Behandling av angst

Måten jeg behandler angst på er via psykoterapi (les: samtaleterapi). Hvis du ønsker å forsøke en medikamentell behandling av angsten må du ta kontakt med fastlegen din eller en psykiater som kan foreskrive psykofarmaka.

Når det kommer til behandling av angstlidelser så viser forskning at psykoterapi er den mest effektive behandlingsformen. Dette er fordi at psykoterapi mot angst til forskjell fra kun medisinering mot angst behandler mer enn bare symptomene. Selvsagt er det også mulig å kombinere begge behandlingsmåtene.

 

Psykoterapi i praksis

Det som gjør at et menneske overvinner angsten er ved å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser. Ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevissthet, er det om å gjøre å kommme i kontakt med den delen av det ubevisste som tillater at følelser kan bli kjent på uten at kroppen trenger å spenne seg og reagerer med muskelspenninger og andre angstsymptomer som en respons til følelsesmessig aktivering i kroppen.

Å komme dit innebærer en bevisstgjøringsprosess ift hva slags følelser man har (og spesielt de man har undertrykt), hvordan disse kjennes i kroppen, at man utforsker følelser ovenfor nære personer både i nåtid samt ovenfor tilknytningspersonene i fortiden. I tillegg må man bli bevisst hvordan angsten kanaliseres i kroppen, hvordan man kan regulere angsten så den ikke blir for overveldende, samt at man blir bevisst sine handlingsmønstre og tankemønstre man har opparbeidet seg opp igjennom årene som nå fungerer som dysfunksjonelle forsvarsmekanismer.

For mange er dette en prosess som fint lar seg gjøre i løpet av 1-5 timer ettersom de er ydmyke ift til sitt eget ubevisste sinn, inkludert sine mer mørke og dyriske sider (les: politisk ukorrekte sider), og hvordan hjernen fungerer. I tillegg er de ikke defensive ift å utforske egne forsvarsmekanismer og de har evnen til å vende seg i mot disse, samt at de tørr å kjenne på og utforske følelser som de ikke har vært klar over at de har unngått.

Andre folk har større motstand rundt hele denne prosessen. De er ikke åpne for ubevisste følelser og har en motstand mot å utforske sider som de kan ha lært seg at ikke er dannede eller høflige. Mange har feks motstand mot å i det hele tatt innrømme at de noengang kan bli sinte på folk, tiltross for at følelsen sinne er noe som ethvert pattedyr naturlig har som en beskyttelsesmekanisme mot urett og urettferdighet.

Folk har også større eller mindre motstand mot å se egne forsvarmekanismer og måter å tenke og handle på. De er ikke villige til å erkjenne selv den minste negative menneskelige egenskap de kan ha, og det gjør at prosessen med å komme i kontakt med sitt «ekte jeg» og sine sanne følelser tar lengre tid.

For å overvinne angsten trenger man en god porsjon ydmykhet ift at man er villig til å akseptere at det kan finnes sider ved en selv en kanskje tenker er upassende. Man trenger en villighet til å kjenne på følelser som er mer dyriske i natur enn det man har blitt oppdratt til å være. I tillegg trenger man være åpen for at alle følelser har en konstruktiv funksjon slik at man ikke dømmer dem som noe negativt. Mange har feks ikke grått på flere år, eller vært sinte på flere år, eller delt følelser med andre på lang tid, og de innser ikke i hvilken grad mennesket er et følende vesen og hvor intense følelser faktisk kan bli, og at det å undertrykke disse tendensene har en sammenheng med angstsymptomene de nå sliter med.

Terapi kan hjelpe en til å avdekke de underliggende årsakene til angsten og de evigvarende bekymringene. I tillegg kan terapi bidra til at man lærer seg å roe ned, finne større sikkerhet i seg selv, få bedre selvtillit og selvfølelse, hvordan se på situasjoner og hendelser i et nytt og mer konstruktivt lys, hvordan man kan se på relasjoner og forholde seg til andre på en mer konstruktiv måte, samt at man lærer seg mer effektive mestrings- og problemløsningsstrategier.

Psykoterapi gir en verktøyene til hvordan en kan overkomme angsten, samt at man lærer seg hvordan man mest effektivt kan bruke disse verktøyene, men mye av utfallet og endringen som terapien kan igangsette avhenger av intensiteten og motivasjonen av hvordan en bruker teknikkene og konseptene i hverdagen.

Lengden av terapien vil avhenge av motivasjonen til endring, motstanden mot å utforske følelser og forsvarsmekanismer, angsttypen (les: panikkangst, sosial angst, fobier, tvangslidelser etc), og hvordan angsten kanaliseres i kroppen (les: via stripete muskulatur, glattmuskulatur, eller kognitiv/perseptuell forstyrrelse). Selv om psykoterapi aldri kan garantere et positivt utfall viser psykoterapiforskning at mange angstlidelser viser god bedring etter 10-15 terapitimer.

Ofte blir forskjellige typer psykoterapi anvendt i behandlingen. Dynamisk psykoterapi ser på de bakenforliggende årsakene til at tanke- og handlingsmønstre oppsto i utgangspunktet, hvilken funksjon disse har hatt for en, hvordan de har utviklet seg, og hvordan de har tjent som forsvarsmekanismer mot egne følelser. Kognitiv atferdsterapi benyttes for å endre handlingsmønstre og tankesettet bak de ulike holdningene og oppfatningene man har. Eksponeringsterapi blir benyttet for å desensitisere seg selv i forhold til ting man feks har en fobi mot, i den hensikt å gradvis redusere angsten som objektet trigger i en. I løpet av terapiforløpet er det vanlig å skifte mellom disse ulike terapiformene for å oppnå best mulig resultat.

Å bli kvitt angsten krever tid, innsats, motivasjon og forpliktelse. Det innebærer å møte angsten framfor å unngå den, og å tørre og utforske underligggende følelser, samt å konfrontere og vende seg i mot destruktive forsvarsmekanismer.

En sentralt forsvarsmekanisme som de fleste med angst har er den evigvarende bekymringen, og bekymring og tvil om terapiens effekt og resultater kan føre til at man slutter midt i terapiprosessen.

Man kan også selv bidra til positiv endring i livet sitt ved å bevisst foreta positive valg for seg selv utenom terapitimene. Alt fra ens eget daglige aktivitetsnivå til ens sosiale liv påvirker ens angstnivå. Det samme gjør søvnkvaliteten og kostholdet. Ved å foreta et bevisst valg om å fremme avslapning, vitalitet og et positivt syn på tilværelsen i ens daglige liv, reduserer en spenningsnivået i kroppen.

Lær om angst, hva det er, og hvordan det påvirker din egen psyke. For å overvinne angsten er det viktig å forstå fenomenet. Kunnskap og informasjon om angstlidelsen alene vil kanskje ikke kurere den (selv om en stor prosentdel blir kvitt angsten etter bare 1-2- terapitimer etter at de endelig har forstått hva det faktisk er), men det vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av terapien.

Vær bevisst på ditt forhold til andre mennesker. Ensomhet og isolasjon bidrar bare til at angsten øker enda mer og at man får enda mer tid til å ligge hjemme og bekymre og uroe seg for ting. Oppretthold bekjentskaper og venneforhold som gir deg energi fremfor å være med folk som tar energien din.

I tillegg hjelper det også veldig å skaffe seg en sunnere livsstil og sørge for å være fysisk aktiv. En halvtime med fysisk aktivitet om dagen minsker anspenthet og stress. Ta deg også tid til å evaluere hvilke aspekter i ditt daglige liv som gjør deg stresset, og vær bevisst på hvilke ansvarsoppgaver du tar på deg. Dette bidrar til en større grad av kontroll og forutsigbarhet i tilværelsen din, noe som er med på å redusere angsten.


Bli kvitt angsten i dag.

Bestill boken på Amazon her

Mange ønsker teknikker og metoder for å redusere og bli kvitt angsten. Nå har jeg gitt ut en lettlest selvhjelpsbok på engelsk full av teknikker, metoder og øvelser man på egenhånd kan gjøre for å overvinne angsten og bli kvitt symptomer sine på.

Boka er tilgjengelig på Amazon både i papirutgave samt som e-bok (Kindle).

I boka vil du lære:

 • effektive angstreguleringsteknikker for å roe ned angsten hvor som helst og når som helst.
 • de psykologiske mekanismene som er årsaken til angst, stress, uro, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • hvordan hjernen faktisk fungerer og hvordan den trigger angst i kroppen.
 • måter å sortere tankene på som letter all tankekjøret.
 • hva angst faktisk er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • hvordan du effektivt kan forbedre kommunikasjonen med folk.
 • hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • hvordan du kan lære deg å sette grenser og bruke din naturlige styrke.
 • hvordan du kan få bedre selvtillitt.
 • hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

Mange er ulykkelige og stresset og sliter med angst, depresjon, nervøsitet, sosial angst, presentasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kroniske bekymringer, tankekjør, mangel på entusiasme, relasjonsproblemer, eller har andre symptomer.

Ofte forstår de ikke selv hva som skaper disse symptomene, og det er fordi de ikke er klar over de psykologiske mekanismene til angsten (les: det som gjør at kroppen blir anspent og urolig av seg selv) og hvordan dette påvirker både tankene og følelsene i kroppen.

I boken blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen i kroppen skaper anspenthet og symptomer som hjertebank, muskelspenninger og skjelving, og hva man kan gjøre for å overvinne kroppens automatiske angstrespons en gang for alle.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).

 


Bestill time i dag via skjema nedenfor. Kort ventetid.

Skriv noen setninger om hvorfor du tar kontakt (all informasjon er taushetsbelagt) og når det passer for deg å ta en førstetime. Jeg vil ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Telefon

Skriv litt om hvorfor du tar kontakt:

 


 

Les også andre artikler om angst ved å klikke på lenkene under: