiløshet, skyld, skam og føle seg som en byrde.
• Få orden på sine økonomiske forpliktelser – skrive testamentet, ordne med forsikringer, lån og bankinnskudd.
• Ta farvel – uvanlige eller uforventede besøk til venner og familie. Ta på seg skylden eller be om unnskyldning for tidligere konflikter.
• Isolasjon fra andre – ønsker å være alene og ikke ha kontakt med venner og familie.
• Selvdestruktiv atferd – økt alkohol, medisin eller narkotikabruk. Ta unødig risiko i trafikken, i sosiale rom eller med tilfeldige sexpartnere.
• En plutselig følelse av ro – en plutselig periode som inntreffer der personen etter å ha vært veldig deprimert og tidligere suicidal blir rolig, påtatt avbalansert og glad. Dette er et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv har blitt tatt!
• Sosial freidighet – uventede kommentarer om at ”du har alltid vært sånn og sånn…”, ”jeg syntes alltid at du har vært så fin…”, ”du har en av de fineste rumpene jeg vet om…etc.”. Dette er også et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv allerede er tatt!

Det finnes en del misoppfatninger vedrørende selvmord. En av dem er at mennesker som snakker om selvmord ikke gjennomfører det. Faktum er at de aller fleste som gjennomfører selvmord eller selvmordsforsøk har kommet med noen hint eller advarsler tidligere.

De fleste suicidale mennesker er heller ikke psykotiske eller gale. De er som regel veldig opprørte, sorgtunge, deprimerte eller fortvilte, men ekstrem opprørthet eller emosjonell smerte er ikke nødvendigvis tegn på mental sykdom.

En annen misoppfatning er at hvis en person er bestemt på å ta sitt eget liv, så vil man ikke gjøre noe for å kunne stoppe det. Men selv den mest deprimerte person har ambivalente følelser i forhold til døden, og vingler helt til det siste med om han eller hun ønsker å leve eller dø. Impulsen som påvirker en til å gjøre slutt på livet, varer ikke for evig.

En annen myte om suicidale mennesker er at de ikke er villige til å søke hjelp. Studier av selvmordsofre viser derimot at mer enn halvparten hadde søkt medisinsk hjelp de siste seks månedene før deres død.

Den siste og kanskje mest alvorlige misoppfatningen er den at å snakke om selvmord kan føre til at noen får ideer de kanskje ikke ville fått. Men man kan ikke gi en suicidal person morbide tanker og ideer ved å snakke om selvmord. Det motsatte er faktisk tilfelle. Å ta opp temaet og diskutere det åpent er en av de tingene man kan gjøre som hjelper en suicidal person mest.


 

Bli kvitt depresjonen og få glede og energi tilbake.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å overvinne depresjonen og få tilbake energi og motivasjon i hverdagen. De ønsker å vite hva de spesifikt kan gjøre når de merker at depresjonen kommer smygende og hvordan de kan komme ut av denne.

Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker og måter man på egenhånd kan håndtere depresjonen og få tilbake energien og gleden på. Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok.

I den vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange folk er ulykkelige og stresset og de sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer eller andre symptomer.

Ofte forstår de ikke hva som driver  disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen påvirker anspenthetsnivået og symptomer som hjertebank, knute i magen og skjelving etc, og hvordan man kan jobbe med å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Boken er full av teknikker og øvelser du kan bruke til å få energi tilbake i hverdagen og overvinne stress og angst for å få et bedre og mer avslappet liv.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok.


 

 

Les også andre artikler om depresjon ved å klikke på lenkene under: